Návod k použití PHILIPS 220C1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 220C1SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 220C1SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 220C1SB.


PHILIPS 220C1SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1856 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 220C1SB (2203 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 220C1SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Philips LCD Monitor Electronic User's Manual Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Dalsí související informace Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Otázka 3. Aplikace SmartControl fungovala zpocátku dobe, nyní ji vsak nelze pouzívat. Odpov: Jestlize byly provedeny následující akce, mze být poteba znovu nainstalovat ovladac monitoru. Výmna videografického adaptéru za jiný Aktualizace ovladace videa Zásahy do operacního systému (nap. instalace rzných servisních sad nebo vsuvek) Spustní programu Windows Update a aktualizace ovladace monitoru anebo videa Systém Windows byl zaveden pi vypnutém nebo odpojeném monitoru. Situaci zjistíte, kdyz klepnete pravým tlacítkem mysi na ikonu Tento pocítac a potom klepnete na Vlastnosti>Hardware->Správce zaízení. Jestlize se pod polozkou Monitor zobrazí "Monitor typu Plug and Play", musíte opakovat instalaci. Otázka 4. Po instalaci SmartControl, kdyz klepnu na kartu SmartControl se nic nestane, nebo se zobrazí chybové hlásení, co se stalo?Odpov:Mze to být zpsobeno tím, ze Vás grafický adaptér není kompatibilní se SmartControl. Pokud je Vás grafický adaptér jeden z výse zmínných typ, zkuste si ze stránek výrobce stáhnout nejnovjsí ovladac grafického adaptéru. Pokud problém petrvává, vás grafický adaptér není bohuzel podporován. Vnujte pozornost webovým stránkám Philips, kde mze být k dispozici aktualizovaný ovladac SmartControl. Otázka 5. Kdyz klepnu na Informace o produktu, zobrazí se pouze cástecné informace, co se stalo?Odpov:Mze to být zpsobeno tím, ze Vás ovladac adaptéru grafické karty není v nejaktuálnjsí verzi, která pln podporuje rozhraní DDC/CI. Prosím zkuste si ze stránek výrobce stáhnout nejnovjsí ovladac grafického adaptéru. Odeberte SmartControl a znovu jej nainstalujte. Otázka 6. Zapomnl jsem svj kód PIN pro funkci zabezpecení proti krádezi. Co mám dlat? Odpov: Kontaktujte prosím IT manazera nebo zákaznické stedisko Philips. U monitoru vybaveném funkcí Smartlmage nereaguje schéma sRGB funkce teploty barev v aplikaci SmartControl - proc?Odpov: Po aktivaci technologie Smartlmage je automaticky deaktivováno schéma sRGB. Aby bylo mozné pouzít schéma sRGB, je teba deaktivovat technologii Smartlmage stisknutím tlacítka na pedním panelu monitoru. ZPT NA HORNÍ CÁST STRÁNKY Popis výrobku z celního pohledu Pipojení k pocítaci Demontáz podstavce Úvod Optimalizace výkonu Instalace Monitoru LCD Popis výrobku z celního pohledu 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapnutí a vypnutí napájení monitoru. Zmnit na zobrazení 4:3. Input Zmna zdroje vstupního signálu. Automatické nastavení vodorovné a svislé polohy, fáze a taktu / návrat na pedchozí úrove nabídky OSD. Lze vybrat nkterý z pti model: Kancelá, Prohlízení obrázk, Zábava, Úsporný a Vypnuto. NÁVRAT NA HORNÍ CÁST STRÁNKY. Rear View 1 2 3 4 5 6 Vstupní port USB Výstupní port USB Vstup VGA Vstup DVI-D (k dispozici u vybraných model) Napájení stejnosmrným proudem Zabezpecení zámkem Kensington NÁVRAT NA HORNÍ CÁST STRÁNKY. Optimalizace výkonu Pro nejlepsí výsledek si ovte, ze je nastavení displeje na 1680 x 1050, 60Hz. [. . . ] Kazdý z ostatních port downstream umozuje pipojení k jinému rozbocovaci nebo funkci. Rozbocovace mohou na jednotlivých portech downstream provádt detekci, pipojení a odpojení. Kazdý port downstream lze individuáln aktivovat a nastavit bu na plnou nebo nízkou rychlost. Rozbocovac zabrauje portm s nízkou rychlostí ve vysílání plnou rychlostí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 220C1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 220C1SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag