Návod k použití PHILIPS 272P4QPJKEB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 272P4QPJKEB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 272P4QPJKEB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 272P4QPJKEB.


PHILIPS 272P4QPJKEB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1859 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 272P4QPJKEB (1722 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 272P4QPJKEB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 272P4 www. philips. com/welcome i s o els eo o po l m s 44 p 1 38 Obsah 1. 1. 1 1. 1. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 e pe os op e . . . . . . . . . . . . 1 s le pis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 i i ce p o o lo ho m e i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . O s a b a as a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 10. 1 s o p o l m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 10. 2 m o ol emi m s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 10. 3 ec s o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10. 4 s o ohle e e . . . . . . . . . 48 10. 5 s o ohle l i iew . . . . . . . . 49 2. as a 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 s l ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l mo i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 l i iew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 emo ses po s ce p o mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . O 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 a a Ob a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 m m e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 hilips m o ol emi m . . . . . . . . . . . 14 m es op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. [. . . ] o o s o p o p l epl B poo Sp e poho o os V p o V p o s o p I di o L D p e p e ozm r V o e s pods ce V V o e e pods ce V Hmotnost V o e s pods cem V o e e pods ce V o e s o lem Provozní podmínk o s h eplo el i TB lh os 34 6 35 05 03 03 03 03 0 0 S d s p S d s p p 100 V 50 p 115 V 60 118 09 B U/hod. p o B l e im Poho o os /sp Bl I e o 100 240 Vs 50 60 639 639 85 57 11 35 Po 0 C 40 C imo p o o 20 C 60 C 20 80 30. 000 h s O old www. epe . e 100 ec lo el 100 e PVC B O BS I C CC Cl ss B UL/cUL TUV S TUV o e Te /S OST S 580 405 242 mm 64 mm 34 94 03 03 0 S d s p p 230 V 50 119 25 B U/hod. li kolo ie O S P T B le Speci c l e S Shoda a norm P ohl e o shod Oplá t ní B Po cho p O TCO Ce i ed d e Poznámka 1. Ce i P T old e o Sil e e pl po e m de spole os Philips I o m ce o s e is ce e emi i www. epe . Technické údaje 6. 1 e im rozli ení a p edvoleb Ma imální rozli ení 2560 1440 p i 60 Doporu ené rozli ení 2560 1440 p i 60 di i l s p di i l s p 6. 2 r stalclear Vodorovná frekvence kHz 31 47 31 47 35 00 37 86 37 5 37 88 46 88 48 36 60 02 44 77 63 98 79 98 55 94 70 64 75 00 65 29 67 50 74 04 88 79 Poznámka ozli ení 720 640 640 640 640 800 800 1024 1024 1280 1280 1280 1440 1440 1600 1680 1920 1920 2560 400 480 480 480 480 600 600 768 768 720 1024 1024 900 900 1200 1050 1080 1080 1440 V. Hz 70 09 59 94 66 67 72 81 75 00 60 32 75 00 60 00 75 03 59 86 60 02 75 03 59 89 74 99 60 00 59 95 60 00 59 95 59 95 Te o e o o o Philips se o e m C s lcle m o li e 2560 1440. D soce o m p el m s elmi h s m s em od i o mi po o o c mi hl 178/178 elmi o m p e oso m o h m o e Displ po D I D l li DVI do om o o m o o io i o i . se o p o esio l po d c e m de il o e C DC l c 3D c pli ce e o l i p c c s o s hl mi l mi e o o o Philips pos eo C s lcle . Upo o eme s e e o mo i o e e l pe p i i m o li e 2560 1440 p i 60 . el D l li o li e 2560 D I e podpo o o li e e 2560 1440 le d o is mo os ech ic p eh Bl / ide . 30 7. ízení spot eb 7. Po e o s Po m ízení spot eb d e d m po i i s lo so w e o ideo ho c o m DP i ce V S mo i o do e om ic i s o spo e e e ie e li po . sled c l d spo e e e ie si li ci o ce p o om ic o spo e e ie De nice ízení spot eb e im V S Video s ch. B i di o L D Bl 3 Bl li i P. o o V P. 0 V P. N sled c o ce se po pim e e e e ic spo e oho o mo i o . N i o o li e s 50 6500 i m i s pl p e p edcho ho l m 2560 1440 s 300 i B e eplo o em Poznámka T o d e se moho o me . USB e so 31 8. Informace o regulaci Lead free Product Le d ee displ p omo es e i o me ll so d eco e d dispos l o w s e om elec ic l d elec o ic e ipme . To ic s s ces li e Le d h s ee elimi ed d compli ce wi h ope comm i s s i e o s di ec i e m d i es ic io s o h do s s s ces i elec ic l d elec o ic e ipme h e ee dhe ed o i o de o m e Philips mo i o s s e o se h o ho i s li e c cle. T O erti ed dge ongratulations our displa is designed for both ou and the planet The displ o h e s p ch sed c ies he TCO Ce i ed d e l el. This e s es h o displ is desi ed m c ed d es ed cco di o some o he s ic es li d e i o me l e i eme s i he wo ld. This m es o hi h pe o m ce p od c desi ed wi h he se i oc s h lso mi imi es he imp c o he clim e d o l e i o me . This displ is w ded he TCO Ce i ed c i ed e m o si i i i co po es ew c i ed e i o io h deli e s dis i c e e s o he se d ed ced imp c o he e i o me . TCO Ce i ed is hi d p e i ed p o m whe e e e p od c model is es ed cc edi ed imp i l es l o o . Some of the sabilit features of the T O erti ed for displa s: ood is l e o omics d im e li is es ed o e s e op pe o m ce d ed ce si h d s i p o lems. [. . . ] 6: e obrazovka monitoru odolná proti po krábání Odp. : O ec se dopo e e s o po ch p el dm m de m ch i e p ed os mi e o p mi p edm . Mohlo o e i o li i e podm . mo i o e po . aká je doporu ená obnovovací frekvence monitoru Odp. : Dopo e o o o c e e ce LCD mo i o e 60 . 7: ak lze istit povrch monitoru L D Odp. : P o i po i e is m h d . P o d l d i po i e i op op l l ohol. 8: Lze m nit nastavení barev monitoru Odp. : o s e e m ee m i p os ed ic m d OSD sled c m pos pem 47 10. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 272P4QPJKEB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 272P4QPJKEB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag