Návod k použití PHILIPS 236V3LSB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 236V3LSB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 236V3LSB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 236V3LSB.


PHILIPS 236V3LSB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2919 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 236V3LSB (2770 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 236V3LSB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 236V3L www. philips. com/welcome CZ Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníproblémacasté dotazy 1 27 32 Obsah 1. Dlezité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvtlenízápisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidaceproduktuaobalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 2. Sestavenímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládánímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 2. 3 Odpojtestojánekpodstavcea podstavec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 3. [. . . ] · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact. · Restrictionsonchlorinatedandbrominated flameretardants, plasticizers, plasticsand heavymetalssuchascadmium, mercury andlead(RoHScompliance). Therequirementscanbedownloadedfromour website. Therequirementsincludedinthislabel havebeendevelopedbyTCODevelopment inco-operationwithscientists, experts, usersas wellasmanufacturersallovertheworld. Since theendofthe1980sTCOhasbeeninvolved ininfluencingthedevelopmentofITequipment inamoreuser-friendlydirection. Ourlabeling systemstartedwithdisplaysin1992andis nowrequestedbyusersandIT-manufacturers allovertheworld. About50%ofalldisplays worldwideareTCOcertified. Formoreinformation, pleasevisit: www. tcodevelopment. com TCOF1058 TCO Document, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet (Onlyforselectivemodels) 21 6. Informace o regulaci EPEAT (www. epeat. net) TheEPEAT(Electronic ProductEnvironmental AssessmentTool)program evaluatescomputerdesktops, laptops, andmonitorsbasedon51environmentalcriteriadevelopedthroughanextensive stakeholderconsensusprocesssupportedby USEPA. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareandselect desktopcomputers, notebooksandmonitors basedontheirenvironmentalattributes. EPEAT alsoprovidesaclearandconsistentsetofperformancecriteriaforthedesignofproducts, and providesanopportunityformanufacturersto securemarketrecognitionforeffortstoreduce theenvironmentalimpactofitsproducts. BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsume lessenergythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). · EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 (LimitsforHarmonicCurrentEmission). · EN61000-3-3:2008(LimitationofVoltage FluctuationandFlicker)followingprovisions ofdirectivesapplicable. 1275/2008mplementingDirective forStandbyandOffmodepower consumption)andisproducedbya manufacturingorganizationonISO9000 level. Theproductalsocomplywiththefollowing standards · ISO9241-307:2008(Ergonomic requirement, Analysisandcompliancetest methodsforelectronicvisualdisplays). · prEN50279:1998(LowFrequencyElectric andMagneticfieldsforVisualDisplay). · MPR-II(MPR:1990:8/1990:10Low FrequencyElectricandMagneticfields). · TCOCERTIFIED(Requirementfor EnvironmentLabelingofErgonomics, Energy, EcologyandEmission, TCO:Swedish ConfederationofProfessionalEmployees) forTCOversions. 22 6. Informace o regulaci EnergyStarDeclaration (www. energystar. gov) AsanENERGYSTAR®Partner, we havedeterminedthatthisproduct meetstheENERGYSTAR® guidelinesforenergyefficiency. FederalCommunicationsCommission(FCC) Notice(U. S. Only) Thisequipmenthasbeentestedandfound tocomplywiththelimitsforaClassBdigital device, pursuanttoPart15oftheFCC Rules. Theselimitsaredesignedtoprovide reasonableprotectionagainstharmful interferenceinaresidentialinstallation. Thisequipmentgenerates, usesandcan radiateradiofrequencyenergyand, ifnot installedandusedinaccordancewiththe instructions, maycauseharmfulinterference toradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Connecttheequipmentintoanoutleton acircuitdifferentfromthattowhichthe receiverisconnected. [. . . ] Pozadovanérozlisenímzetevybrat vcástiControlPanel(Ovládací panely)systémuWindows®vcásti , , Displayproperties"(Zobrazení- vlastnosti). OTÁZKA5:Cokdyzsebhemnastavení monitoruztratímprostednictvím nabídkyOSD?Odpov: JednodusestiskntetlacítkoOKa potomvolbou, , Reset"(Obnovit) obnovtevsechnapvodnínastavení výrobce. OTÁZKA6:JeobrazovkaLCDodolnáproti poskrábání? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 236V3LSB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 236V3LSB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag