Návod k použití PHILIPS 17S1AB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 17S1AB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 17S1AB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 17S1AB.


PHILIPS 17S1AB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1890 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 17S1AB (1773 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 17S1AB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] e-Manual Elektronická uživatelská příručka k monitoru LCD Philips file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/INDEX. HTM [2012/1/6 上午 09:23:20] Bezpe nost a odstra ování problémů Bezpečnostní opatření a údržba Časté dotazy Odstraňování problémů Informace o regulaci Bezpečnost a odstraňování problémů Bezpečnostní opatření a údržba VAROVÁNÍ: Použití kontrol, úprav nebo postupů jiným způsobem než je stanoveno v této dokumentaci může vést k ohrožení šokem, elektrickým a/ nebo mechanickým rizikům. Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce při zapojování a používání vašeho PC monitoru: Používání: ● ● ● ● ● ● ● ● Udržujte monitor mimo přímé sluneční záření a v bezpečné vzdálenosti od veškerých zdrojů tepla. Odstraňte veškeré předměty, které by mohly spadnout do větracích otvorů nebo zabránit dostatečnému chlazení elektroniky monitoru. Umístěte monitor na takové místo, ze kterého bude elektrická zástrčka a zásuvka snadno přístupná. Jestliže jste vypnuli monitor odpojením napájecího kabelu nebo kabelu napájecího adaptéru, před připojením kabelu počkejte 6 sekund, aby monitor fungoval normálně. [. . . ] Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) No (Ne) No (Ne) Yes (Ano) Záhlaví karty Adjust (Nastavit) Adjust (Upravit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) Adjust (Nastavit) file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 3 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl Nabídka Color (Barva): file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 4 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl ● ● ● ● Nabídka Color (Barva) umožňuje upravit RGB, Black Level (Úroveň černé), White Point (Bílý bod), Color Calibration (Kalibrace barev) a SmartImage (viz část SmartImage). V následující tabulce vyhledejte položku podnabídky na základě vašeho vstupu. Příklad pro Color Calibration (Kalibrace barev) Podnabídka RGB Black Level (Úroveň černé) White Point (Bílý bod) Color Calibration (Kalibrace barev) Viewing Mode (Režim prohlížení) Zobrazení v analog. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Zobrazení v digitál. Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Yes (Ano) Záhlaví karty Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) Color (Barva) file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 5 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl 1. 5. Tlačítko „Show Me“ (Předvést) spustí výukový program pro kalibraci barev. Quick View (Rychlé zobrazení) načte zobrazení před/po. Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Color (Barva), klepněte na tlačítko Cancel (Storno). Enable color calibration (Povolit kalibraci barev) – ve výchozí konfiguraci je zapnuto. Pokud tato položka není zaškrtnuta, kalibraci barev nelze provést a tlačítka Start a Quick View (Rychlé zobrazení) nejsou k dispozici. Na kalibrační obrazovce musí být zobrazeny informace o patentech. Calibration Screen (Obrazovka kalibrace) první barvy: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 6 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl 1. 4. Tlačítko Previous (Předchozí) je deaktivováno až na obrazovku druhé barvy. Tlačítko Next (Další) slouží k přechodu na následující cíl (6 cílů). Tlačítko Final (Konečný) slouží k přechodu na File (Soubor)>podokno Presets (Předvolby). Tlačítko Cancel (Storno) slouží k ukončení uživatelského rozhraní a k návratu na stránku zásuvných modulů plug-in. SmartImage – umožňuje uživateli změnit nastavení pro vylepšení zobrazení na základě obsahu. Když je nastavena možnost Entertainment (Zábava), jsou položky SmartContrast a SmartResponse k dispozici. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) – podokno Asset Management (Správa prostředků) bude aktivní pouze po výběru položky Asset Management (Správa prostředků) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 7 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl Zobrazuje následující informace Assent Management (Správa prostředků): Management (Správa), Description (Popis), Serial Number (Sériové číslo), Current Timing (Aktuální frekvence), Domain Name (Název domény) a Asset Management Status (Stav správy prostředků). Chcete-li se vrátit na hlavní stránku Plug-in (Zásuvné moduly plug-in), klepněte na kartu zásuvných modulů plug-in. Plug-Ins (Zásuvné moduly plug-in) – podokno Theft Deterence (Zabezpečení proti krádeži) bude aktivní pouze po výběru položky Theft Deterence (Zabezpečení proti krádeži) z rozevírací nabídky Plug Ins (Zásuvné moduly plug-in). Chcete-li aktivovat funkci Theft Deterence (Zabezpečení proti krádeži), klepněte na tlačítko Enable Theft (Aktivovat zabezpečení proti krádeži) a zobrazí se následující okno: file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 8 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl 1. 4. Uživatel může zadat kód PIN, který obsahuje pouze 4 až 9 číslic. Po zadání kódu PIN a klepnutí na tlačítko Accept (Přijmout) se zobrazí místní dialogové okno na následující stránce. Aby bylo možné přejít do režimu zabezpečení proti krádeži, zobrazovací zařízení nemusí být připojeno k odlišnému hostiteli. Po zadání a přijetí kódu PIN se zobrazí následující dialogové okno: ● Klepnutím na tlačítko No (Ne) se zobrazí následující obrazovka. file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/17S1A/product/SMART. HTM 第 9 頁 / 共 17 [2012/1/6 上午 09:25:31] SmartControl ● Klepnutím na tlačítko Yes (Ano) se zobrazí úvodní stránka zabezpečeného serveru. Po vytvoření kódu PIN bude na podokně Theft Deterence (Zabezpečení proti krádeži) zobrazena informace Theft Deterence Enabled (Zabezpečení proti krádeži aktivováno) a bude k dispozici tlačítko PIN Options (Možnosti kódu PIN): 1. [. . . ] Před požadováním servisu si prostudujte příručku vlastníka. Zde uvedené úpravy ovládání vám mohou ušetřit telefonát do servisu. file:///D|/LCD%20Monitor%20OEM/Philips/M1-project/17S1A/CD-5B. 0V202. 001/CD-Contents/lcd/manual/CZECH/warranty/war_usa. htm 第 2 頁 / 共 4 [2012/1/6 上午 09:31:47] Záruka ve Spojených státech ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUČNÍ SERVIS V USA, PORTORIKU NEBO PANENSKÝCH OSTROVECH. . . Kontaktujte centrum péče o zákazníky Philips na níže uvedených telefonních číslech pro asistenci výrobku a servisní postupy: Centrum péče o zákazníky Philips (877) 835-1838 nebo (919) 573-7855 (V USA, Portoriku a Panenských ostrovech jsou všechny zahrnuté záruky, včetně zahrnutých záruk obchodovatelnosti a způsobilosti omezeny na dobu trvání obsaženou v záruce. Ale protože některé státy neumožňují omezení na dobu trvání záruky, toto omezení se na vás nemusí vztahovat. ) ABYSTE ZÍSKALI ZÁRUČNÍ SERVIS V KANADĚ. . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 17S1AB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 17S1AB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag