Návod k použití PHILIPS 16909-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 16909-87-16. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 16909-87-16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 16909-87-16.


PHILIPS 16909-87-16 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3936 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 16909-87-16 BROCHURE (2260 ko)
   PHILIPS 16909-87-16 QUICK START GUIDE (1811 ko)
   PHILIPS 16909-87-16 BROCHURE (2031 ko)
   PHILIPS 16909-87-16 QUICK START GUIDE (1811 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 16909-87-16

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za tmto symbolem nsleduj doplujc informace o obsluze a praktickm pouit spotebie. Jetelovm lstkem jsou oznaeny rady a pokyny smϯujc k hospodrnmu a ekologickmu provozu spotebie. Vysvtlen odbornch termn, kter se v nvodu k pouit objevuj, najdete na konci v kapitole "Odborn termny". Pro ppad, e by dolo k porue spotebie, obsahuje nvod k pouit tak pokyny k tomu, jak ji samostatn odstranit; viz kapitola "Co dlat, kdy. . . ". [. . . ] Abyste je mli vdy ihned po ruce, doporuujeme, abyste si je na toto msto zapsali. Pokud se na ukazateli teploty objev kd poruchy (F1, F2 atd. ), oznamte do servisu i tento daj. Upozornn: Bezdvodn pivoln servisu se mus uhradit, i kdy k nmu dojde v zrun dob. Pi umsovn chladniky na definitivn stanovit se nejprve opatrn opete o horn dvee a chladniku nahnte dozadu. Vha se tak penese na zadn koleka, po nich se pak spotebi pesunuje snadno dle. Odstrann ochrannch prvk pro transport Chladnika a jednotliv ˷sti vnitnho vybaven jsou pi transportu chrnny. Ppadn zbytky lepicch psk mete odstranit technickm benzinem. 8 37 Co dlat, kdy . . . Vmna rovky Z bezpenostnch dvod se vnitn osvtlen chladniky pi otevench dvech po 20 minutch automaticky vypne. Ped vmnou rovky chladniku vypnte a vythnte pvodn kabel ze zsuvky nebo vypnte jisti, ppadn vyroubujte pojistku. 15 W, objmka: E 14 Z vnitn strany dve odstrate chrnie tsnn dve. Pi vypnut chladniky tisknte oba vypnae tak dlouho, dokud nezhasne kontrolka zapnut. Kryt osvtlen znovu nasate a roubem pithnte. Chrni loiska dve vyjmte pi otevench dvech. Odstrate transportn pojistky ukldacch ploch: Posute tyto pojistky a k zeslen na okraji ukldac plochy. Ukldac plochu vythnte tak daleko dopedu, a se vm ji poda sklopit smrem dol. Pak mete transportn pojistky vyjmout z vodicch lit. 36 9 Co dlat, kdy . . . Instalace Umstn chladniky Chladnika by mla stt v dobe vtran a such mstnosti. Proto by chladnika: - nemla bt vystavena pmmu slunenmu zen; - nemla stt u topnch tles, vedle kamen nebo jinch zdroj tepla; - mla stt jen na mst, jeho okoln teplota odpovd klimatick td, pro ni je chladnika vybavena. Chystte-li se mt jen chladic prostor, zapnte na nkolik hodin funkci FROSTMATIC, aby se v mrazicm prostoru vytvoila dostaten rezerva chladu pro dobu vyazen z provozu. Mrazic prostor ped itnm odmrazte (viz kapitola "Odmrazovn"). Chladic a mrazic prostor vypnte a vythnte pvodn kabel ze zsuvky nebo vypnte jisti, ppadn vyroubujte pojistku. Zkontrolujte vtokov otvor na vodu z tajc nmrazy na zadn stn chladicho prostoru. Otevete dvee chladicho prostoru a nahoe na mrazicm prostoru vyroubujte upevovac roub mechanismu automatickho zavrn. Pi zavench dvech mrazicho prostoru vyroubujte z dolnho loiska kov rouby a loisko vythnte smrem dol. Loiskov ep pesute z pravho do levho otvoru. Dvee mrazicho prostoru opatrn sejmte dopedu a postavte je stranou. Ze spodn ˷sti dve chladicho prostoru vyroubujte upevovac roub mechanismu automatickho zavrn. 32 13 Vmna zavrn dve Odmrazovn Vyroubujte prostedn loisko dve. Dvee chladicho prostoru opatrn sejmte smrem dopedu a postavte je stranou. Vrchn loiskov ep pesute doleva. Sejmte chytky dve. Oton upevovac kolky otote roubovkem o 1/4 zvitu proti smru hodinovch ruiek a vyjmte je. /chytky dve podle obrzku otote a upevnte je na opanou stranu druhch dve. Varovn! K urychlen odmrazovn nepouvejte elektrick topn tlesa nebo infra zie a dn jin mechanick nebo uml pomocn prostedky, krom tch, kter jsou doporueny v tomto nvodu. Nepouvejte odmrazovac spreje, mohou bt zdrav kodliv a/nebo mohou obsahovat ltky pokozujc plasty. Asi 12 hodin ped odmrazovnm stisknte tlatko FROSTMATIC, aby se v mraench potravinch vytvoila dostaten rezerva chladu pro dobu vyazen z provozu. [. . . ] Jeliko skladovac teplota v chladicm prostoru je dosaena velmi rychle, mete hned po zapnut ukldat do chladicho prostoru potraviny. Varovn tn a blikajc erven varovn kontrolka signalizuj, e jet nen dosaena potebn skladovac teplota. Nastavte teplotu -18C nebo ni (viz kapitola "Nastaven teploty"). S ukldnm mraench potravin pokejte do t doby, ne bude dosaena teplota -18C, pp. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 16909-87-16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 16909-87-16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag