Návod k použití PHILIPS 30206-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30206-31-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30206-31-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30206-31-16.


PHILIPS 30206-31-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30206-31-16 BROCHURE (765 ko)
   PHILIPS 30206-31-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)
   PHILIPS 30206-31-16 BROCHURE (734 ko)
   PHILIPS 30206-31-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30206-31-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických pístroj Nemocnice nebo zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení na rádiové frekvenci. Postupujte vzdy podle platných pravidel nebo pedpis. Rusení Vsechny mobilní telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. Zvlástní pedpisy Dodrzujte vsechny zvlástní pedpisy platné v kterémkoliv míst a vzdy vypnte telefon, kdykoliv je jeho pouzití zakázáno, nebo v pípad, ze jeho pouzití mze zpsobit rusení nebo nebezpecí. [. . . ] 7. · Ulozit: ulození zprávy mezi Koncepty nebo Sablony. · Pipojit urcení: zadání cílových císel nebo adres. · Náhled: zobrazení vytvoené zprávy. Pokud chcete zmnit pidané polozky, zvýraznte jednu a stisknutím tlacítka <Volby> otevete následující moznosti: · Uredi text/obrázek/zvuk: upravení textu, obrázku nebo zvuku. Na obrazovce zpráv se mzete pohybovat mezi stránkami pomocí navigacního tlacítka vlevo nebo vpravo. · Trvání: nastavení délky zobrazení stránky. Po uplynutí urcené doby se displej automaticky pesune na následující stránku. Vyberte moznost Telefonní císlo, E-mail nebo Telefonní seznam. Zadejte cílové císlo nebo e-mailovou adresu nebo vyberte císlo z telefonního seznamu a stisknte tlacítko <OK>. 8. Více cíl pidáte vybráním moznosti Pipojit urcení a opakováním od kroku 6. Dalsí císla nebo adresy do jiných typ cíl pidáte stisknutím tlacítka < > a opakováním od kroku 5. Po uplynutí urcené doby se displej automaticky pesune na následující stránku. Profil MMS (Menu 5. 2. 7) Mzete nakonfigurovat pozadované nastavení sít pro MMS. Pi odesílání nebo píjmu dalsích zpráv se automaticky aktivuje naposledy pouzitý profil. Funkce menu Ped zmnou nastavení MMS v telefonu se obrat'te na poskytovatele sluzeb. · · · · · · · Jméno profilu: piazení názvu k profilu MMS. Uzivatelské jméno: piazení uzivatelského ID. APN: zadejte název pístupového bodu, pouzívaného pro adresu MMS serveru. Zprávy (Menu 5) Push zprávy (Menu 5. 3) V tomto menu mzete otevírat zprávy ze serveru WAP. · Pijaté: zobrazení pijatých zpráv push. · Píjem: nastavení, zda telefon bude nebo nebude pijímat zprávy push. 37 Funkce menu Nikdy: Telefon bude odmítat zprávy push. · Pipojit na hlasovou postu: pipojení k serveru hlasové posty, abyste si mohli poslechnout své zprávy. K serveru hlasové posty se také mzete pipojit stiskem a podrzením tlacítka [1] v základním rezimu. Císlo hlasového serveru: zmna názvu nebo císla serveru hlasové posty. · Smazat vse (Menu 5. 4) Toto menu umozuje odstranit vsechny zprávy v kazdé slozce zpráv. Stisknutím tlacítka [ ] oznacíte slozky zpráv, které se mají vymazat. [. . . ] Tísová císla se na rzných místech lisí. Stisknte tlacítko [ ]. Dalsí dlezité bezpecnostní informace · Servis telefon a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádt jedin kvalifikovaný personál. Spatn provedená instalace nebo oprava mze být nebezpecná a mze mít za následek zánik záruky na pístroj. Pravideln kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vasem vozidle správn namontováno a pracuje správn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30206-31-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30206-31-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag