Návod k použití PHILIPS 221V2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 221V2SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 221V2SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 221V2SB.


PHILIPS 221V2SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2221 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 221V2SB (2485 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 221V2SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 221V2 www. philips. com/welcome CS Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka 1 28 Odstraováníproblémacastédotazy 40 Obsah 1. 3. 1 3. 2 3. 3 Dlezité Bezpecnostníopateníaúdrzba. . . . . . . . . . . 1 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Likvidaceproduktua obalovéhomateriálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sestavenímonitoru Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ovládánímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Odpojtestojánekpodstavcea podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Informaceoproduktu SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 PhilipsSmartControlLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 P ostuppivadnýchpixelechplochého paneluspolecnostiPhilips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 Technickéúdaje 4. 1 Rezimyrozliseníapedvoleb . . . . . . . . . . . . . 22 4. 2 Automatickáúsporaenergie . . . . . . . . . . . . . . . 22 5 6 7 Informaceoregulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Péceozákazníkyazáruka . . . . . . . . . . . . . . . 28 Odstraováníproblémacasté dotazy 7. 1 Odstraováníproblém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7. 2 SmartControlLite-casté dotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7. 3 Obecnécastédotazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1. lezité D Tatoelektronickáuzivatelskápírucka jeurcenaprokazdéhouzivateletohoto monitoruPhilips. Pedpouzívánímmonitoru sipecttetutouzivatelskoupírucku. Obsahujedlezitéinformaceapoznámkyk pouzívánívasehomonitoru. [. . . ] Po dobu následujících 3 let bude v pípad závady proveden zárucní servis monitoru. Záruka Philips je platná, pokud je výrobek pouzíván pro navrzenou potebu v souladu s návodem a po pilození originálu faktury nebo pokladním dokladem, oznacujícím datum nákupu, jméno prodejce a modelové a výrobní císlo výrobku. Záruka Philips se nevztahuje, pokud: · dokumenty byly jakýmkoli zpsobem pozmnny nebo jsou necitelné; · modelové ci výrobní císlo výrobku bylo pozmnno, vymazáno, odstranno nebo je necitelné; · opravy nebo úpravy byly provedeny neautorizovanou servisní organizací nebo osobami; · poskození je zavinno nehodami zahrnujícími, ale neomezujícími na blesk, vodu nebo pozár, nepaticné pouzívání nebo zanedbání. · · · problémy s píjmem zpsobené stavem signálu nebo kabelovým ci anténním systémem mimo zaízení; závady zpsobené hrubým nebo nesprávným pouzíváním monitoru; pokud je výrobek teba zmnit nebo upravit tak, aby vyhovoval místním nebo státním technickým normám, které platí v zemích, pro které výrobek nebyl pvodn zkonstruován, vyroben, schválen nebo povolen. Z tohoto dvodu se vzdy informujte, zda je výrobek mozné pouzívat ve vasí zemi. Prosím vsimnte si, ze výrobek pod zárukou není poskozený v pípad, kde byly nutné úpravy, aby výrobek sploval místní nebo národní technické standardy, jez jsou aplikovány ve státech, pro které byl výrobek pvodn navrzen a/nebo vyroben. Z tohoto dvodu se vzdy informujte, zda je výrobek mozné pouzívat ve vasí zemi. Stacíklepnoutmysí Pokud se setkáte s potízemi, doporucujeme vám dkladn si pecíst návod na pouzití nebo vyhledat dodatecnou odbornou pomoc na webu www. philips. com/support. Pouzezavolejte Chcete-li se vyhnout potízím, doporucujeme vám nejprve si dkladn pecíst návod na pouzití a teprve potom se obrátit na nase prodejce nebo informacní centra. Pokud výrobek Philips nefunguje správn nebo je závadný, obrate se na Vaseho prodejce Philips nebo pímo na servisní a informacní stediska Philips pro zákazníky. Webový server: http://www. philips. com/ support 31 Informacnístediskaprozákazníky Argentina / Austrálie / Brazílie / Kanada / Nový Zéland / Blorusko / Bulharsko / Chorvatsko / Ceská republika / Estonsko / Spojené arabské emiráty / Hongkong / Maarsko / Indie / Indonésie / Izrael / Lotyssko / Litva / Malajsie / Stední východ + severní Afrika / Nový Zéland / Pákistán / Rumunsko / Rusko / Srbsko a Cerná Hora / Singapur / Slovensko / Slovinsko / Jizní Afrika / Jizní Korea / Tchaj-wan / Filipíny / Thajsko / Turecko / Ukrajina / Vietnam VýchodníEvropa BELARUS Technic al Center of JV IBA M. 155 BY - 220040 Minsk Tel: +375 17 217 33 86 BLORUSKO Service. BY Petrus Brovky st. 19 ­ 101-B 220072, Minsk Blorusko BULHARSKO LAN Service 140, Mimi Balkanska Str. Office center Translog 1540 Sofie, Bulharsko Tel: +359 2 960 2360 www. lan-service. bg CESKÁREPUBLIKA General Consumer Information Center 800 142100 Xpectrum Lu. ná 591/4 CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697 nebo 220 121 435 E-mail: info@xpectrum. cz www. xpectrum. cz CHORVATSKO Renoprom d. o. o. Nedjelja, 10431 Chorvatsko Tel: +385 1 333 0974 ESTONSKO FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE-12618 Tallin Tel: +372 6519900 www. ee. invia. fujitsu. com MAARSKO Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 HU - 1031 Budapes Tel: +36 1 2426331 E-mail: inbox@serware. hu www. serware. hu MAARSKO Profi Service Center Ltd. 123 Kulso-Vaci Street, H-1044 Budapes ( evropské stedisko ) Maarsko Tel: +36 1 814 8080 E-mail: m. andras@psc. hu LOTYSSKO ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV - 1055 Riga, Tel: +371 7460399 E-mail: serviss@servicenet. lv LITVA ServiceNet LT Gaiziunu G. 3 LT - 3009 KAUNAS Tel: +370 7400088 E-mail: servisas@servicenet. lt www. servicenet. lt 32 RUMUNSKO Blue Ridge Int'l Computers SRL 115, Mihai Eminescu St. , Sector 2 RO - 020074 Bukures Tel: +40 21 2101969 SRBSKOACERNÁHORA Kim Tec d. o. o. +381 11 20 70 684 SLOVENSKO General Consumer Information Center 0800004551 Datalan Servisne Stredisko Puchovska 8 SK - 831 06 Bratislava Tel: +421 2 49207155 E-mail: servis@datalan. sk SLOVINSKO PC HAND Brezovce 10 SI - 1236 Trzin Tel: +386 1 530 08 24 E-mail: servis@pchand. si RUSKO CPS 18, Shelepihinskaya nab. +7(495)797 3434 Profservice: 14A -3, 2Karacharovskaya str, 109202, Moskva , Rusko Tel. Yukari Dudullu Org. San. Bolgesi 2. Cadde No:22 34776-Umraniye/Istanbul Tel: (0800)-261 33 02 UKRAJINA Comel Shevchenko street 32 UA - 49030 Dnpropetrovsk Tel: +380 562320045 www. csp-comel. com LLC Topaz Company Topaz-Service Company, Mishina str. 3, Kyjev Ukrajina-03151 Tel: +38 044 245 73 31 LatinskáAmerika ARGENTINA Azopardo 1480. de Buenos Aires Tel: 0800 3330 856 E-mail: CIC. monitores@Philips. com BRAZÍLIE Alameda Raja Gabaglia, 188 - 10°Andar - V. Paulo/SP - CEP 04551-090 Brazílie Tel: 0800-7254101 E-mail: CIC. monitores@Philips. com Tichomoí AUSTRÁLIE Spolecnost: AGOS NETWORK PTY LTD Adresa: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW 2161, Austrálie Tel: 1300 360 386 Fax: +61-2-80808147 E-mail: philips@agos. com. au Provozní doba: Po - Pá 8:00 - 19:30 33 NOVÝZÉLAND Spolecnost: Visual Group Ltd. [. . . ] Odpov: Pro bzné cistní pouzijte cistý a mkký hadík. Nepouzívejte zádná jiná rozpoustdla, jako etylalkohol, etanol, aceton, hexan atd. OTÁZKA8: Lzemnitnastaveníbarev monitoru?Odpov: Ano, nastavení barev mzete zmnit prostednictvím nabídky OSD podle následujících krok: · Stisknutím tlacítka , , OK" zobrazte nabídku OSD. · Stisknutím tlacítka , , Sipka dol" vyberte volbu , , Barva" a stisknutím tlacítka , , OK" pejdte na nastavení barev. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 221V2SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 221V2SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag