Návod k použití PHILIPS 239C4QSB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 239C4QSB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 239C4QSB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 239C4QSB.


PHILIPS 239C4QSB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6450 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 239C4QSB (6425 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 239C4QSB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 239C4Q www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka 1 32 Odstraováníproblémacasté dotazy 3 Obsah 1. Dlezité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvtlenízápisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidaceproduktuaobalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 2. Nastavenímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládánímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 3. OptimalizaceObrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . [. . . ] · AlignOn/AlignOff(Zarovánízapnuto/ Zarovánívypnuto)­Povolí/zakáze automatickoufunkcizarovnávání petahování. 19 3. Optimalizace Obrazu DefiniceoddílvproduktuSmartDesktop Název FullDesktop(Celá plocha) Popis Uplatnívsechnanastavenínacelouplochu. Obraz Vertical(Svislý) Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenído dvourovnomrnvelkýchsvislýchregion. Vpípad90/20zachovejtesvisloukonfiguraci. Horizontal (Vodorovný) Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenído dvourovnomrnvelkýchvodorovnýchregion. Vpípad90/20zachovejtevodorovnoukonfiguraci. VerticalTriple(Svislý trojitý) Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenídotí rovnomrnvelkýchsvislýchregion. Vpípad90jeoddíl1vodorovnnahoe, oddíl2je vodorovnuprosted, oddíl3jevodorovndole. Vpípad20jeoddíl3vodorovnnahoe, oddíl2je vodorovnuprosted, oddíl1jevodorovndole. VerticalSplitLeft(Svislý Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenído dvousvislýchregion, levástranajejedenregion, pravá rozdlenývlevo) stranajerozdlenadodvourovnomrnvelkýchregion Pro90Oddíl1nahoeOddíly2a3dole. VerticalSplitRight (Svislýrozdlený vpravo) Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenído dvousvislýchregion, pravástranajejedenregion, levá stranajerozdlenadodvourovnomrnvelkýchregion Vpípad90jeoddíl1a2nadoddílem3dole. Optimalizace Obrazu Název Popis Obraz HorizontalSplitTop Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenído (Vodorovnýrozdlený dvouvodorovnýchregion, horníregionjejedenregion, nahoe) spodníregionjerozdlendodvourovnomrnvelkých region Vpípad90jeoddíl1napravéstransvisléhooddílu2 a3nalevéstransvisle. Vpípad20jeoddíl1nalevéstransvisléhooddílu2 a3napravéstransvisle. HorizontalSplit Bottom(Vodorovný rozdlenýdole) Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenído dvouvodorovnýchregion, spodníregionjejedenregion, horníregionjerozdlendodvourovnomrnvelkých region Vpípad90jeoddíl1a2napravéstransvislého oddílu3nalevéstransvisle. Vpípad20jeoddíl1a2nalevéstransvisléhooddílu 3napravéstransvisle. EvenSplit (Rovnomrné rozdlení) Vyhodnotírozliseníobrazovkyarozdlízobrazenídocty rovnomrnvelkýchregion. 21 4. Technickéúdaje Obraz/displej Typzobrazovacíhopanelu Podsvícení Velikostpanelu Pomrstran Roztecobrazovýchbod Jas SmartContrast Kontrastnípomr(typ. ) Dobaodezvy(typ. ) CasSmartResponse(typ. ) Optimálnírozlisení Zornýúhel Barevnostdispleje Vertikálníobnovovacífrekvence Horizontálnífrekvence sRGB Moznostipipojení Vstupsignálu Vstupnísignál Usnadnní Usnadnníprouzivatele JazykynabídkyOSD Dalsíusnadnní KompatibilitastechnologiíPlug &Play Podstavec Náklon Napájení RezimZapnuto Spotebaenergie (MetodatestováníEnergyStar 5. 0) Normálníprovoz(typ. ) Spánek(pohotovost) Vypnuto IPS-LCD LED 23"S(58, 42cm) 16:9 0, 265x0, 265mm 250cd/m² 20, 000, 000:1 1000:1 14ms ms 1920x1080pi60Hz 18°(H)/18°(V)piC/R>10 16, milionubarev 56Hz­6Hz 30kHz­83kHz ANO 239C4QH:HDMI1, HDMI2(digitální), VGA(analogový) 239C4Q:DVI(digitální), VGA(analogový) Oddlenásynchronizace, synchronizacepodlezelené anglictina, francouzstina, nmcina, spanlstina, italstina, rustina, zjednodusenácínstina, portugalstina ZámekKensington DDC/CI, sRGB, Windows/Vista/XP, MacOSX, Linux -3/+15 33, 6W(typ. ) Stídavévstupní naptípi100VAC +/-5VAC, 50Hz +/-3Hz 28, 38W 0, 3W(typ. ) 0, 3W(typ. ) Stídavévstupní naptípi115VAC +/-5VAC, 60Hz +/-3Hz 28, 54W 0, 3W(typ. ) 0, 3W(typ. ) Stídavévstupní naptípi230VAC +/-5VAC, 50Hz +/-3Hz 28, 2W 0, 3W(typ. ) 0, 3W(typ. ) 22 4. Technické údaje Rozptyltepla* Bznýprovoz Spánek(pohotovost) Vypnuto IndikátorLEDnapájení Napájení Rozmry Výrobekspodstavce(SxVxH) Výrobekbezpodstavce(SxVxH) Hmotnost Výrobekspodstavcem Výrobekbezpodstavce Výrobeksobalem Provoznípodmínky Teplotnírozsah(provoz) Rozsahteplot(mimoprovoz) Relativnívlhkost Nadmoskávýska MTBF Ekologie ROHS EPEAT Balení Specifickélátky EnergyStar Shodaanormy Prohláseníoshod Oplástní Barva Povrchováúprava Poznámka Stídavévstupní Stídavévstupní Stídavévstupní naptípi100VAC naptípi115VAC naptípi230VAC +/-5VAC, 50Hz +/-5VAC, 60Hz +/-5VAC, 50Hz +/-3Hz +/-3Hz +/-3Hz 96, 86BTU/hod. Zapnuto:Bílá, Pohotovostnírezim/rezimspánku:Bílá(bliká) Integrovaný, 100­240VAC, 50/60Hz 550x421x180mm 550x339x34mm 3, 11kg 2, 06kg 5, 43kg 0°Caz40°C -20°Caz60°C 20%az80% Pouzívání:+6500stop(1981m) Mimoprovoz:+40000stop(12192m) 30000hod. ANO Stíbrná(www. epeat. net) 100%recyklovatelný Kryt100%bezPVCBFR 5. 0 CEMark, FCCtídaB, SEMKO, UL/cUL, BSMI, GOST, ISO9241-30, TCO5. 2 CB nebo jiné moznosti barev platné ve vasich regionech Lesklý 1. CertifikátEPEATGoldneboSilverjeplatnýpouzetam, kdespolecnostPhilipszaregistrujeprodukt. Tytoúdajesemohouzmnitbezpedchozíhooznámení. Stáhntesinejnovjsíverziletákuzwebu www. philips. com/support. 23 4. Technické údaje 4. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb Maximálnírozlisení 1920x1080pi60Hz(analogovývstup) 1920x1080pi60Hz(digitálnívstup) Doporucenérozlisení 1920x1080pi60Hz(digitálnívstup) Vodorovná frekvence(kHz) 31. 47 31. 47 35. 00 37. 86 37. 50 37. 88 46. 88 48. 36 60. 02 44. 77 63. 89 79. 98 55. 94 70. 64 65. 29 67. 50 Rozlisení 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280 x 720 1280x1024 1280 x 1024 1440x900 1440 x 900 1680x1050 1920 x 1080 Svisláfrekvence (Hz) 70. 09 59. 94 66. 67 72. 81 75. 00 60. 32 75. 00 60. 00 75. 03 59. 86 60. 02 75. 03 59. 89 74. 98 59. 95 60. 00 Poznámka Upozorujemevás, zetentomonitorfunguje nejlépepinativnímrozlisení1920x1080pi 60Hz. Prodosazeníoptimálníkvalityzobrazení dodrzujtetotodoporucenérozlisení. 24 5. ízeníspoteby Pokudjevdanémpocítacinainstalovánsoftware nebovideokartavyhovujícínormDPM organizaceVESA, monitordokázeautomaticky snízitsvouspotebuenergie, není-lipouzíván. Pokudpocítacrozpoznávstupzklávesnice, mysinebojinéhovstupníhozaízení, monitorse automaticky, , probudí". Následujícítabulkauvádí spotebuenergieasignalizacitétofunkcepro automatickouúsporuenergie: Definiceízeníspoteby RezimVESA Aktivní Spánek (pohotovost) Vypnuto Video H-synch. [. . . ] Mohlobytonegativnovlivnit vasezárucnípodmínky. OTÁZKA3: ojsousoubory. infa. icm C nadiskuCD-ROM?Jaklze nainstalovatovladace(. infa . icm)?Odpov: ednáseosouboryovladace J monitoru. Piinstalaciovladac postupujtepodlepokyn vuzivatelsképírucce. Pi prvníinstalacibudepocítac pravdpodobnpozadovat ovladacemonitoru(soubory . infa. icm)nebodisksovladaci. Postupujtepodlepokyna vlozte(doprovodnýdiskCDROM), kterýjesoucástítétosady. Ovladacemonitoru(soubory . infa. icm)budounainstalovány automaticky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 239C4QSB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 239C4QSB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag