Návod k použití PHILIPS 273P3LPHES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 273P3LPHES. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 273P3LPHES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 273P3LPHES.


PHILIPS 273P3LPHES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1697 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 273P3LPHES (1661 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 273P3LPHES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Brilliance 273P3L www. philips. com/welcome CZ Uzivatelská pírucka Péce o zákazníky a záruka Odstraování problém a casté dotazy 39 1 34 Obsah 1. Dlezité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpecnostní opatení a údrzba . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvtlení zápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidace produktu a obalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Sestavení monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládání monitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 3 Odpojte stojánek podstavce a podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. Optimalizace Obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Philips SmartControl Premium . . . . . . . . . . . 10 Pírucka SmartDesktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. [. . . ] Napíklad jestlize byl monitor nastaven na 100% jas, v okamziku, kdy uzivatel opustí své místo a nenachází se ped monitorem, monitor automaticky omezí spotebu az o 80 %. Uzivatel ped monitorem Zádný uzivatel ped monitorem Píkon uvedený výse je pouze informativní Nastavení Výchozí nastavení Ve výchozím nastavení (Nastavení 3) technologie PowerSensor rozpoznává pítomnost uzivatele monitoru, který se nachází mezi 30 a 100 cm (12 a 40 palci) od monitoru a v úhlu pt stup nalevo a napravo od monitoru. Vlastní nastavení · Kdyz uzivatel zvolí polohu mimo výse uvedené perimetry, zvolte vyssí sílu signálu pro optimální úcinnost rozpoznávání: S vyssím nastavením se zesiluje signál rozpoznávání. Pro dosazení maximální úcinnosti technologie PowerSensor a správné detekce sete pímo ped monitorem. Pokud se rozhodnete posadit dále nez 100 cm nebo 40 palc od monitoru, pouzijte maximální signál rozpoznávání pro vzdálenosti do 120 cm nebo 47 palc. (nastavení 4) Vzhledem k tomu, ze má barevné oblecení tendenci absorbovat infracervené signály i kdyz se uzivatel nachází do vzdálenosti 100 cm nebo 40 palc od monitoru, zvyste sílu signálu, pokud máte na sob cerné nebo tmavé oblecení. Kdykoli se mzete vrátit do výchozího rezimu (nastavení 3) · · · 22 4. Snímac napájení Rychlé tlacítko Vzdálenost snímace Rezim na síku/na výsku Rezim na síku 3 Rezim na výsku Pokyny pro zmny nastavení Pokud technologie PowerSensor nefunguje správn uvnit nebo vn výchozího rozsahu, jemn vylate rozpoznávání podle následujících pokyn: · · · · · Stisknte klávesovou zkratku PowerSensor Najdete výchozí polohu `3' na panelu nastavení. Upravte nastavení rozpoznávání technologie PowerSensor na Setting 4 (Nastavení 4) a stisknte OK. Vyzkousejte novou konfiguraci a pesvdcte se, zda vás technologie PowerSensor ádn rozpoznává ve vasí aktuální poloze. Funkce PowerSensor funguje pouze v rezimu na síku (vodorovná pozice). Po zapnutí se technologie PowerSensor automaticky vypne, pokud se monitor pouzívá v rezimu na výsku (90 stup/ svislá pozice); automaticky se ZAPNE, pokud se monitor vrátí zpt do výchozí pozice na síku. Poznámka Rucn vybraný rezim PowerSensor zstane funkcní, dokud jej nezmníte nebo dokud neobnovíte výchozí rezim. Pokud je technologie PowerSensor pílis citlivá na okolní pohyb, vyzkousejte mensí sílu signálu. 23 5. Technické údaje 273P3L Obraz/displej Typ panelu monitoru Podsvícení Velikost panelu Pomr stran Roztec obrazových bod Jas SmartContrast Kontrastní pomr (typ. ) Doba odezvy (typická) Optimální rozlisení Zorný úhel Vylepsení obrazu Barevnost displeje Vertikální obnovovací frekvence Horizontální frekvence sRGB Moznosti pipojení Vstup signálu Vstupní signál Usnadnní Usnadnní pro uzivatele Jazyky nabídky OSD Kompatibilita s technologií Plug & Play Podstavec Náklon Otácení Nastavení výsky Napájení Zapnuto Zapnuto (rezim Eko) Spoteba energie (Metoda testování EnergyStar 5. 0) Normální provoz (typ. ) Spánek Vypnuto TFT-LCD LED 27" S (68, 6 cm) 16:9 0, 31 x 0, 31 mm 300 cd/m² 20. 000. 000:1 1000:1 1 ms 1920 x 1080 pi 60 Hz 170° (H) / 160° (V) pi C/R > 10 SmartImage Premium 16, 7 M 56 Hz - 76 Hz 30 kHz ­ 83 kHz ANO DVI (digitální), VGA (analogový), HDMI Oddlená synchronizace, synchronizace podle zelené Smartimage/ , Hlasitost/ , Zapnout/vypnout, Snímac/zpt, Menu (OK) Anglictina, Francouzstina, Nmcina, Italstina, Rustina, Spanlstina, Zjednodusená Cínstina, Portugalstina DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XP, Mac OSX, Linux -5 / +20 -65/+65 110mm 27, 3 W (typ. ), 41 W (max. ) 16, 7 W (typ. ) Stídavé vstupní naptí Stídavé vstupní naptí pi 100 VAC +/-5 VAC, pi 115 VAC +/-5 VAC, 50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz 20, 4 W 20, 5 W 0, 5 W 0, 5 W 0, 3 W 0, 3 W 24 Stídavé vstupní naptí pi 230 VAC +/-5 VAC, 50 Hz +/- 3 Hz 20, 6 W 0, 5 W 0, 3 W 5. Technické údaje Rozptyl tepla* Bzný provoz Spánek Vypnuto Indikátor LED napájení Napájení Rozmry Výrobek s podstavce (SxVxH) Výrobek bez podstavce (SxVxH) Hmotnost Výrobek s podstavcem Výrobek bez podstavce Výrobek s obalem Provozní podmínky Teplotní rozsah (provoz) Teplotní rozsah (mimo provoz) Relativní vlhkost Nadmoská výska MTBF Ekologie ROHS EPEAT Balení Specifické látky Shoda a normy Prohlásení o shod Oplástní Barva Povrchová úprava Stídavé vstupní naptí Stídavé vstupní naptí Stídavé vstupní naptí pi 100 VAC +/-5 VAC, pi 115 VAC +/-5 VAC, pi 230 VAC +/-5 VAC, 50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz 50 Hz +/- 3 Hz 103, 2 BTU/hod. Zapnuto: Bílá, Pohotovostní rezim/rezim spánku: Bílá (bliká) Integrovaný, 100 ­ 240 VAC, 50/60 Hz 642 x 528 x 244 mm 642 x 391 x 65 mm 7, 79 kg 5, 40 kg 9, 79 kg 0ºC az 40ºC -20ºC az 60ºC 20% az 80% Pouzívání: + 12 000 stop (3 658 m) Mimo provoz: + 40 000 stop (12 192 m) 50 000 hod. ANO Gold (www. epeat. net) 100% recyklovatelný Cásti pístupné uzivatelm (vyjma kabel a adaptéru) bez obsahu3 PVC/BFR Znacka CE, FCC tída B, GOAST, SEMKO, TCO5. 1, UL/cUL, TUV Ergo, TUV/GS, BSMI Cerná/Stíbrná Textura 25 5. Certifikát EPEAT Gold nebo Silver je platný pouze tam, kde spolecnost Philips zaregistruje produkt. Tyto údaje se mohou zmnit bez pedchozího oznámení. Stáhnte si nejnovjsí verzi letáku z webu www. philips. com/support. Zádné cásti tohoto monitoru, které jsou pístupné uzivatelm (vyjma kabel a adaptér) neobsahují bromové prostedky snizující holavost ani polyvinyl chlorid (bez obsahu PVC/BFR). V tchto cástech mze být obsazeno maximáln 0, 09 % (maximáln 900 ppm bromu) organobromových sloucenin ve form prostedk snizujících holavost a maximáln 0, 1 % (maximáln 1000 ppm chloru) organobromových sloucenin ve form polyvinyl chloridu nebo sloucenin podobných polyvinyl chloridu. 5. 1 Rezimy rozlisení a pedvoleb Maximální rozlisení 1920 x 1080 pi 60 Hz (analogový vstup) 1920 x 1080 pi 60 Hz (digitální vstup) Doporucené rozlisení 1920 x 1080 pi 60 Hz (digitální vstup) Vodorovná frekvence (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Rozlisení Svislá frekvence (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 Poznámka Upozorujeme vás, ze tento monitor funguje nejlépe pi nativním rozlisení 1920 X 1080 pi 60 Hz. Pro dosazení optimální kvality zobrazení dodrzujte toto doporucené rozlisení. 26 6. [. . . ] Odpov: Ano, tyto monitory jsou kompatibilní s technologií Plugand-Play v operacním systému Windows 7, Vista, XP, NT, Mac OSX a Linux, Stisknutím tlacítka , , OK" zobrazte nabídku OSD. · Stisknutím tlacítka , , Sipka dol" vyberte volbu , , Barva" a stisknutím tlacítka , , OK" pejdte na nastavení barev. Color Temperature (Teplota barev): k dispozici je sest nastavení: 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K a 11500K. Pi nastavení v rozsahu 5000K vypadají barvy na panelu , , teplé" s cervenobílým barevným tónem, zatímco pi nastavení teploty 11500K vypadají barvy na panelu , , studené" s modrobílým barevným tónem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 273P3LPHES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 273P3LPHES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag