Návod k použití PHILIPS 234CL2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 234CL2SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 234CL2SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 234CL2SB.


PHILIPS 234CL2SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2531 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 234CL2SB (2432 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 234CL2SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 234CL2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníprobléma castédotazy 1 32 43 Obsah 1. Dlezité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvtlenízápisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidaceproduktuaobalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 2. Sestavenímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládánímonitoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Informaceoproduktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartContrast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . [. . . ] UseonlyRFshieldedcablethatwassupplied withthemonitorwhenconnectingthismonitor toacomputerdevice. Topreventdamagewhichmayresultinfireor shockhazard, donotexposethisapplianceto rainorexcessivemoisture. THISCLASSBDIGITALAPPARATUSMEETS ALLREQUIREMENTSOFTHECANADIAN INTERFERENCE-CAUSINGEQUIPMENT REGULATIONS. FCCDeclarationofConformity DeclarationofConformityforProductsMarked withFCCLogo, UnitedStatesOnly AsanENERGYSTAR®Partner, wehavedeterminedthatthis productmeetstheENERGYSTAR® guidelinesforenergyefficiency. FederalCommunicationsCommission(FCC) Notice(U. S. Only) Thisequipmenthasbeentestedandfound tocomplywiththelimitsforaClassB digitaldevice, pursuanttoPart15ofthe FCCRules. Theselimitsaredesignedto providereasonableprotectionagainst harmfulinterferenceinaresidential installation. Thisequipmentgenerates, uses andcanradiateradiofrequencyenergy and, ifnotinstalledandusedinaccordance withtheinstructions, maycauseharmful interferencetoradiocommunications. However, thereisnoguaranteethat interferencewillnotoccurinaparticular installation. Ifthisequipmentdoescause harmfulinterferencetoradioortelevision reception, whichcanbedeterminedby turningtheequipmentoffandon, the userisencouragedtotrytocorrect theinterferencebyoneormoreofthe followingmeasures: · Reorientorrelocatethereceivingantenna. · Increasetheseparationbetweenthe equipmentandreceiver. ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCC Rules. Operationissubjecttothefollowing twoconditions:(1)thisdevicemaynotcause harmfulinterference, and(2)thisdevicemust acceptanyinterferencereceived, including interferencethatmaycauseundesired operation. 28 CommissionFederaledelaCommunication (FCCDeclaration) Cetéquipementaététestéetdéclaré conformeauxlimitesdesappareils numériquesdeclassB, auxtermesde l'article15DesrèglesdelaFCC. Ces limitessontconçuesdefaçonàfourir uneprotectionraisonnablecontreles interférencesnuisiblesdanslecadred'une installationrésidentielle. CETappareilproduit, utiliseetpeut émettredeshyperfréquencesqui, si l'appareiln'estpasinstalléetutiliséselon lesconsignesdonnées, peuventcauserdes interférencesnuisiblesauxcommunications radio. Cependant, riennepeutgarantirl'absence d'interférencesdanslecadred'une installationparticulière. Sicetappareilest lacaused'interférencesnuisiblespour laréceptiondessignauxderadiooude télévision, cequipeutêtredéceléen fermantl'équipement, puisenleremettant enfonction, l'utilisateurpourraitessayerde corrigerlasituationenprenantlesmesures suivantes: · Réorienteroudéplacerl'antennede réception. · Augmenterladistanceentrel'équipement etlerécepteur. · Brancherl'équipementsurunautrecircuit queceluiutiliséparlerécepteur. · Demanderl'aidedumarchandoud'un technicienchevronnéenradio/télévision. Toutesmodificationsn'ayantpasreçu l'approbationdesservicescompétents enmatièredeconformitéestsusceptible d'interdireàl'utilisateurl'usageduprésent équipement. N'utiliserquedescâblesRFarméspour lesconnectionsavecdesordinateursou périphériques. CETAPPAREILNUMERIQUEDELACLASSE BRESPECTETOUTESLESEXIGENCESDU REGLEMENTSURLEMATERIELBROUILLEUR DUCANADA. 29 EN55022Compliance(CzechRepublicOnly) PolishCenterforTestingandCertification Notice Theequipmentshoulddrawpowerfroma socketwithanattachedprotectioncircuit(a three-prongsocket). Allequipmentthatworks together(computer, monitor, printer, andso on)shouldhavethesamepowersupplysource. Thephasingconductoroftheroom'selectrical installationshouldhaveareserveshort-circuit protectiondeviceintheformofafusewitha nominalvaluenolargerthan16amperes(A). Tocompletelyswitchofftheequipment, the powersupplycablemustberemovedfromthe powersupplysocket, whichshouldbelocated neartheequipmentandeasilyaccessible. Aprotectionmark"B"confirmsthatthe equipmentisincompliancewiththeprotection usagerequirementsofstandardsPN-93/ T-42107andPN-89/E-06251. NorthEurope(NordicCountries)Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRADIGOMATTHUVUDBRYTARE OCHUTTAGÄRLÄTÅTKOMLIGA, NÄRDU STÄLLERDINUTRUSTNINGPÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L AC E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENSSTIKOGSTIKKONTAKT ERNEMTTILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITALAITESITEN, ETTÄVERKKOJOHTO VO I DA A N TA RV I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAAPISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSELERLETTEÅNÅ. [. . . ] Dostupnározliseníurcuje grafickákarta/ovladacgrafikya monitor. Pozadovanérozlisení mzetevybratvcástiControl Panel(ControlPanel(Ovládací panely))systémuWindows® 46 OTÁZKA7: Jaklzecistitpovrchmonitoru LCD?Odpov: Probznécistnípouzijtecistý amkkýhadík. Prodkladné cistnípouzijteizopropyl alkohol. Nepouzívejtezádnájiná rozpoustdla, jakoetylalkohol, etanol, aceton, hexanatd. OTÁZKA8: Lzemnitnastaveníbarev monitoru?Odpov: Ano, nastaveníbarevmzete zmnitprostednictvímnabídky OSDpodlenásledujícíchkrok: · Stisknutímtlacítka, , OK"zobrazte nabídkuOSD. · Stisknutímtlacítka, , Sipkadol" vybertevolbu, , Barva"astisknutím tlacítka, , OK"pejdtenanastavení barev. Kdispozicijsoutinastavení (vizníze). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 234CL2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 234CL2SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag