Návod k použití PHILIPS 30261-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30261-06-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30261-06-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30261-06-16.


PHILIPS 30261-06-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30261-06-16 BROCHURE (795 ko)
   PHILIPS 30261-06-16 QUICK START GUIDE (1550 ko)
   PHILIPS 30261-06-16 BROCHURE (763 ko)
   PHILIPS 30261-06-16 QUICK START GUIDE (1550 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30261-06-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzívejte jen prostedky (mycí prostedky, sl a lestidla) vhodné pro mycky. Pokud je mycka v provozu, neotvírejte dvee, mohla by uniknout horká pára. Dokud mycí cyklus neskoncí, nevytahujte z mycky zádné nádobí. Po pouzití odpojte mycku od zdroje napájení a vypnte pívod vody. [. . . ] - Starsí píbory s lepenými díly, které nejsou odolné vci vyssí teplot. - Mdné nebo cínové pedmty. - Olovnatý kisál. - Pedmty ze syntetických vláken. 10 117995080CS. qxp 25/07/2006 8. 58 Page 11 Pi vkládání nádobí do mycky dodrzujte následující pokyny: - Z nádobí odstrate vsechny zbytky jídel a necistoty. - Pipálené zbytky jídel v nádobách nechte zmknout. - Duté nádobí jako sálky, sklenice, pánve apod. vkládejte otvorem dol, aby se voda nemohla zachycovat v nádobí nebo v hlubokém dn. - Talíe a píbory nesmí lezet na sob, nebo se navzájem zakrývat. - Sklenice se nesmí dotýkat, aby se neposkodily. - Malé pedmty vlozte do kosícku na píbory. Na plastovém nádobí a hrncích s teflonem se mohou zachycovat vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobe jako porcelánové a ocelové nádobí. DLEZITÉ UPOZORNNÍ! Ped zavením dveí zkontrolujte, zda se ostikovací ramena mohou voln otácet. Vkládání píbor. K lepsímu ulození píbor doporucujeme pouzívat mízku na píbory (pokud to velikost píbor dovolí). Noze a dalsí náciní s ostrými spickami nebo hranami vkládejte drzadly nahoru. Hrozí nebezpecí úrazu! Naplnní dolního kose. Pidali jste málo mycího prostedku, nebo zádný. Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sl je prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupe zmkcovace vody. Uzávr zásobníku na sl není správn zavený. Snizte dávkování lestidla. Nádobí je vlhké a matné. Na nádobí a skle jsou smouhy, mlécné skvrny nebo modravý potah. Na nádobí a skle zasychají vodní kapky. Zvyste dávkování lestidla. Pícinou mze být mycí prostedek, obrate se na zákaznickou linku výrobce. Pokud potíze petrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního stediska a uvete model (Mod. ), výrobní císlo (PNC) a sériové císlo (S. N. ). Tyto údaje naleznete na typovém stítku umístném na bocní stran dveí mycky (viz obrázek). Abyste mli tato císla vzdy po ruce, doporucujeme poznamenat si je zde: Mod. . 17 117995080CS. qxp 25/07/2006 8. 58 Page 18 Technické údaje Rozmry Síka Výska Hloubka 45 cm 85 cm 61 cm Pipojení k elektrické síti naptí -celkový výkon- pojistka Tlak pívodu vody Informace o pipojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém stítku na vnitní hran dveí mycky. Minimální Maximální 50 kPa (0, 5 bar) 800 kPa (8 bar) 9 jídelních souprav 37 kg 55 dB (A) Mycí kapacita Max. váha Hladina hluku Údaje o spoteb Údaje o spoteb jsou pouze orientacní, závisí na tlaku a teplot vody a také na kolísání v dodávce proudu a na mnozství nádobí. [. . . ] Zárove musí Autorizovanému servisnímu stedisku umoznit ovení existence reklamované vady, vcetn odpovídajícího vyzkousení (pop. demontáze) výrobku, v provozní dob tohoto stediska. Kazdé právo ze Záruky je nutno uplatnit v píslusném Autorizovaném servisním stedisku bez zbytecného odkladu, nejpozdji vsak do konce zárucní doby, jinak zaniká. Autorizované servisní stedisko posoudí oprávnnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o zpsobu opravy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30261-06-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30261-06-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag