Návod k použití PHILIPS 223V5LHSB/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 223V5LHSB/00. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 223V5LHSB/00 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 223V5LHSB/00.


PHILIPS 223V5LHSB/00 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2187 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 223V5LHSB/00

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mimoto můžete pomocí PC dokumenty skenovat, editovat a ukládat. K dispozici máte přípojku s adaptérem WLAN (zvláštní příslušenství) pro bezdrátovou komunikaci s osobním počítačem. WLAN je příslušenství pracující jen s originálním adaptérem, který můžete získat u vašeho prodejce. Další informace naleznete na naší internetové stránce: http://www. okiprintingsolutions. com. Díky jeho ovladatelnosti a univerzálnosti je zařízení výkonné, uživatelsky přívětivé a snadno použitelné. Multifunkční zařízení 223V5LHSB/00 je dodáváno se skenerem s rozlišením 600 dpi a černobílou laserovou tiskárnou, nabízející rychlost tisku 20 stran za minutu. [. . . ] Soubor musí být ve speciálním formátu a nesmí obsahovat více než 500 záznamů. Při importu adresáře se jako přenosové médium využívá elektronická pošta. Soubor s adresářem v elektronické podobě je přijat a zpracován jako příloha elektronické pošty. Importem nového adresáře se přepíšou všechny položky stávajícího adresáře. Upravování záznamu Jak upravit kartu adresáta nebo seznam: 13 - ADRESAR / PRIZPUSOB. Pomocí tlačítek nebo projděte váš adresář a zvolte kartu nebo seznam, který chcete upravit, stisknutím tlačítka OK. Pomocí tlačítka nebo procházejte položkami vybrané karty nebo skupiny. Jakmile se na obrazovce objeví položka, kterou chcete upravit, stiskněte OK. Operaci zopakujte pro každý řádek, který chcete upravit. 1 2 3 Důležité Jakou strukturu musí soubor mít Elektronická podoba adresáře musí být tvořena řádky neboli záznamy, z nichž každý obsahuje pět polí oddělených speciálním oddělovačem (tabulátor, čárka nebo středník). Řádky musí být odděleny koncem řádku (znak CR - návrat vozíku). Pola Jméno 4 5 6 Vymazání záznamu nebo seznamu Jak vymazat kartu adresáta nebo seznam: 14 - ADRESAR / ZRUSIT a pomocí klávesnice zadejte 14. 1 Stiskněte 2 Pomocí tlačítek nebo projděte váš adresář a zvolte kartu nebo seznam, který chcete vymazat, stisknutím tlačítka OK. 4 Operaci opakujte pro každý záznam nebo seznam, který chcete vymazat. Obsah Jedinečné jméno, nesmí se v adresáři opakovat, může mít až 20 znaků. Postup exportu adresáře: 18 - ADRESÁŘ / EXPORT Stiskněte a pomocí klávesnice zadejte 18. Zadejte e-mailovou adresu PC nebo jiného faxu, kam chcete exportovat adresář. Postup opakujte, kolikrát chcete, například pokud chcete aktualizovat všechny faxové stroje nebo pokud chcete stejný soubor zaslat více uživatelům PC na lokální síti. 1 2 3 4 Důležité Ve výše uvedeném příkladu je jako oddělovač použit středník a řádek „Jones” nemá vyplněnu e-mailovou adresu a klávesovou zkratku. - 43 - 7 - Adresář Import adresáře 223V5LHSB/00 LDAP server umožňuje přístup k adresářovému serveru, s kontakty nebo seznamy kontaktů (maximálně 500 příjemců). LDAP server musí být slučitelný s LDAPv2 nebo staršími verzemi. Pozn. Pokud seznam obsahuje příliš mnoho možných příjemců, objeví se hlášení, že seznam nelze použít. Přidání LDAP záznamů do místního adresáře Máte možnost přidat vzdálený kontakt nebo seznam do místního adresáře multifunkčního stroje. Postup přidání vzdáleného kontaktu nebo seznamu do místního adresáře multifunkčního stroje: 1 Stiskněte a pomocí klávesnice zadejte 13. 2 Stiskem tlačítka nebo procházejte položky seznamu a vyberte vzdálený kontakt nebo seznam, který chcete přidat do místního adresáře. 3 Zobrazí se jméno vzdáleného kontaktu nebo seznamu. Opakovaným stiskem tlačítka OK vyvolejte následující obrazovku: 1 LOKÁLNÍ 2>VZDÁLENÝ 4 Stiskem tlačítka nebo vyberte volbu LOKÁLNÍ a potvrďte stiskem tlačítka OK. Vzdálený kontakt je automaticky zkopírován do lokálního adresáře multifunkčního stroje. Nyní můžete, pokud chcete, upravovat podrobnosti kontaktu (viz Upravování záznamu, stránka 42). Funkci LDAP lze zapnout, jen pokud má místní adresář multifunkčního stroje nejméně 50 volných pozic. Pokud tomu tak není, zobrazí se hlášení požadující vymazání potřebného počtu pozic. Konfigurace Postup konfigurace přístupu k adresářovému LDAP serveru. [. . . ] Tisk právě tištěného dokumentu je zrušen. Dokumenty cekající na tisk ale budou vytišteny formou prázdných listu nebo s nesprávnými znaky. Po vyřešení problému se tisk dokumentu spustí od začátku, nezávisle na tom, kolik stran již bylo vytištěno před výpadkem připojení. Není papír Jakmile je problém odstraněn, tisk bude pokračovat od první nevytištěné stránky. Jakmile je problém odstraněn, tisk bude pokračovat od první nevytištěné stránky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 223V5LHSB/00

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 223V5LHSB/00 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag