Návod k použití PHILIPS 17S1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 17S1SB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 17S1SB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 17S1SB.


PHILIPS 17S1SB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1867 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 17S1SB (2009 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 17S1SB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Elektronická uzivatelská pírucka k monitoru LCD Philips Bezpecnostní opatení a údrzba Casté dotazy Odstraování problém Informace o regulaci Bezpecnost a odstraování problém Bezpecnostní opatení a údrzba VAROVÁNÍ: Pouzití kontrol, úprav nebo postup jiným zpsobem nez je stanoveno v této dokumentaci mze vést k ohrození sokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikm. Pectte si a dodrzujte tyto instrukce pi zapojování a pouzívání vaseho PC monitoru: Pouzívání: Udrzujte monitor mimo pímé slunecní záení a v bezpecné vzdálenosti od veskerých zdroj tepla. Odstrate veskeré pedmty, které by mohly spadnout do vtracích otvor nebo zabránit dostatecnému chlazení elektroniky monitoru. Umístte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrcka a zásuvka snadno pístupná. Jestlize jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, ped pipojením kabelu pockejte 6 sekund, aby monitor fungoval normáln. [. . . ] Prvodce mzete rovnz spustit pozdji z nabídky Plug-in (Zásuvný modul). Dalsí moznosti mzete nastavit bez prvodce prostednictvím podokna Standard (Standardní). Sada Wizard Analog (Analogový prvodce) Resolution (Rozlisení) Focus (Ostení) Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Position (Pozice) White Point (Color Temp) (Bílý bod (Teplota barev)) File (Soubor) Sada Wizard Digital (Digitální prvodce) Resolution (Rozlisení) Contrast (Kontrast) Brightness (Jas) White Point (Color Temp) (Bílý bod (Teplota barev)) File (Soubor) - 2. Spustní s podoknem Standard (Standardní): Nabídka Adjust (Nastavení): Nabídka Adjust (Nastavení) umozuje upravit Brightness (Jas), kontrast (Kontrast), Focus (Ohnisko), Position (Poloha) a Resolution (Rozlisení). Cancel (Storno) vyzívá uzivatele, chcete-li ukoncit instalaci. Záhlaví karty Adjust (Nastavit) Adjust (Upravit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Podnabídka Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Focus (Clock & Clock Phase) (Ohnisko (Frekvence a Taktovací frekvence)) Position (Pozice) Resolution (Rozlisení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) No (Ne) No (Ne) Yes (Ano) Nabídka Color (Barva): Nabídka Color (Barva) umozuje upravit RGB, Black Level (Úrove cerné), White Point (Bílý bod), Color Calibration (Kalibrace barev) a SmartImage (viz cást SmartImage). V následující tabulce vyhledejte polozku podnabídky na základ vaseho vstupu. Píklad pro Color Calibration (Kalibrace barev) Záhlaví karty Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Podnabídka RGB Black Level (Úrove cerné) White Point (Bílý bod) Color Calibration (Kalibrace barev) Viewing Mode (Rezim prohlízení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Tlacítko , , Show Me" (Pedvést) spustí výukový program pro kalibraci barev. Quick View (Rychlé zobrazení) nacte zobrazení ped/po. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Color (Barva), klepnte na tlacítko Cancel (Storno). Enable color calibration (Povolit kalibraci barev) ­ ve výchozí konfiguraci je zapnuto. Pokud tato polozka není zaskrtnuta, kalibraci barev nelze provést a tlacítka Start a Quick View (Rychlé zobrazení) nejsou k dispozici. Na kalibracní obrazovce musí být zobrazeny informace o patentech. Calibration Screen (Obrazovka kalibrace) první barvy: Tlacítko Previous (Pedchozí) je deaktivováno az na obrazovku druhé barvy. Tlacítko Next (Dalsí) slouzí k pechodu na následující cíl (6 cíl). Tlacítko Final (Konecný) slouzí k pechodu na File (Soubor)>podokno Presets (Pedvolby). Tlacítko Cancel (Storno) slouzí k ukoncení uzivatelského rozhraní a k návratu na stránku zásuvných modul plug-in. SmartImage ­ umozuje uzivateli zmnit nastavení pro vylepsení zobrazení na základ obsahu. [. . . ] Pro více informací kontaktujte Centrum péce o zákazníky Philips na císle (877) 835-1838 (pouze zákazníci USA) nebo (919) 573-7855 . Ped pozadováním servisu si prostudujte pírucku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou usetit telefonát do servisu. ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUCNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péce o zákazníky Philips na níze uvedených telefonních císlech pro asistenci výrobku a servisní postupy: Centrum péce o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou vsechny zahrnuté záruky, vcetn zahrnutých záruk obchodovatelnosti a zpsobilosti omezeny na dobu trvání obsazenou v záruce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 17S1SB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 17S1SB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag