Návod k použití PHILIPS 30206-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 30206-30-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 30206-30-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 30206-30-16.


PHILIPS 30206-30-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 30206-30-16 BROCHURE (792 ko)
   PHILIPS 30206-30-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)
   PHILIPS 30206-30-16 BROCHURE (761 ko)
   PHILIPS 30206-30-16 QUICK START GUIDE (1493 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 30206-30-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vypnte telefon v letadle Mobilní telefony mohou zpsobit rusení rzných pístroj. Pouzití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpecné. Vypnte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických pístroj Nemocnice nebo zdravotnická zaízení mohou vyuzívat pístroje citlivé na externí elektromagnetické záení na rádiové frekvenci. Postupujte vzdy podle platných pravidel nebo pedpis. Rusení Vsechny mobilní telefony mohou být ovlivnny rusením, které mze narusit jejich funkci. [. . . ] Pouzívání mozností slozky Pi zobrazení seznamu slozek zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Otevít: otevení vybrané slozky. · Odstranit: odstranní vybrané slozky. Zprávy (Menu 5) Odesláno (Menu 5. 2. 4) V této slozce jsou ulozeny odeslané zprávy. Pi zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Pesmrovat: peposlání zprávy dalsím lidem. · Pouzít císlo: vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních císel ze zprávy. 47 Funkce menu Sablony (Menu 5. 3) Pomocí tohoto menu mzete vytváet sablony pro zprávy SMS s casto pouzívanými vtami, abyste je mohli nacíst a vlozit pi psaní zpráv SMS. Vytvoení sablony 1. Pouzívání mozností sablony Pi zobrazení seznamu sablon zobrazíte stisknutím <Volby> následující moznosti: · Upravit: upravení vybrané sablony. · Odeslat: vytvoení a odeslání nové zprávy. · Pidat novou: pidání nové sablony. Dvojitým stisknutím tlacítka se zobrazí typy zpráv, abyste mohli vybrat ty, které chcete odstranit. Stisknutím [ ] zaskrtnte polícko pro odstranní chránných zpráv, a potom stisknte <Ano>. Stisknutím <Ano> odstranní potvrdíte. Nastavení (Menu 5. 5) V tomto menu lze nastavit rzné moznosti pro pouzívání sluzby zpráv. Odstranit vse (Menu 5. 4) Toto menu umozuje odstranit vsechny zprávy v kazdé slozce zpráv najednou. Stisknutím [ ] vyberte slozky zpráv, které se mají odstranit. 48 SMS (Menu 5. 5. 1) Mzete nakonfigurovat nastavení pro zprávy SMS. · Nastavení odesílání: nastavení mozností pro odesílání zpráv SMS: Zpát. adresa: umoznní píjemci odpovdt pes vase stedisko zpráv. Pijímat v domácí síti: nastavení, zda telefon má nacítat nové zprávy automaticky, kdyz jste v domácí zón. Píjem v roamingu: nastavení, zda telefon má nacítat nové zprávy automaticky pi roamingu v jiné síti. Píjem v domácí síti nebo pi roamingu má následující moznosti: - Rucn: telefon zobrazuje oznámení. Pomocí moznosti Stáhnout stáhnete nové zprávy rucn. - Automaticky: telefon automaticky nacítá zprávy ze serveru. - Odmítnout: telefon odmítá vsechny zprávy. Nastavení: výbr profilu pipojení, který se pouzije pro zprávy MMS. 72 Push zprávy (Menu 5. 5. 3) Mzete zmnit nastavení pro píjem zpráv push z bezdrátového webového serveru. · Pijmout: nastavení zpsobu, kterým telefon pijímá push zprávy. · Cerná listina: správa adres blokovaných server. Vysílání (Menu 5. 5. 4) Mzete zmnit nastavení pro píjem zpráv vysílání. [. . . ] Neukládejte ani nepevázejte holavé kapaliny, plyny nebo výbusné látky ve stejné cásti vozu jako telefon, jeho díly ci píslusenství. U automobil vybavených airbagy mjte na pamti, ze se airbagy nafukují velkou silou. Neumísujte pedmty, vcetn nainstalovaných ci penosných bezdrátových zaízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se pípadn otevel. Je-li bezdrátové zaízení nesprávn nainstalováno a nafoukne se airbag, mze dojít k tzkému zranní. Péce a údrzba Vás telefon je výrobek spickové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 30206-30-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 30206-30-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag