Návod k použití PHILIPS 16913-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16913-93-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16913-93-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16913-93-16.


PHILIPS 16913-93-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2595 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16913-93-16 BROCHURE (1466 ko)
   PHILIPS 16913-93-16 QUICK START GUIDE (948 ko)
   PHILIPS 16913-93-16 BROCHURE (1436 ko)
   PHILIPS 16913-93-16 QUICK START GUIDE (948 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16913-93-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jetelov lstek oznauje tipy a rady smϯujc k hospodrnmu a ekologickmu provozu spotebie. Pro ppad eventuln poruchy spotebie obsahuje tato informace pro uivatele tak pokyny k jejich odstrann (viz kapitola "Co dlat, kdy. . . "). Pokud s tmito pokyny nevystate, obrate se na n servis: % 02/6112 6112 V servisu dostanete odpov na kadou otzku tkajc se vybaven a pouit spotebie a pracovnci servisu rdi vyslechnou tak vae pn, podnty i kritiku. Servis AEG Domc spotebie je vm samozejm k dispozici tak pi vech technickch problmech. [. . . ] Matku hadicovho rouben pitahujte jen rukou. plnic dv̯ka vyklpc dv̯ka ped erpadlem roubovac noiky (vkov nastaviteln); vpravo vzadu: automaticky nastaviteln noika prac oetovac prost ostedky Zsuvka na prac a oetovac prostedky pedprac / namec prostedky nebo zmkovadlo vody hlavn prac prostedek (prkov), pp. zmkovadlo vody sl na odstraovn skvrn tekut oetovac prostedky (aviv, impregnace, krob) krytka nsosky (mus bt pevn nasazena) 44 9 Nvod k pouit Nvod k instalaci a pipojen tlatko pro volbu potu otek pi odsteovn/ZASTAVEN MCHN - SP<LSTOP ukazatel prbhu programu Ovldac panel voli program Pipojen do elektrick st /daje o jmenovitm napt, druhu proudu a nezbytnm elektrickm jitn jsou na vrobnm ttku. Pi pevnm pipojen mus bt elektrick instalace osazena zazenm s minimln vzdlenost kontakt 3 mm a peruujcm vechny pracovn vodie, kter umouje odpojit praku z elektrick st. spnae, jistie a pojistky (zvitov pojistky je teba vyjmout z objmky) a proudov chrnie. Tento elektrick spotebi odpovd nsledujcm smrnicm ES a SN: - "Nzkonapov smrnici" 73/23/EWG Z 19. 2. 1973, vetn smrnici o zmnch 93/68/EWG - smrnici EMV (a SN) 89/336/EWG z 3. 5. 1989, vetn smrnice o zmnch 92/31/EWG tlatko pro tlatko DVKA/ SPUTN A SVTLO PERUEN T<R/LICHT programu START/PAUSE tlatko PEDVOLBY ASU ZEITVORWAHL tlatka pdavnch funkc multidisplej ukazatel PEDVKOVN <BERDOSIERT Pipojen na vodu progr ogram Voli program Voliem program se podle druhu prdla a poadovan teploty pracho roztoku nastavuje druh pracho programu (nap. stav vody, pohyb pracho bubnu, poet mchn, poet otek pi odsteovn). Automatick praka je vybavena bezpenostnmi zazenmi, kter zabrauj zneitn pitn vody a odpovdaj pslunm pedpism vodrenskch ad. Praky s pipojenm na studenou vodu nelze pipojovat na teplou vodu! Vypnuto - AUS Praka je vypnuta, ve vech ostatnch polohch je zapnuta. VYVKA/BAREVN. . . PRDLO KOCHWSCHE/BUNTW SCHE/BUNTWSCHE KOCHWSCHE/BUNTWSCHE Hlavn prac program pro prdlo na vyvku a barevn prdlo pi teplotch 30C a 95C /SPORA ENERGIE - ENERGIESPAREN: energeticky sporn program pi teplot cca 67C pro mrn a bn zapinn prdlo na vyvku s prodlouenou dobou pran (nelze kombinovat s funkcemi KRTK> PROGRAM - KURZ a SKVRNY - FLECKEN ) SNADN /DRBA - PFLEGELEICHT 10 Hlavn prac program pro snadno udrovateln prdlo pi teplotch 30C a 60C. 43 Nvod k instalaci a pipojen Nvod k pouit Umstn na plovoucch podlahch Na plovoucch podlahch, zvlt na podlahch z devnch trm s prunmi palubkami, je teba minimln na dva podlahov trmy piroubovat minimln 15 mm silnou devnou desku odolnou proti vod. Praku pitom podle monosti instalujte do rohu mstnosti, protoe tam je podlaha nejpevnj a m nejmen tendenci rezonovat pi chvn. JEMN. . . Vechny sou˷sti transportn pojistky si peliv uschovejte pro ppad pozdj pepravy (sthovn). Ped pranm Ped prvnm pranm 1. Povythnte zsuvku na prac prostedky mrn ped ovldac panel. Teprve potom je dokonale uzavena prac vana a je zajitna sprvn funkce ekologickho uzaven praky. 3. Prvn prac cyklus nechte probhnout bez prdla (s vyvkou do 95C a s polovinm mnostvm pracho prku). Z bubnu a z prac vany se tak odstran pozstatky vznikl ve vrob. Pprava pran Pprava na pran pprava prdla Roztdn a pprava prdla Prdlo roztite podle druhu a podle symbol, kter informuj o tom, jak je vhodn oetovat (viz "Druhy prdla a symboly jeho oetovn"). Aby se prdlo nepokodilo a nezamotalo: zapnte zipy, zapnte povlaky na pikrvky a polte, svate voln ry a tkanice (nap. Pleten barevn a vlnn prdlo a odvy s aplikovanmi ozdobami obrate tak naruby. Mal a choulostiv kusy prdla (dtsk ponoky, punoche atd. ) perte v prac sce, v povlaku z polte se zipem nebo zasunut ve vtch ponokch. Kovov nebo plastov vleky ze zclon odstrate nebo je svate do sky nebo do sku. Takov kousky prdla perte poprv radji oddlen. Spolu s prakou je dodvn speciln kl H a krytky E (2 kusy) a G (1 kus). Krytky zatlate tak pevn, aby zapadly do zadn stny (ochrana vnitnch ˷st praky ped stkajc vodou). 7. Specilnm klem vyroubujte roub s pruinou F, otvor pak zykryjte krytkou G. [. . . ] 6. Otenm proti smru hodinovch ruiek uvolnte ucpvku hadice a vythnte ji. Mezitm hadici znovu pokad zajiujte ucpvkou. 31 Nvod k pouit Nvod k pouit pran Nen-li vsledek pran uspokojiv Prdlo je zaedl a v bubnu je vpenit usazenina Dvka pracho prostedku byla pli mal. Na prdle jsou jet ed skvrny Na prdlo zneitn mastmi, tuky nebo oleji bylo pouito mlo pracho prostedku. astou pinou tto zvady je, e na prdle se usadila aviv - zvlt avivov koncentrt. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16913-93-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16913-93-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag