Návod k použití PHILIPS 240P2ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 240P2ES. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 240P2ES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 240P2ES.


PHILIPS 240P2ES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1839 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 240P2ES (1977 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 240P2ES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Existují následující typy defekt svtlých bod: Jeden cervený, zelený nebo modrý subpixel Dva sounálezící subpixely: ­ cervený + modrý = fialový Ti sounálezící rozsvícené ­ cervený + zelený = zlutý ­ zelený + modrý = svtle modrý subpixely (jeden bílý pixel) Cervený nebo modrý svtlý bod musí být o více nez 50 procent jasnjsí, nez sousední body; zelený svtlý bod je o 30 procent jasnjsí, nez sousední body. Defekty tmavých bod Defekty tmavých bod se projevují jako obrazové body nebo dílcí obrazové body, které nikdy nesvítí nebo jsou 'neaktivní'. Tmavý bod je dílcí obrazový bod, který vystupuje z obrazovky, kdyz je na monitoru zobrazena svtlá plocha. Existují následující typy defekt tmavých bod: Jeden tmavý subpixel Dva nebo ti sounálezící tmavé subpixely Vzdálenost pixelových vad Protoze vady pixel a subpixel stejného typu, které se vyskytují blízko sebe, mohou být patrnjsí, urcuje spolecnost Philips i tolerance na vzdálenost vad pixel. Tolerance vad pixel Aby bylo mozné uplatnit opravu nebo výmnu kvli vadám pixel v zárucní dob, musí panel TFT LCD v plochém monitoru Philips vady pixel nebo subpixel, které pekracují tolerance uvedené v následujících tabulkách. KAZY JASNÝCH BOD PIJATELNÝ POCET VAD 240P2 3 1 0 >15 mm 3 MODEL 1 trvale svítící bod 2 sousední trvale svítící body 3 sousední trvale svítící body (nebo 1 trvale svítící bílý bod) Vzdálenost mezi dvma kazy jasných bod* Celkový pocet kaz jasných bod vsech typ KAZY CERNÝCH BOD MODEL 1 tmavý bod 2 sousední tmavé body 3 sousední tmavé body Vzdálenost mezi dvma kazy cerných bod* Celkový pocet kaz cerných bod vsech typ PIJATELNÝ POCET VAD 240P2 5 nebo mén 2 nebo mén 0 >15 mm 5 nebo mén KAZy bod celkem MODEL Celkový pocet kaz jasných nebo cerných bod vsech typ Poznámka: * 1 nebo 2 sousední vadné body (1 barva) = 1 vadný bod PIJATELNÝ POCET VAD 240P2 5 nebo mén NÁVRAT NA HORNÍ CÁST STRÁNKY. SmartControl II (vybrané modely) Informace o produktu Pravidla urcování defekt obrazových bod Philips Philips SmartControl ll Podpora a pozadavky na systém Instalace Zahájení pouzívání Otázky a odpovdi Systémová podpora: 2000, XP, NT 4. 0, XP 64 Edition, Vista 32/64. Jazyková podpora: anglictina, zjednodusená cínstina, nmcina, spanlstina, francouzstina, italstina, rustina, portugalstina. SmartControl II je software monitoru s pehledným uzivatelským rozhraním, které vás provede jemným vyladním rozlisení, kalibrací barev a dalsími nastaveními zobrazení, vcetn jasu, kontrastu, taktu a fáze, polohy, RGB, bílého bodu a hlasitosti (u model s vestavnými reproduktory). Philips SmartControl II Podpora a pozadavky na systém: Instalace: Postupujte podle pokyn a dokoncete instalaci. Chcete-li spustit pozdji, mzete klepnout na zástupce na pracovní plose nebo na panel nástroj. První spustní ­ Prvodce Pi prvním spustní po instalaci pejde SmartControl II automaticky na Prvodce. Tento prvodce vás provede podrobným nastavením výkonu monitoru. Prvodce mzete rovnz spustit pozdji z nabídky Plug-in (Zásuvný modul). Dalsí moznosti mzete nastavit bez prvodce prostednictvím podokna Standard (Standardní). Sada Wizard Analog (Analogový prvodce) Resolution (Rozlisení) Focus (Ostení) Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Position (Pozice) White Point (Color Temp) (Bílý bod (Teplota barev)) File (Soubor) Sada Wizard Digital (Digitální prvodce) Resolution (Rozlisení) Contrast (Kontrast) Brightness (Jas) White Point (Color Temp) (Bílý bod (Teplota barev)) File (Soubor) - 2. Spustní s podoknem Standard (Standardní): Nabídka Adjust (Nastavení): Nabídka Adjust (Nastavení) umozuje upravit Brightness (Jas), kontrast (Kontrast), Focus (Ohnisko), Position (Poloha) a Resolution (Rozlisení). Cancel (Storno) vyzívá uzivatele, chcete-li ukoncit instalaci. Záhlaví karty Adjust (Nastavit) Adjust (Upravit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Podnabídka Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Focus (Clock & Clock Phase) (Ohnisko (Frekvence a Taktovací frekvence)) Position (Pozice) Resolution (Rozlisení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) No (Ne) No (Ne) Yes (Ano) Nabídka Color (Barva): Nabídka Color (Barva) umozuje upravit RGB, Black Level (Úrove cerné), White Point (Bílý bod), Color Calibration (Kalibrace barev) a SmartImage (viz cást SmartImage). V následující tabulce vyhledejte polozku podnabídky na základ vaseho vstupu. Píklad pro Color Calibration (Kalibrace barev) Záhlaví karty Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Podnabídka RGB Black Level (Úrove cerné) White Point (Bílý bod) Color Calibration (Kalibrace barev) Viewing Mode (Rezim prohlízení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Tlacítko , , Show Me" (Pedvést) spustí výukový program pro kalibraci barev. Quick View (Rychlé zobrazení) nacte zobrazení ped/po. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Color (Barva), klepnte na tlacítko Cancel (Storno). Enable color calibration (Povolit kalibraci barev) ­ ve výchozí konfiguraci je zapnuto. [. . . ] Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péce o zákazníky Philips na níze uvedených telefonních císlech pro asistenci výrobku a servisní postupy: Centrum péce o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou vsechny zahrnuté záruky, vcetn zahrnutých záruk obchodovatelnosti a zpsobilosti omezeny na dobu trvání obsazenou v záruce. Ale protoze nkteré státy neumozují omezení na dobu trvání záruky, toto omezení se na vás nemusí vztahovat. ) ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V KANAD. . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 240P2ES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 240P2ES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag