Návod k použití PHILIPS 230E1HSB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 230E1HSB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 230E1HSB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 230E1HSB.


PHILIPS 230E1HSB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4583 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 230E1HSB (3082 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 230E1HSB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%20230E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/INDEX. HTM [2008/12/29 11:24:30] Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Dalsí související informace Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: q q q q q q q q Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Barvy, klepnte na tlacítko Storno. Povolit kalibraci barev - ve výchozí konfiguraci je zapnuto. Pokud tato polozka není zaskrtnuta, kalibraci barev nelze provést a tlacítka Start a Rychlé zobrazení nejsou k dispozici. Na kalibracní obrazovce musí být zobrazeny informace o patentech. První obrazovka kalibrace barev: file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%2. . . E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/product/SMART. HTM (15 of 28) [2008/12/29 11:26:09] SmartManage 1. 4. Tlacítko Pedchozí je deaktivováno az do druhé obrazovky kalibrace. Tlacítko Dalsí slouzí k pechodu na následující cíl (6 cíl). Tlacítko Konecný slouzí k pechodu na Soubor>podokno Pedvolby. Tlacítko Storno slouzí k ukoncení uzivatelského rozhraní a k návratu na stránku zásuvných modul plug-in. SmartImage - umozuje uzivateli zmnit nastavení pro vylepsení zobrazení na základ obsahu. Kdyz je nastavena moznost Zábava, jsou polozky SmartContrast a SmartResponse k dispozici. Zásuvné moduly plug-in - podokno Správa prostedk bude aktivní pouze po výbru polozky Správa prostedk z rozevírací nabídky Zásuvné moduly plug-in. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%2. . . E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/product/SMART. HTM (16 of 28) [2008/12/29 11:26:09] SmartManage Zobrazuje následující informace Správy prostedk: Správa, Popis, Sériové císlo, Aktuální frekvence, Název domény a Stav správy prostedk. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Zásuvných modul plug-in, klepnte na kartu zásuvných modul plug-in. Zásuvné moduly plug-in - podokno Zabezpecení proti krádezi bude aktivní pouze po výbru polozky Zabezpecení proti krádezi z rozevírací nabídky Zásuvné moduly plug-in. Chcete-li aktivovat funkci Zabezpecení proti krádezi, klepnte na tlacítko Aktivovat zabezpecení proti krádezi a zobrazí se následující okno: file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%2. . . E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/product/SMART. HTM (17 of 28) [2008/12/29 11:26:09] SmartManage 1. 4. Uzivatel mze zadat kód PIN, který obsahuje pouze 4 az 9 císlic. Po zadání kódu PIN a klepnutí na tlacítko Pijmout se zobrazí místní dialogové okno na následující stránce. Aby bylo mozné pejít do rezimu zabezpecení proti krádezi, zobrazovací zaízení nemusí být pipojeno k odlisnému hostiteli. Po zadání a pijetí kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: q Klepnutím na tlacítko Ne se zobrazí následující obrazovka. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%2. . . E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/product/SMART. HTM (18 of 28) [2008/12/29 11:26:09] SmartManage q Klepnutím na tlacítko Ano se zobrazí úvodní stránka zabezpeceného serveru. Po vytvoení kódu PIN bude na podokn Zabezpecení proti krádezi zobrazena informace Zabezpecení proti krádezi aktivováno a bude k dispozici tlacítko Moznosti kódu PIN: 1. Je zobrazena informace Zabezpecení proti krádezi deaktivováno. Klepnutím na tlacítko Deaktivovat zabezpecení proti krádezi se oteve podokno na následující stran. Tlacítko Moznosti kódu PIN je k dispozici pouze po vytvoení kódu PIN a slouzí k otevení serveru zabezpeceného kódem PIN. Klepnutím na tlacítko Deaktivovat zabezpecení proti krádezi se oteve následující podokno: file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%2. . . E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/product/SMART. HTM (19 of 28) [2008/12/29 11:26:09] SmartManage 1. Klepnutím na tlacítko Pijmout po zadání kódu PIN bude kód PIN deaktivován. Klepnutím na tlacítko Storno se zobrazí hlaví podokno Zabezpecení proti krádezi s informací Zabezpecení proti krádezi 3. V pípad zadání nesprávného kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: deaktivováno. Tlacítka Aktivovat zabezpecení proti krádezi a Moznosti kódu PIN. Moznosti>Pedvolby - Tato moznost bude aktivní pouze po výbru polozky Pedvolby v rozevírací nabídce Moznosti. Na nepodporovaném zobrazovacím zaízení s podporou DDC/CI jsou k dispozici pouze karty Nápovda a Moznosti. file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%2. . . E1%20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/product/SMART. HTM (20 of 28) [2008/12/29 11:26:09] SmartManage 1. Zaskrtnuté tlacítko aktivuje funkci. Zaskrtávací polícko je pepínac. [. . . ] Kazdý port downstream lze individuáln aktivovat a nastavit bu na plnou file:///C|/Documents%20and%20Settings/F3100594/%AE%E0%AD%B1/Phililps%202. . . %20081229(%AF%CAPDF%A1%5E/lcd/manual/CZECH/PRODUCT/glossary/glossary. htm (9 of 11) [2008/12/29 11:29:51] Glosá nebo nízkou rychlost. Rozbocovac zabrauje portm s nízkou rychlostí ve vysílání plnou rychlostí. Rozbocovac se skládá ze dvou cástí: ovladace a opakovace. Opakovac je pepínac mezi portem upstream a porty downstream, který je ovládaný protokolem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 230E1HSB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 230E1HSB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag