Návod k použití PHILIPS 201E1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 201E1SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 201E1SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 201E1SB.


PHILIPS 201E1SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1204 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 201E1SB (1640 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 201E1SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] e-Manual Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips file:///E|/PHILIPS/Monitor/PDF/PHILIPS 201E1 20090602/lcd/manual/CZECH/201E1/INDEX. HTM [2009/6/2 10:47:47] c Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] V takovém pípad je konkrétní vyznacení výstrahy naízeno úadem pro regulaci. NÁVRAT NA HORNÍ CÁST STRÁNKY. ©2009 Koninklijke Philips Electronics N. V. Reprodukování, kopírování, pouzívání, upravování, pronajímání, pjcování, veejné pedvádní, vysílání nebo síení celku i jednotlivých cástí je bez písemného souhlasu spolecnosti Philips Electronics N. V. zakázáno. Vás monitor LCD Smartimage SmartContrast SmartSaturate SmartSharpness Technické údaje Rezimy rozlisení a pedvoleb Pravidla urcování defekt obrazových bod Philips Automatická úspora energie Obrázky produktu Fyzické funkce SmartControl II Informace o produktu Vás monitor LCD Blahopejeme vám k zakoupení tohoto monitoru Philips. Chcete-li pln vyuzívat podporu, kterou spolecnost Philips nabízí, zaregistrujte vás produkt na adrese www. philips. com/welcome SmartContrast Co je to? Jedinecná technologie, která dynamicky analyzuje zobrazený obsah a automaticky optimalizuje kontrastní pomr monitoru LCD pro maximální vizuální cistotu a pozitek ze sledování. Zvysuje podsvícení pro jasnjsí, ostejsí a jasnjsí obraz nebo snizuje podsvícení pro jasné zobrazení obrazu s tmavým pozadím. Proc to potebuji? Zádáte nejvyssí vizuální cistotu a pohodlí sledování jakéhokoli typu obsahu. SmartContrast dynamicky ídí kontrast a upravuje podsvícení pro jasné, ostré a jasné zobrazení her a videa nebo pro zobrazení jasného, citelného textu pro kanceláskou práci. Omezením spoteby monitoru setíte náklady a prodluzujete zivot vaseho monitoru. Jak to funguje? Kdyz aktivujete funkci SmartContrast, která bude v reálném case analyzovat zobrazený obsah a upravovat barvy a ídit intenzitu podsvícení. Tato funkce mze znacn vylepsit kontrast dynamického obsahu pro vtsí zábavu pi sledování videa nebo hraní her. ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Technické údaje* Obraz/displej · Typ panelu LCD Velikost panelu Pomr stran Roztec obrazových bod TFT-LCD 20" 16:9 0, 2768 x 0, 2768 mm Jas 250 cd/m² 25000:1 1000:1 5 ms 1600 x 900 pi 60 Hz 160° (H) / 160° (V) pi C/R > 10 16, 7 M 30 - 83 kHz (H)/56 -75 Hz (V) ANO DVI-D (digitální, HDCP), VGA (analogový) Oddlená synchronizace, synchronizace podle zelené Kontrastní pomr (dynamický/typický) Doba odezvy (typická) Optimální rozlisení Zorný úhel Barevnost displeje Frekvence vykreslování sRGB Moznosti pipojení Vstup signálu Vstupní signál Usnadnní Usnadnní pro uzivatele Jazyky nabídky OSD Dalsí usnadnní Auto (Zpt), 4:3/sirokoúhlý (Dol), Jas (Nahoru), Nabídka (OK), Zapnutí/vypnutí anglictina, francouzstina, nmcina, italstina, rustina, spanlstina, zjednodusená cínstina, portugalstina T c Úchyt VESA (100 x 100 mm), zámek Kensington · Kompatibilita s technologií Plug & Play DDC/CI, sRGB, Windows 98/2000/XP/Vista, Mac OS X Podstavec Náklon -5/+20 < 24. 5 W Stídavé vstupní naptí pi 100 V?+/-5 V?, 50 Hz +/- 3 Hz 20. 5W 0, 8 W 0, 5 W Stídavé vstupní naptí pi 100 V?+/-5 V?, 60 Hz +/- 3 Hz 20. 4 W 0, 8 W 0, 5 W Stídavé vstupní naptí pi 115 V?+/-5 V?, 50 Hz +/- 3 Hz 20. 3 W 0, 8 W 0, 5 W Stídavé vstupní naptí pi 230 V?+/-5 V?, 50 Hz +/- 3 Hz 69. 3 BTU/hod. Napájení · Rezim Zapnuto se zvukem (typ. ) Spoteba energie (testovací metoda EnergyStar 5. 0) Bzný provoz Spánek Vypnuto Rozptyl tepla* Bzný provoz Spánek Vypnuto · Indikátor LED napájení Zdroj napájení 2, 7 BTU/hod. 1, 7 BTU/hod. Zapnuto: Bílá, Pohotovostní rezim/rezim spánku: J Integrovaný, 100 ­ 240 V?, 50/60 Hz 478. 94 x 353. 45 x 189. 81mm 478. 94 x 290. 6 x 61. 43mm 555 x 354 x 140mm 3. 97 kg 3. 69 kg 5. 85kg 0° C az 40 ° C -20° C az 60° C 20 % az 80 % Mimo provoz: + 12 000 stop ( 3 658 m) provoz: + 40 000 stop ( 12 192 m), 50 000 hod. ANO stíbrná 5. 0 100% recyklovatelný Znacka CE, Energy Star 5. 0, FCC tída B, SEMKO cerná/cerná L Rozmry · Výrobek s podstavcem (SxVxH) · Výrobek bez podstavce (SxVxH) · Rozmry krabice (SxVxH) Hmotnost · Výrobek s podstavcem · Výrobek bez podstavce · Výrobek s obalem Provozní podmínky · Teplotní rozsah (provoz) · Teplotní rozsah (provoz) Relativní vlhkost Nadmoská výska MTBF Ekologie ROHS EPEAT EnergyStar Obal Shoda a normy Prohlásení o shod Oplástní Barva Povrchová úprava ý *Tyto údaje se mohou zmnit bez pedchozího oznámení. ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Rezimy rozlisení a pedvoleb A. Maximální rozlisení Pro 201E1 1600 x 900 pi 75 Hz (analogový vstup) 1600 x 900 pi 75 Hz (digitální vstup) B. Doporucené rozlisení Pro 201E1 1600 x 900 pi 60 Hz (digitální vstup) 1600 x 900 pi 60 Hz (analogový vstup) 12 pedvoleb výrobce: Vodorovná frekvence (kHz) 31. 47 31. 47 37. 50 37. 88 46. 88 48. 36 60. 02 44. 77 48. 70 63. 89 79. 98 60. 00 Rozlisení 720*400 640*480 640*480 800*600 800*600 1024*768 1024*768 1280*720 1280*800 1280*1024 1280*1024 1600*900 ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Svislá frekvence (Hz) 70. 09 59. 94 75. 00 60. 32 75. 00 60. 00 75. 03 59. 86 59. 81 60. 02 75. 03 60. 00 Automatická úspora energie Pokud je v daném pocítaci nainstalován software nebo videokarta vyhovující norm DPM organizace VESA, monitor dokáze automaticky snízit svou spotebu energie, není-li pouzíván. Pokud pocítac rozpozná vstup z klávesnice, mysi nebo jiného vstupního zaízení, monitor se automaticky , , probudí". Následující tabulka uvádí spotebu energie a signalizaci této funkce pro automatickou úsporu energie: Definice ízení spoteby Rezim VESA Aktivní Spánek Vypnuto Video ZAP. VYP. H-synch. Ano Ne - V-synch. Ano Ne - Spoteba energie < 22 W (typ. ), < 0, 8 W (typ. ) < 0, 5 W (typ. ) Barva LED Z J Vypnuto Tento monitor je kompatibilní se standardem ENERGY STAR®. Jako partner ENERGY STAR® spolecnost PHILIPS stanovila, ze tento výrobek spluje zásady úcelného vyuzití energie ENERGY STAR®. *Tyto údaje se mohou zmnit bez pedchozího oznámení. Ve výchozí konfiguraci má monitor 100 % (max. ) 50 % kontrast a teplotu barev 6500 K s pln bílým vzorkem, bez zvuku/USB. ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Obrázky produktu Následující odkazy ukazují rzné pohledy na tento monitor a jeho soucásti. Popis pední cásti produktu ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY Fyzické funkce 1) Náklon ZPT NA ZACÁTEK STRÁNKY c Vlastnosti výrobku Technické parametry Rozlisení a pednastavené rezimy Automatické spoení energie Fyzické parametry Rozlození kolík pin Pohledy na výrobek Postup pi vadách pixel spolecnosti Philips Postup pi vadných pixelech plochého panelu spolecnosti Philips Spolecnost Philips se snazí dodávat výrobky nejvyssí kvality. [. . . ] Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péce o zákazníky Philips na níze uvedených telefonních císlech pro asistenci výrobku a servisní postupy: ý Centrum péce o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou vsechny zahrnuté záruky, vcetn zahrnutých záruk obchodovatelnosti a zpsobilosti omezeny na dobu trvání obsazenou v záruce. Ale protoze nkteré státy neumozují omezení na dobu trvání záruky, toto omezení se na vás nemusí vztahovat. ) ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V KANAD. . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 201E1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 201E1SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag