Návod k použití PHILIPS 30207-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30207-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30207-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30207-31-16.


PHILIPS 30207-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30207-31-16 BROCHURE (765 ko)
   PHILIPS 30207-31-16 QUICK START GUIDE (1528 ko)
   PHILIPS 30207-31-16 BROCHURE (735 ko)
   PHILIPS 30207-31-16 QUICK START GUIDE (1528 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30207-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Veskeré obalové materiály a pepravní srouby je nutno ped pouzitím spotebice odstranit. Mohlo by dojít k váznému poskození spotebice. Ped prvním praním prádla musíte nechat probhnout celý cyklus naprázdno, bez prádla. Ped cistním nebo provádním údrzby vypojte spotebic z elektrické zásuvky, nebo vypnte tlacítko Power. [. . . ] : Automaticky provede optimální praní podle detekce hmotnosti prádla. Dtský zámek (funkce deaktivace tlacítek) Jde o funkci, kterou pedejdete tomu, aby si dti s prackou hráli. AKTIVACE/DEAKTIVACE Pokud chcete tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stisknte a podrzte zárove tlacítko Wash a Rinse po dobu 3 sekund. Funkci mzete aktivovat, pokud je pracka zapnutá nebo bhem jejího provozu. Pokud funkci DTSKÉHO ZÁMKU aktivujete bhem praní, nebude fungovat zádné tlacítko (krom tlacítka Power), dokud funkci opt nedeaktivujete. Pokud znovu zapnete napájení pracky, DTSKÝ ZÁMEK zstane nezmnn. Pokud chcete funkci deaktivovat, postupujte podle výse uvedeného postupu. UPOZORNNÍ: Pokud po zapnutí pracky nefungují tlacítka (krom tlacítko Power), zkontrolujte indikátor dtského zámku. PHILIPS Automatická pracka Uzivatelská pírucka 9 Praní prádla Tlacítko Memory ( ) Stisknte tlacítko Memory, zvolte casto pouzívanou funkci a nastavení se automaticky ulozí po stisknutí tlacítka Start/Pause. Stisknte tlacítko Memory. Pi prvním pouzití této funkce - Stisknte tlacítko Memory, zvolte casto pouzívanou funkci (praní+máchání+odstední) a nastavení ulozte stisknutím tlacítka Start/Pause. Do zásobníku nasypte odpovídající mnozství pracího prostedku a aviváze a zásobník zavete. · Nelze zvolit praní, máchání a odstední zvlás. Aktivace pamti Stisknutím tlacítka Memory zvolíte casto pouzívanou funkci: · · · · Zvolte nastavení teploty, praní, máchání, odstední apod. Výbr mzete ulozit, az provedete veskerá nastavení postupn pro praní+máchání+odsted ní. Doba praní se odpovídajícím zpsobem prodlouzí. Stisknutím tlacítka Spin zvolte rychlost odstední. Opakovan stisknte tlacítko Delay Start a vyberte pozadovanou dobu spustní pracky (maximáln 24 hodin, v odstupu po jedné hodin). Zobrazený cas znamená cas dokoncení praní. Stisknte tlacítko Start/Pause a pracka zacne prát. Pouzití odlozeného spustní praní Mzete nastavit pracku, aby dokoncila praní automaticky az po urcité dob, zvolte maximáln 24 hodin (po hodinových intervalech). Zobrazený cas znamená cas dokoncení praní. · Manuáln, nebo automaticky nastavte pracku podle typu prádla, které budete prát. Opakovan stisknte tlacítko Delay Start, az nastavíte pozadovanou dobu odlození spustní praní. Kontrolka odlozeného spustní praní bude svítit a cas se bude odpocítávat az po pozadovanou dobu dokoncení praní. Odlozené spustní praní zrusíte stisknutím tlacítka Power, pak pracku znovu zapnte. Pidání prádla ( ) Stisknte tlacítko [Add Laundry]. Vyckejte asi 30 sekund a pak zkontrolujte stav kontrolky [Add Laundry]. [. . . ] Stedn nebo mírn znecistné bavlnné prádlo, lozní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, rucníky, kosile apod. Tento program je urcený pro praní spodního prádla, které mníme denn, zárove odstrauje silné znecistní a sterilizuje. Stedn nebo mírn znecistné bavlnné prádlo, lozní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, rucníky, kosile apod. Lehce znecistné bavlnné prádlo, lnné halenky, kosile, tmavé bavlnné froté prádlo, barevné lozní prádlo, dzíny apod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30207-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30207-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag