Návod k použití PHILIPS 242G5DJEB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 242G5DJEB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 242G5DJEB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 242G5DJEB.


PHILIPS 242G5DJEB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5521 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 242G5DJEB (5435 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 242G5DJEB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 242G5 www. philips. com/welcome CS Uživatelská příručka Péče o zákazníky a záruka Odstraňování problémů a časté dotazy 1 30 35 Obsah 1. Důležité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpečnostní opatření a údržba. . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvětlení zápisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidace produktu a obalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Nastavení monitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 . Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládání monitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 3 Demontáž sestavy podstavce pro montáž VESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. 4 Představení MHL (Mobile HighDefinition Link). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Optimalizace Obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 1 SmartImageGAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. 2 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. 3 Philips SmartControl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4. 1 Režimy rozlišení a předvoleb. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5. Řízení spotřeby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 6. Informace o regulaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 7. Péče o zákazníky a záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7. 1 Postup při vadných pixelech plochého panelu společnosti Philips. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 7. 2 Péče o zákazníky & záruka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8. Odstraňování problémů a časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Časté dotazy SmartControl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Obecné časté dotazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Časté dotazy k MHL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Časté dotazy - hry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1. Důležité 1. Důležité Tato elektronická uživatelská příručka je určena pro každého uživatele tohoto monitoru Philips. Před používáním monitoru si přečtěte tuto uživatelskou příručku. [. . . ] Packaging prepared for recycling Ergonomic, User-centered design Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks) Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory. A detailed criteria set is available for download at www. tcodevelopment. com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products. TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For more information, please visit ww. tcodevelopment. com Technology for you and the planet (Only for selective models) 24 6. Informace o regulaci EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). • EN55022:2010(Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment). • EN55024:2010 (Immunity requirement of Information Technology Equipment). • EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (Limits for Harmonic Current Emission). • EN61000-3-3:2008 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker) following provisions of directives applicable. 1275/2008 Implementing Directive for Standby and Off mode power consumption) • 2011/65/EU (RoHS Directive) And is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level. • ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays). • prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display). • MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields). • TCO CERTIFIED (Requirement for Environment Labeling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions. 25 6. [. . . ] Odpověď: Zkontrolujte, zda používáte kartu Dual-link DVI a odpovídající kabel. Standardní karta DVI nedokáže zobrazit obraz 144 Hz 5. K čemu jsou značky na SmartKeypad?Odpověď: Jedná se o tlačítka předvoleb režimu Hráč1 a Hráč2. Umožňují přizpůsobovat a ukládat oblíbená nastavení pro hry. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 242G5DJEB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 242G5DJEB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag