Návod k použití PHILIPS 220E1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 220E1SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 220E1SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 220E1SB.


PHILIPS 220E1SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1076 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 220E1SB (1322 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 220E1SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///H|/OEM MODELS/Philips 2009/CD Manual/220E cd manua(WX)/220E cd manua(WX)/lcd/manual/CZECH/220E/INDEX. HTM [2008/12/24 01:53:02] Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Dalsí související informace Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzívání ovládacích prvk, provádní zmn nastavení nebo provádní postup, které se lisí od této dokumentace mze zpsobit úrazy vysokým naptím, elektrickým proudem nebo mechanickými vlivy. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Pro Windows® 98 Spuste Windows® 98 Klepnte na tlacítko 'Start', ukazte mysí na 'Nastavení' a potom klepnte na 'Ovládací panely'. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnte na 'Upesnit. . . '. Klepnte na tlacítko 'Monitor', ukazte mysí na 'Zmnit. . . ' a klepnte na 'Dalsí. . . '. Zvolte 'Zobrazit seznam vsech ovladac v daném umístní', abyste mohli vybrat pozadovaný ovladac, potom klepnte na 'Dalsí' a potom na 'Z diskety. . . '. Klepnte na tlacítko 'Procházet. . . ' a zvolte píslusnou jednotku F: (jednotku CD-ROM). Klepnte na tlacítko 'OK', vyberte model svého monitoru a klepnte na tlacítko 'Dalsí'. Klepnte na tlacítko 'Dokoncit' a potom na tlacítko 'Zavít'. Pro Windows® 2000 Spuste Windows® 2000 Klepnte na tlacítko 'Start', ukazte mysí na 'Nastavení' a potom klepnte na 'Ovládací panely'. Poklepejte na ikonu 'Obrazovka'. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnte na 'Upesnit. . . '. Zvolte 'Monitor' - Jestlize je tlacítko 'Vlastnosti' neaktivní, znamená to, ze je monitor správn nakonfigurován. Ukoncete instalaci. - Jestlize je tlacítko 'Vlastnosti' aktivní, klepnte na nj a postupujte podle dalsích krok. Klepnte na 'Ovladac', potom na 'Aktualizovat ovladac. . . ' a potom na tlacítko 'Dalsí'. Vyberte 'Zobrazit seznam známých ovladac pro toto zaízení, abych mohl vybrat konkrétní ovladac', klepnte na 'Dalsí' a potom na 'Z diskety. . . '. Klepnte na tlacítko 'Procházet. . . ' a zvolte píslusnou jednotku F: (jednotku CD-ROM). Klepnte na tlacítko 'Otevít' a potom na tlacítko 'OK'. Vyberte model svého monitoru, klepnte na tlacítko 'Dalsí' a potom znovu na tlacítko 'Dalsí'. Klepnte na tlacítko 'Dokoncit' a potom na tlacítko 'Zavít'. Jestlize se objeví okno 'Digitální podpis nebyl nalezen', klepnte na tlacítko 'Ano'. Pro Windows® Me Spuste Windows® Me Klepnte na tlacítko 'Start', ukazte mysí na 'Nastavení' a potom klepnte na 'Ovládací panely'. Vyberte kartu 'Nastavení' a klepnte na 'Upesnit. . . '. Klepnte na tlacítko 'Monitor' a potom na tlacítko ' Zmnit. . . '. Vyberte 'Urcit umístní ovladace(Upesnit)' a klepnte na tlacítko 'Dalsí'. [. . . ] Kazdý z ostatních port downstream umozuje pipojení k jinému rozbocovaci nebo funkci. Rozbocovace mohou na jednotlivých portech downstream provádt detekci, pipojení a odpojení. Kazdý port downstream lze individuáln aktivovat a nastavit bu na plnou nebo nízkou rychlost. Rozbocovac zabrauje portm s nízkou rychlostí ve vysílání plnou rychlostí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 220E1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 220E1SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag