Návod k použití PHILIPS 223E1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 223E1SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 223E1SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 223E1SB.


PHILIPS 223E1SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1181 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 223E1SB (1287 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 223E1SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Technické údaje* Obraz/displej · Typ panelu LCD Velikost panelu Pomr stran Roztec obrazových bod Jas SmartContrast Kontrastní pomr (typický) Doba odezvy (typická) Optimální rozlisení Zorný úhel Vylepsení obrazu TFT-LCD 21, 5"W 16:9 0, 248 x 0, 248 mm 250 cd/m² 25000:1 1000:1 5 ms 1920 x 1080 pi 60 Hz 178° (H) / 170° (V) pi C/R > 5 N/A Barevnost displeje Svislá obnovovací frekvence Vodorovná frekvence sRGB 16, 7 M 56 Hz - 76 Hz 30 kHz - 83 kHz ANO Moznosti pipojení Vstup signálu Vstupní signál DVI-D (digitální, HDCP) (dostupné pro vybrané modely ), VGA (analogový) Oddlená synchronizace, synchronizace podle zelené Usnadnní Auto, 4:3/sirokoúhlý (Zpt), Vstup (Dol), Jas (Nahoru), Nabídka (OK), Zapnutí/vypnutí anglictina, francouzstina, nmcina, italstina, rustina, spanlstina, zjednodusená cínstina, portugalstina, turectina Úchyt VESA (100 x 100 mm), zámek Kensington DDC/CI, sRGB, Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X Usnadnní pro uzivatele Jazyky nabídky OSD Dalsí usnadnní · Kompatibilita s technologií Plug & Play Podstavec Náklon -5/+20 Napájení · Rezim Zapnuto Spoteba energie Bzný provoz Spánek Vypnuto Rozptyl tepla* Bzný provoz Spánek Vypnuto · Indikátor LED napájení Zdroj napájení < 33 W (typ. ) Stídavé vstupní naptí Stídavé vstupní naptí pi 100 VAC +/-5 VAC , pi 115VAC +/-5 50 Hz +/- 3 Hz VVAC , 60 Hz +/- 3 Hz 28 W 0, 8 W 0, 5 W 28 W 0, 8 W 0, 5 W Stídavé vstupní naptí pi 230 VAC +/-5 VAC , 50 Hz +/- 3 Hz 28 W 0, 8 W 0, 5 W Stídavé vstupní naptí pi 230 VAC +/-5 VAC, 50 Hz +/- 3 Hz 95, 56 BTU/hod. 1, 7 BTU/hod. Stídavé vstupní naptí Stídavé vstupní naptí pi 100 VAC +/-5 VAC , pi 115 VAC +/-5 VAC , 50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz 95, 56 BTU/hod. 1, 7 BTU/hod. Zapnuto: Bílá, Pohotovostní rezim/rezim spánku: Bílá (bliká) Integrovaný, 100 ­ 240 VAC, 50/60 Hz Rozmry · Výrobek s podstavcem (SxVxH) 517 x 398 x 200 mm · Výrobek bez podstavce (SxVxH) · Rozmry krabice (SxVxH) 517 x 312 x 61 mm 582 x 452 x 140 mm Hmotnost · Výrobek s podstavcem · Výrobek bez podstavce · Výrobek s obalem 4, 03 kg 3, 70 kg 5, 23 kg Provozní podmínky · Teplotní rozsah (provoz) · Teplotní rozsah (provoz) Relativní vlhkost Nadmoská výska MTBF 0° C az 40 ° C -20° C az 60° C 20 % az 80 % Mimo provoz: + 12 000 stop ( 3 658 m) provoz: + 40 000 stop ( 12 192 m), 50 000 hod. Ekologie ROHS EPEAT EnergyStar Obal ANO stíbrná 5. 0 100% recyklovatelný Shoda a normy Prohlásení o shod Znacka CE, Energy Star 5. 0, FCC tída B, TCO5. 0, UL/cUL Oplástní Barva Povrchová úprava cerná/cerná lesklý *Tyto údaje se mohou zmnit bez pedchozího oznámení. ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Rezimy rozlisení a pedvoleb A. Maximální rozlisení Pro 223E1 1920 x 1080 pi 60 Hz (analogový vstup) 1920 x 1080 pi 60 Hz (digitální vstup)* *dostupné pro vybrané modely B. Doporucené rozlisení Pro 223E1 1920 x 1080 pi 60 Hz (digitální vstup)* *dostupné pro vybrané modely 12 pedvoleb výrobce: Vodorovná frekvence (kHz) 31. 47 31. 47 37. 50 37. 88 46. 88 48. 36 60. 02 44. 77 49. 70 63. 98 79. 98 67. 50 Rozlisení 720*400 640*480 640*480 800*600 800*600 1024*768 1024*768 1280*720 1280*800 1280*1024 1280*1024 1920*1080 Svislá frekvence (Hz) 70. 09 59. 94 75. 00 60. 32 75. 00 60. 00 75. 03 59. 86 59. 81 60. 02 75. 03 60. 00 ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Automatická úspora energie Pokud je v daném pocítaci nainstalován software nebo videokarta vyhovující norm DPM organizace VESA, monitor dokáze automaticky snízit svou spotebu energie, není-li pouzíván. Pokud pocítac rozpozná vstup z klávesnice, mysi nebo jiného vstupního zaízení, monitor se automaticky , , probudí". Následující tabulka uvádí spotebu energie a signalizaci této funkce pro automatickou úsporu energie: Definice ízení spoteby Rezim VESA Aktivní Spánek Vypnuto Video ZAP. VYP. H-synch. Ano Ne - V-synch. Ano Ne - Spoteba energie < 33 W (typ. ) < 0, 8 W (typ. ) < 0, 5 W (typ. ) Barva LED Bílá Bílá (bliká) Vypnuto This monitor is ENERGY STAR® compliant. As an ENERGY STAR® Partner, we have determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. *Tyto údaje se mohou zmnit bez pedchozího oznámení. Ve výchozí konfiguraci má monitor 100 % (max. ) 50 % kontrast a teplotu barev 6500 K s pln bílým vzorkem. ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Obrázky produktu Následující odkazy ukazují rzné pohledy na tento monitor a jeho soucásti. Popis pední cásti produktu ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Fyzické funkce Náklon ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Postup pi vadách pixel spolecnosti Philips Vlastnosti výrobku Technické parametry Rozlisení a pednastavené rezimy Automatické spoení energie Fyzické parametry Rozlození kolík pin Pohledy na výrobek Postup pi vadných pixelech plochého panelu spolecnosti Philips Spolecnost Philips se snazí dodávat výrobky nejvyssí kvality. Pouzívá nkolik nejpokrocilejsích výrobních postup výroby v tomto odvtví a prosazuje písnou kontrolu kvality. Defektm pixel nebo subpixel u panel TFT LCD, které se pouzívají pro ploché monitory, se nicmén nkdy nedá zabránit. zádný výrobce nemze zarucit, ze zádný panel nebude obsahovat vadné pixely, ale spolecnost Philips zarucuje, ze kazdý monitor s nepimeným poctem defekt bude opraven nebo vymnn v rámci záruky. Tento text vysvtluje jednotlivé druhy defekt na pixelech a urcuje únosnou úrove chybovosti pro kazdý druh. Aby bylo mozné uplatnit zárucní opravu nebo výmnu, musí pocet chybných pixel panelu TFT LCD pesáhnout tuto úrove únosnosti. Na monitoru 19" XGA napíklad nesmí být více defektních subpixel nez 0, 0004 %. Dále, protoze nkteré typy kombinací vad pixel jsou lépe postehnutelné nez jiné, stanovuje pro n spolecnost Philips jest vtsí nároky na kvalitu. Tato norma se dodrzuje celosvtov. Pixely a subpixely Pixel, neboli obrazovkový bod, se skládá ze tí subpixel v základních barvách cervené, zelené a modré. Kdyz vsechny subpixely urcitého pixelu svítí, jeví se tyto ti subpixely spolecn jako jediný bílý pixel. Kdyz jsou vsechny tmavé, jeví se tyto ti subpixely jako jeden cerný pixel. Dalsí kombinace rozsvícených a tmavých subpixel se jeví jako pixely rzných barev. Druhy pixelových vad Vady pixel a subpixel se na obrazovce projevují rznými zpsoby. Existují dva druhy vad pixelu a v rámci tchto druh je nkolik typ subpixelových vad. [. . . ] Pro více informací kontaktujte Centrum péce o zákazníky Philips na císle (877) 835-1838 (pouze zákazníci USA) nebo (919) 573-7855 . Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péce o zákazníky Philips na níze uvedených telefonních císlech pro asistenci výrobku a servisní postupy: Centrum péce o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou vsechny zahrnuté záruky, vcetn zahrnutých záruk obchodovatelnosti a zpsobilosti omezeny na dobu trvání obsazenou v záruce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 223E1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 223E1SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag