Návod k použití PHILIPS 30PF9946

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30PF9946. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30PF9946 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30PF9946.


PHILIPS 30PF9946 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (827 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30PF9946 BROCHURE (523 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (18764 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (782 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (1349 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (994 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (18764 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (18764 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (782 ko)
   PHILIPS 30PF9946 (18764 ko)
   PHILIPS 30PF9946 BROCHURE (513 ko)
   PHILIPS 30PF9946 annexe 2 (18764 ko)
   PHILIPS 30PF9946 annexe 1 (782 ko)
   PHILIPS 30PF9946 Quick start guide (1962 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30PF9946

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud vám tento návod k obsluze nedal odpov na vsechny vase otázky týkající se obsluhy televizoru Philips, mzete oslovit zákaznické nebo servisní stedisko Philips. Dalsí informace získáte v pilozeném informacním materiálu , , Word-wide guarantee". Díve nez zavoláte servisní linku Philips, poznamenejte si typ a výrobní císlo televizoru, které najdete na jeho zadní stran nebo na obalu. Model: 30/37/42PF9946 - 107FP4/10 Product No: Péce o displej Nedotýkejte se displeje, vyvarujte se promácknutí, skrábnutí nebo náraz na displej aby jste se vyhnuli poskrabání, poskození nebo jeho trvalému znicení. [. . . ] Pomocí SCART kabel 4 nebo 5 propojte zaízení se SCART zásuvkami EXT 1, nebo 2 pro dosazení lepsí kvality obrazu. Zaízení, které generuje RGB signály (digitální dekodér, herní konzole, atd. ), pipojte k zásuvce EXT1. Zaízení se signálem S-VHS (S-VHS a Hi-8 rekordéry, nkteré DVD pehrávace) pipojte k zásuvce EXT2. Ostatní pístroje mzete pipojit bu k EXT1 nebo k EXT2. 1 4 2 5 3 RECORDER Zesilovac Pro pipojení televizoru k hifi systému pouzijte audiokabel. Pipojte výstupy L a R na televizoru ke vstupm AUDO IN L a R na zesilovaci. AUDIO OUT L R Pipojte osobní pocítac & Kabelem VGA 1 propojte grafickou kartu pocítace a konektor VGA IN ve spodní cásti TV. " Zobrazí se prbh automatického hledání. Pokud je zjistn kabelový systém nebo TV kanál vysílající signál ACI (Automatické ulození kanálu), ladní se perusí a zobrazí se seznam program. Kanály bez signálu ACI jsou o císlovány podle provedené volby jazyka a zem. K pecíslování kanál mzete pouzít funkci Pesun programu, viz str. Provozovatel kabelového nebo vysílacího televizního systému zobrazuje výbrovou nabídku program. Její uspoádání a volba polozek závisí na konkrétním provozovateli. a stisknte pravé kurzorové tlacítko. é Volba TV systému Zvolte zemi nebo cást svta, odkud chcete pijímat TV programy. Pokud jste pipojeni na kabelový systém, zvolte svou zem. Poznámka: pro automatickou detekci zvolte Evropa (krom Francie). " Vyhledávání TV program: Dolním kurzorovým tlacítkem zvolte Hledat a stiskem pravého tlacítka spuste hledání. Pimá volba TV programu: Pokud znáte pesnou frekvenci, zadejte ji pímo pomocí numerických tlacítek 0 az 9. Pozádejte vaseho provozovatele kabelové TV o seznam program nebo pouzijte tabulku frekvencí na vnitní zadní obálce této pírucky. tlacítko a pomocí numerických tlacítek zadejte císlo programu. ( Doladní: Tídní TV kanál & V Instalacním menu zvolte Tídní a stisknte pravé kurzorové tlacítko. é Pomocí horního/dolního kurzorového tlacítka zvolte pozadovaný TV kanál, který chcete pesunout. " Zvolte nové císlo a potvrte stiskem levého kurzorového tlacítka. ` Opakujte kroky é a " pro vsechny kanály, které chcete pecíslovat. ( Menu opustíte opakovaným stiskem tlacítka MENU. Spatnou kvalitu píjmu mzete zlepsit doladním frekvence pomocí pohybu kurzoru vlevo/vpravo. § Pro ulození TV kanálu zvolte polozku Ulození a stisknte pravý kurzor. Opakujte kroky " az ( pro ulození dalsích TV program. è Menu opustíte stiskem tlacítka MENU na dálkovém ovladaci. 7 Funkce Casovac & é " ` § Cas Konce: Zadejte cas optovného vypnutí ( Toto menu vám umozuje vyuzít televizor jako budík. [. . . ] Dalsím stiskem tlacítka MENU toto menu opuste. " · Pokud TV nereaguje na povely dálkového ovládání, mohou být vybité baterie. · Zkontrolujte, je-li ovladac ve správném rezimu. · Stále mzete pouzít tlacítko MENU/OK a tlacítka +/- na horním panelu TV. (Pouze pro 30/37/42PF9946. ) Tento televizor spotebovává urcité mnozství energie i v pohotovostním (Standby) rezimu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30PF9946

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30PF9946 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag