Návod k použití PHILIPS 238G4DHSD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 238G4DHSD. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 238G4DHSD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 238G4DHSD.


PHILIPS 238G4DHSD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3706 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 238G4DHSD (3058 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 238G4DHSD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 238G4 www. philips. com/welcome CS Uživatelská příručka Péče o zákazníky a záruka Odstraňování problémů a časté dotazy 1 31  Obsah 1. Důležité  1 1. 1 Bezpečnostní opatření a údržba  1 1. 2 Vysvětlení zápisu  2 1. 3 Likvidace produktu a obalového materiálu  3 1. 4 Důležité bezpečnostní pokyny  4 2. Nastavení monitoru  5 2. 1 Instalace  5 2. 2 Ovládání monitoru  7 3. Optimalizace Obrazu  10 3. 1 SmartImagegame  10 3. 2 SmartContrast  11 3. 3 Philips SmartControl  11 4. Sledování 3D s použitím softwaru TriDef 3D  19 4. 1 Požadavky na počítač  19 4. 2 Instalační příručka k softwaru TriDef 3D  19 5. Technické údaje  21 5. 1 Režimy rozlišení a předvoleb  23 6. Řízení spotřeby  24 7. Informace o regulaci  25 8. Péče o zákazníky a záruka  31 8. 1 Postup při vadných pixelech plochého panelu společnosti Philips  31 8. 2 Péče o zákazníky & záruka  33 9. Odstraňování problémů a časté dotazy  36 9. 1 Odstraňování problémů  36 9. 2 Časté dotazy SmartControl  37 9. 3 Obecné časté dotazy  38 1. Důležité 1. Důležité Tato elektronická uživatelská příručka je určena pro každého uživatele tohoto monitoru Philips. Před používáním monitoru si přečtěte tuto uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace a poznámky k používání vašeho monitoru. [. . . ] TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory. This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including: Corporate Social Responsibility Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country Energy Efficiency Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable Environmental Management System Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS Minimization of Hazardous Substances Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercuryfree products, halogenated substances and hazardous flame retardants Design for Recycling Coding of plastics for easy recycling. Product Lifetime, Product Take Back Minimum one-year product warranty. Product takeback Packaging 25 Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling Ergonomic, User-centered design Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets) Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers) Ergonomically designed keyboard (notebooks) Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions Third Party Testing All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory. A detailed criteria set is available for download at www. tcodevelopment. com, where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products. TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia. For displays with glossy bezels, the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces. For more information, please visit www. tcodevelopment. com Technology for you and the planet (Only for selective models) 7. Právní informace Lead-free Product Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been eliminated and compliance with European community’s stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle. EPEAT (www. epeat. net) The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products. Benefits of EPEAT Reduce use of primary materials Reduce use of toxic materials Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S requirement that all registered products meet ENERGY STAR’s energy efficiency specifications, means that these products will consume less energy throughout their life. CE Declaration of Conformity This product is in conformity with the following standards • EN60950-1:2006+A11:2009+A1: 2010+A12:2011 (Safety requirement of Information Technology Equipment). [. . . ] Poznámka Měření světla barvy, které vyzařuje předmět při zahřívání. Toto měření je vyjádřeno v absolutním měřítku (stupně Kelvina). Nižší teploty Kelvina, například 2004 K, jsou červené; vyšší teploty, jako například 9300 K, jsou modré. 9: Lze připojit tento monitor LCD k libovolnému počítači, pracovní stanici nebo počítači Mac? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 238G4DHSD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 238G4DHSD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag