Návod k použití PHILIPS 247E3LHSU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 247E3LHSU. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 247E3LHSU bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 247E3LHSU.


PHILIPS 247E3LHSU : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4087 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 247E3LHSU (4176 ko)
   PHILIPS 247E3LHSU ANNEXE 1 (5453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 247E3LHSU

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 247E3L www. philips. com/welcome CZ Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníproblémacasté dotazy 1 30 3 Obsah 1. Dlezité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvtlenízápisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidaceproduktuaobalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 2. Sestavenímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládánímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . OptimalizaceObrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 1 SmartimageLite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 2 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 3 PhilipsSmartControlLite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. [. . . ] Tytoúdajesemohouzmnitbezpedchozíhooznámení. Stáhntesinejnovjsíverziletákuzwebu www. philips. com/support. 21 5. Technické údaje 5. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb Maximálnírozlisení 1920x1080pi60Hz(analogovývstup) 1920x1080pi60Hz(digitálnívstup) Doporucenérozlisení 1920x1080pi60Hz(digitálnívstup) Vodorovná frekvence (kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Rozlisení Svislá frekvence (Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74, 98 59, 95 60, 00 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 Poznámka Upozorujemevás, zetentomonitorfunguje nejlépepinativnímrozlisení1920X1080pi 60Hz. Prodosazeníoptimálníkvalityzobrazení dodrzujtetotodoporucenérozlisení. 22 6. ízeníspoteby Pokudjevdanémpocítacinainstalovánsoftware nebovideokartavyhovujícínormDPM organizaceVESA, monitordokázeautomaticky snízitsvouspotebuenergie, není-lipouzíván. Pokudpocítacrozpoznávstupzklávesnice, mysinebojinéhovstupníhozaízení, monitorse automaticky, , probudí". Následujícítabulkauvádí spotebuenergieasignalizacitétofunkcepro automatickouúsporuenergie: 247E3L: Definiceízeníspoteby Rezim Video H-synch. Ano Ne Ano Ne Spoteba energie 20, 85W(typ. ) 0, W(typ. ) 0, W(typ. ) Barva indikátoruLED Bílá Bílá(bliká) VYP. Následujícíkonfiguracesepouzívápimení energetickéspotebytohotomonitoru. · Nativnírozlisení:1920x1080 · Kontrast:0% · Jas:300nit · CBarevnáteplota:600Ksplnbílým vzorkem Poznámka Tytoúdajesemohouzmnitbezpedchozího oznámení. Vypnuto VYP. 247E3LH: Definiceízeníspoteby Rezim Video H-synch. Ano Ne Ano Ne Spoteba energie 20, 85W(typ. ), 26W(max. ) 0, W(typ. ) 0, 3W(typ. ) Barva indikátoruLED Bílá Bílá(bliká) VYP. Vypnuto VYP. 247E3LPH: Definiceízeníspoteby Rezim Video H-synch. Ano Ne Ano Ne Spoteba energie 20, 85W(typ. ), 23W(max. ) 0, W(typ. ) 0, 3W(typ. ) Barva indikátoruLED Bílá Bílá(bliká) VYP. Vypnuto VYP. 23 7. Informaceoregulaci Lead-freeProduct Leadfreedisplaypromotes environmentallysoundrecovery anddisposalofwastefromelectrical andelectronicequipment. Toxic substanceslikeLeadhasbeeneliminated andcompliancewithEuropeancommunity's stringentRoHsdirectivemandatingrestrictions onhazardoussubstancesinelectricaland electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakePhilipsmonitorssafetouse throughoutitslifecycle. Thisdisplayisdesignedforbothyouandthe planet Thedisplayyouhavejustpurchased carriestheTCOCertifiedlabel. Thisensuresthatyourdisplayis designed, manufacturedandtestedaccordingto someofthestrictestqualityandenvironmental requirementsintheworld. Thismakesfora highperformanceproduct, designedwiththe userinfocusthatalsominimizestheimpacton theclimateandournaturalenvironment. TCOCertifiedisathirdpartyverifiedprogram, whereeveryproductmodelistestedbyan accreditedimpartialtestlaboratory. TCO Certifiedrepresentsoneofthetoughest certificationsfordisplaysworldwide. SomeoftheUsabilityfeaturesoftheTCO Certifiedfordisplays: · Visualergonomicsforgoodimagequality istestedtoensuretopperformanceand reducesightandstrainproblems. Important parametersareluminance, contrast, resolution, blacklevel, gammacurve, colour andluminanceuniformityandcolour rendering. · Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories. · Electricandmagneticfieldsemissionsas lowasnormalhouseholdbackground levels. SomeoftheEnvironmentalfeaturesofthe TCOCertifiedfordisplays: · Thebrandownerdemonstratescorporate socialresponsibilityandhasacertified environmentalmanagementsystem(EMAS orISO14001). · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact. · Restrictionsonchlorinatedandbrominated flameretardants, plasticizers, plasticsand heavymetalssuchascadmium, mercury andlead(RoHScompliance). Therequirementscanbedownloadedfromour website. Therequirementsincludedinthislabel havebeendevelopedbyTCODevelopment inco-operationwithscientists, experts, usersas wellasmanufacturersallovertheworld. Since theendofthe1980sTCOhasbeeninvolved ininfluencingthedevelopmentofITequipment inamoreuser-friendlydirection. Ourlabeling systemstartedwithdisplaysin1992andis nowrequestedbyusersandIT-manufacturers allovertheworld. About0%ofalldisplays worldwideareTCOcertified. Formoreinformation, pleasevisit: www. tcodevelopment. com TCOF1058 TCO Document, Ver. Informace o regulaci EPEAT (www. epeat. net) TheEPEAT(Electronic ProductEnvironmental AssessmentTool)program evaluatescomputer desktops, laptops, andmonitorsbasedon 1environmentalcriteriadevelopedthrough anextensivestakeholderconsensusprocess supportedbyUSEPA. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareand selectdesktopcomputers, notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes. EPEATalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts, andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN6090-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). [. . . ] Odpov: Jednáseosouboryovladace monitoru. Piinstalaciovladac postupujtepodlepokynv uzivatelsképírucce. Piprvníinstalaci budepocítacpravdpodobn pozadovatovladacemonitoru (soubory. infa. icm)nebodisks ovladaci. Postupujtepodlepokyna vlozte(doprovodnýdiskCD-ROM), kterýjesoucástítétosady. Ovladace monitoru(soubory. infa. icm) budounainstaloványautomaticky. Odpov: Dostupnározliseníurcujegrafická karta/ovladacgrafikyamonitor. Pozadovanérozlisenímzetevybrat vcástiControlPanel(Ovládací panely)systémuWindows®vcásti , , Displayproperties"(Zobrazení- vlastnosti). OTÁZKA5:Cokdyzsebhemnastavení monitoruztratímprostednictvím nabídkyOSD? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 247E3LHSU

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 247E3LHSU bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag