Návod k použití PHILIPS 221P3LPES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 221P3LPES. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 221P3LPES bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 221P3LPES.


PHILIPS 221P3LPES : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6143 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 221P3LPES (6087 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 221P3LPES

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Brilliance 221P3 www. philips. com/welcome CZ Uzivatelskápírucka Péceozákazníkyazáruka Odstraováníprobléma castédotazy 40 1 35 Obsah 1. Dlezité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 1 Bezpecnostníopateníaúdrzba . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Vysvtlenízápisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Likvidaceproduktuaobalového materiálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Sestavenímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Ovládánímonitoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 3 Odpojtestojánekpodstavcea podstavec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3. OptimalizaceObrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 SmartImage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PhilipsSmartControlPremium . . . . . . . . . . . 10 PíruckaSmartDesktop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4. [. . . ] · PowerSensorfungujenaprincipuvysíláníapijímáníneskodných, , infracervených"signálza úcelemrozpoznávánípítomnostiuzivatele. · Kdyzseuzivatelnacházípedmonitorem, monitorfungujenormálnpodlenastavení, která uzivatelpedemprovedl­tzn. jas, kontrast, barvaatd. · Napíkladjestlizebylmonitornastavenna100%jas, vokamziku, kdyuzivatelopustísvémístoa nenacházísepedmonitorem, monitorautomatickyomezíspotebuazo80%. Uzivatelpedmonitorem Zádnýuzivatelpedmonitorem Píkonuvedenývýsejepouzeinformativní Nastavení Výchozínastavení Vevýchozímnastavení(Nastavení3)technologiePowerSensorrozpoznávápítomnostuzivatele monitoru, kterýsenacházímezi30a100cm(12a40palci)odmonitoruavúhluptstupnalevoa napravoodmonitoru. Vlastnínastavení · Kdyzuzivatelzvolípolohumimovýseuvedenéperimetry, zvoltevyssísílusignáluprooptimální úcinnostrozpoznávání:Svyssímnastavenímsezesilujesignálrozpoznávání. Prodosazení maximálníúcinnostitechnologiePowerSensorasprávnédetekcesetepímopedmonitorem. · Pokudserozhodneteposaditdálenez100cmnebo40palcodmonitoru, pouzijtemaximální signálrozpoznáváníprovzdálenostido120cmnebo47palc. (nastavení4) · Vzhledemktomu, zemábarevnéoblecenítendenciabsorbovatinfracervenésignályikdyzse uzivatelnacházídovzdálenosti100cmnebo40palcodmonitoru, zvystesílusignálu, pokud mátenasobcernénebotmavéoblecení. · Kdykolisemzetevrátitdovýchozíhorezimu(nastavení3) 22 4. Snímac napájení Rychlétlacítko Vzdálenostsnímace Rezimnasíku/navýsku Rezimnasíku Power Sensor 3 Rezimnavýsku ATTENTION Power Sensor off Pokynyprozmnynastavení PokudtechnologiePowerSensornefungujesprávnuvnitnebovnvýchozíhorozsahu, jemn vylaterozpoznávánípodlenásledujícíchpokyn: · StisknteklávesovouzkratkuPowerSensor · Najdetevýchozípolohu`3'napanelunastavení. · UpravtenastavenírozpoznávánítechnologiePowerSensornaSetting4(Nastavení4)astisknte OK. · Vyzkousejtenovoukonfiguraciapesvdctese, zdavástechnologiePowerSensorádn rozpoznávávevasíaktuálnípoloze. · FunkcePowerSensorfungujepouzevrezimunasíku(vodorovnápozice). Pozapnutíse technologiePowerSensorautomatickyvypne, pokudsemonitorpouzívávrezimunavýsku(90 stup/svislápozice);automatickyseZAPNE, pokudsemonitorvrátízptdovýchozípozicena síku. Poznámka RucnvybranýrezimPowerSensorzstanefunkcní, dokudjejnezmnítenebodokudneobnovíte výchozírezim. PokudjetechnologiePowerSensorpíliscitlivánaokolnípohyb, vyzkousejtemensísílu signálu. 23 5. Technickéúdaje 221P3 Obraz/displej Typpanelumonitoru Podsvícení Velikostpanelu Pomrstran Roztecobrazovýchbod Jas SmartContrast Kontrastnípomr(typ. ) Dobaodezvy(typická) Optimálnírozlisení Zornýúhel Vylepseníobrazu Barevnostdispleje Vertikálníobnovovacífrekvence Horizontálnífrekvence sRGB Moznostipipojení Vstupsignálu Vstupnísignál Usnadnní Usnadnníprouzivatele JazykynabídkyOSD KompatibilitastechnologiíPlug &Play Podstavec Náklon Otácení Nastavenívýsky TFT-LCD WLED 21, 5"S(54, 6cm) 16:9 0, 24825x0, 24825mm 250cd/m² 20. 000. 000:1 1000:1 5ms 1920x1080pi60Hz 170°(H)/160°(V)piC/R>5 SmartImagePremium 16, 7M 56Hz-76Hz 30kHz­83kHz ANO DVI(digitální), VGA(analogový), DipslayPort Oddlenásynchronizace, synchronizacepodlezelené Smartimage/ , Hlasitost/ , Zapnout/vypnout, Snímac/zpt, Menu(OK) Anglictina, Francouzstina, Nmcina, Italstina, Rustina, Spanlstina, ZjednodusenáCínstina, Portugalstina DDC/CI, sRGB, Windows7/Vista/XP, MacOSX, Linux -5/+20 -65/+65 130mm 221P3LP Napájení Zapnuto Zapnuto(rezimEko) Spotebaenergie (MetodatestováníEnergyStar 5. 0) Normálníprovoz(typ. ) 20, 1W(typ. ), 36, 9W(max. ) 13, 5W(typ. ) Stídavévstupnínaptí Stídavévstupnínaptí pi100VAC+/-5VAC, pi115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 17, 8W 17, 8W Stídavévstupnínaptí pi230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 17, 8W 24 5. Technické údaje Spánek(Pohotovost) Vypnuto(Spínac stejnosmrnéhonapájení) PowerSensor Rozptyltepla* Bznýprovoz Spánek(Pohotovost) Vypnuto(Spínac stejnosmrnéhonapájení) IndikátorLEDnapájení Napájení 0, 1W 0, 1W 4W Stídavévstupnínaptí pi100VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hod. 0, 34BTU/hod. 0, 1W 0, 1W 4W Stídavévstupnínaptí pi115VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hod. 0, 34BTU/hod. 0, 1W 0, 1W 4W Stídavévstupnínaptí pi230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hod. 0, 34BTU/hod. Zapnuto:Bílá, Pohotovostnírezim/rezimspánku:Bílá(bliká) Integrovaný, 100­240VAC, 50/60Hz 221P3LPY Napájení Zapnuto Zapnuto(rezimEko) Spotebaenergie (MetodatestováníEnergyStar 5. 0) Normálníprovoz(typ. ) Spánek(Pohotovost) Vypnuto(Spínac stejnosmrnéhonapájení) PowerSensor Rozptyltepla* Bznýprovoz Spánek(Pohotovost) Vypnuto(Spínac stejnosmrnéhonapájení) IndikátorLEDnapájení Napájení Rozmry Výrobekspodstavce(SxVxH) Výrobekbezpodstavce(SxVxH) Hmotnost Výrobekspodstavcem Výrobekbezpodstavce Výrobeksobalem 20, 1W(typ. ), 36, 9W(max. ) 13, 5W(typ. ) Stídavévstupnínaptí Stídavévstupnínaptí pi100VAC+/-5VAC, pi115VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60Hz+/-3Hz 17, 8W 17, 8W 0, 5W 0, 5W 0, 3W 0, 3W 4W Stídavévstupnínaptí pi100VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hod. 4W Stídavévstupnínaptí pi115VAC+/-5VAC, 60Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hod. 1, 02BTU/hod. Stídavévstupnínaptí pi230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 17, 8W 0, 5W 0, 3W 4W Stídavévstupnínaptí pi230VAC+/-5VAC, 50Hz+/-3Hz 60, 75BTU/hod. 1, 02BTU/hod. Zapnuto:Bílá, Pohotovostnírezim/rezimspánku:Bílá(bliká) Integrovaný, 100­240VAC, 50/60Hz 507x487x220mm 507x323x59mm 5, 64kg 3, 51kg 7, 43kg 25 5. Technické údaje Provoznípodmínky Teplotnírozsah(provoz) Teplotnírozsah(mimoprovoz) Relativnívlhkost Nadmoskávýska MTBF Ekologie ROHS EPEAT Balení Shodaanormy Prohláseníoshod Oplástní Barva Povrchováúprava 0ºCaz40ºC -20ºCaz60ºC 20%az80% Pouzívání:+12000stop(3658m) Mimoprovoz:+40000stop(12192m) 50000hod. ANO Gold(www. epeat. net) 100%recyklovatelný ZnackaCE, FCCtídaB, GOAST, SEMKO, TCO5. 1, UL/cUL, TUVErgo, TUV/GS, BSMI Cerná/Stíbrná Textura Poznámka 1. CertifikátEPEATGoldneboSilverjeplatnýpouzetam, kdespolecnostPhilipszaregistrujeprodukt. [. . . ] Odpov: Jednáseosouboryovladace monitoru, Piinstalaciovladac 43 postupujtepodlepokyn vuzivatelsképírucce. Pi prvníinstalacibudepocítac pravdpodobnpozadovatovladace monitoru(soubory. infa. icm)nebo disksovladaci. Postupujtepodle pokynavlozte(doprovodnýdisk CD-ROM), kterýjesoucástítéto sady. Ovladacemonitoru(soubory . infa. icm)budounainstalovány automaticky. Odpov: Dostupnározliseníurcujegrafická karta/ovladacgrafikyamonitor, Pozadovanérozlisenímzetevybrat vcástiControlPanel(Ovládací panely)systémuWindows®vcásti , , Displayproperties"(Zobrazení- vlastnosti). OTÁZKA5: Cokdyzsebhemnastavení monitoruztratímprostednictvím nabídkyOSD?Odpov: JednodusestiskntetlacítkoOKa potomvolbou, , Reset"(Obnovit) obnovtevsechnapvodní nastavenívýrobce, OTÁZKA6: JeobrazovkaLCDodolnáproti poskrábání?Odpov: Obecnsedoporucuje nevystavovatpovrchpanelu nadmrnýmúdermachránit jejpedostrýminebotupými pedmty, Pimanipulaci smonitoremnevyvíjejtenapovrch paneluzádnýtlakanisílu. Mohlo bytonegativnovlivnitvase zárucnípodmínky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 221P3LPES

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 221P3LPES bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag