Návod k použití PHILIPS 22PDL4916H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 22PDL4916H. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 22PDL4916H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 22PDL4916H.


PHILIPS 22PDL4916H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12193 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 22PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)
   PHILIPS 22PDL4916H (12353 ko)
   PHILIPS 22PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 22PDL4916H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] EN Note The feature to hide and unhide channels is not available in TVs shipped after February 2012. Poznámka Funkce skrývání a rusení skrývání kanál není u televizor dodaných po únoru 2012 dostupná. Note Funktionen til at skjule/vise kanaler er ikke tilgængelig i tv'er, der leveres efter februar 2012. Hinweis Die Funktion für das Ausblenden und Einblenden von Sendern ist bei Fernsehern nicht verfügbar, die nach Februar 2012 ausgeliefert werden. [. . . ] Stisknte moznosti [Vyberteseznam] > [Oblíbené] a poté tlacítko OK. » V tabulce kanál se zobrazí jen kanály ze seznamu oblíbených stanic. Poznámka · Vsechny oblíbené kanály budou v tabulce kanál oznaceny hvzdickou. · Tabulka oblíbených kanál je prázdná, dokud do seznamu oblíbených kanál njaký kanál nepidáte. Pouzitíelektronického programovéhoprvodceEPG Programový prvodce je prvodcem na obrazovce urcený pro digitální kanály. Umozuje následující: · Zobrazení seznamu vysílaných digitálních program · Zobrazit aktuální poady · Seskupovat poady podle zánru · Nastavit pipomenutí zacátk poad · Nastavit preferované kanály programového prvodce Zobrazenívsechkanál Mzete zavít seznam oblíbených stanic a zobrazit vsechny naladné kanály. 1 2 3 Pi sledování televizoru stisknte tlacítko FIND. Stisknte moznosti [Vyberteseznam] > [Vsechny] a poté tlacítko OK. » V tabulce kanál se zobrazí vsechny kanály. Poznámka ZapnutífunkceEPG 1 2 Stisknte tlacítko . · Pi kazdém zobrazení tabulky kanál budou vsechny oblíbené kanály oznacené hvzdickou. Vyberte moznost [Programovýprvodce] a stisknte tlacítkoOK. » Zobrazí se programový prvodce s informacemi o naplánovaných programech. 20 CS Poznámka · Data z programového prvodce jsou k dispozici jen ve vybraných zemích a jejich nacítání mze urcitou dobu trvat. Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Hodiny zobrazují aktuální cas podle dat pijímaných od provozovatele sluzeb digitální televize. Zmnanastaveníprogramového prvodce V nabídce s moznostmi programového prvodce mzete nastavit nebo zrusit upozornní, zmnit den ci vyuzít dalsí uzitecné moznosti. Nastavenícasutelevizoru V nkterých zemích mzete cas televizoru nastavit rucn. 1 2 3 4 Stisknte tlacítko . 1 2 3 4 5 6 7 8 Stisknte tlacítko . Vyberte polozky [Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [Pedvolby] > [Hodiny]. Vyberte moznost [Cas] nebo [Datum] a poté stisknte tlacítko OK. Pomocí navigacních tlacítek Navigacní tlacítka nastavte cas ci datum. Stisknutím tlacítka Poznámka Vyberte moznost [Programovýprvodce] a stisknte tlacítko OK. Vyberte jednu z následujících mozností a poté stisknte tlacítko OK. · [Nast. upomínku] / [Smazat upomínky]: Nastavení nebo vymazání pipomínky programu. · [Zmnitden]: Nastavení dne v programovém prvodci. · [Moreinfo](Dalsí informace): Zobrazení informací o poadu. · [Vyhledávánípodlezánru]: Vyhledávání televizních program podle zánru. · [Naplánovanépipomínky]: Seznam upozornní na programy. · [ZískatdataEPG]: Aktualizace posledních informací v programovém prvodci. nastavení ukoncíte. · Pokud vybraná zem podporuje digitální vysílání, zobrazí se prioritn cas poskytovatele televizních sluzeb. Zobrazeníhodintelevizoru 1 2 3 Pi sledování televizoru stisknte tlacítko OPTIONS. Stisknte tlacítko OK. Poznámka · Chcete-li hodiny deaktivovat, postup opakujte. CS 21 C e s ti n a Zobrazeníhodintelevizoru Zmnarezimuhodin 1 2 3 Pouzitícasovac Casovace mzete nastavit na pepnutí televizoru do pohotovostního rezimu v urcený cas. Tip · Ped pouzitím casovac nastavte cas televizoru. Stisknte tlacítko . Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavenítelevizoru] > [Pedvolby] > [Hodiny] > [Auto. hodiny]. Vyberte moznost [Automatický] nebo [Rucní] a poté stisknte tlacítko OK. Zmnacasovéhopásma Poznámka · Tato moznost je k dispozici, pouze pokud vyberete moznost [Auto. hodiny] > [Automatický] (v zemích, kde jsou vysílána casová data). Automaticképepnutítelevizorudo pohotovostníhorezimu(automatické vypnutí) Automatické vypnutí pepne televizor po uplynutí nastavené doby do pohotovostního rezimu. Tip · Televizor mzete vypnout díve nebo nastavit nový cas bhem odpocítávání casovace. 1 2 3 4 Stisknte tlacítko . Vyberte moznost [Nastavení] > [Nastavenítelevizoru] > [Pedvolby] > [Hodiny] > [Casovépásmo]. Stisknutím tlacítka OK volbu potvrte. Pouzitíletníhocasu Poznámka · Tato moznost je k dispozici, pouze pokud vyberete [Rezimautomat. hodin] > [Rucní]. 1 2 3 4 Stisknte tlacítko . Vyberte polozky [Nastavení] > [Nastavení televizoru] > [Pedvolby] > [Auto vypnutí]. » Pokud nastavíte nulu, automatické vypnutí bude deaktivováno. Stisknutím tlacítka OK zapnete casovac automatického vypnutí. [. . . ] Nkterékanálynejsouvmémtelevizoru nainstaloványautomaticky: · Bhem instalace se ujistte, ze jste vybrali zemi, v níz televizor instalujete. 46 CS Televizorjezapnutý, aleneobjevujesezádný obraz: · Zkontrolujte, zda je anténa správn pipojena k televizoru. · Zkontrolujte, zda je zaízení správn pipojeno k televizoru. Zvukfunguje, aleneobjevujesezádnýobraz: · Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná. Píjemtelevizníhosignálupomocípipojené antényjenekvalitní: · Zkontrolujte, zda je anténa správn pipojena k televizoru. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 22PDL4916H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 22PDL4916H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag