Návod k použití PHILIPS 166V3LAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PHILIPS 166V3LAB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PHILIPS 166V3LAB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PHILIPS 166V3LAB.


PHILIPS 166V3LAB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1514 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PHILIPS 166V3LAB (1506 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PHILIPS 166V3LAB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 166V3L www. philips. com/welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. 1. 1 1 1. 2 2 1. 3 3 2. [. . . ] Technické údaje 4. 1 Vodorovná frekvence (kHz) 31, 47 31, 47 37, 88 48, 36 47, 71 Rozlisení Svislá frekvence (Hz) 70, 09 59, 94 60, 32 60, 00 59, 79 720 x 400 640 x 480 800 x 600 1024 x 768 1366 x 768 19 5. 20 6. Informace o regulaci Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Informace o regulaci 25 7. 7. 1 - 26 27 7. 2 Germany United Kingdom Ireland Spain Finland France Greece Italy Netherlands Denmark Norway Sweden Poland Austria Belgium Portugal Switzerland Siemens I&S Invec Scotland Invec Scotland Eatsa Spain A-novo A-novo Allman Hellas A-novo E Care A-novo A-novo A-novo Zolter Siemens I&S E Care E Care Eatsa Spain A-novo +49 01803 386 853 +44 0207 949 0069 +353 01 601 1161 +34 902 888 785 +358 09 2290 1908 +33 082161 1658 +30 00800 3122 1223 +39 840 320 041 +31 0900 0400 063 +45 3525 8761 +47 2270 8250 +46 08 632 0016 +48 0223491505 +43 0810 000206 +32 078 250851 +352 26 84 30 00 +351 2 1359 1440 +41 02 2310 2116 0, 09 Local call tariff Local call tariff 0, 10 Local call tariff 0, 09 Free of charge 0, 08 0, 10 Local call tariff Local call tariff Local call tariff Local call tariff 0, 07 0, 06 Local call tariff Local call tariff Local call tariff 28 Belarus Bulgaria Croatia Estonia Latvia Lithuania Romania Montenegro Slovenia Ukraine NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA IBA LAN Service Renoprom FUJITSU "ServiceNet LV" Ltd. [. . . ] 0800 657447 Hong Kong:Tel: +852 2619 9639 Macau:Tel: (853)-0800-987 Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677 Tel: 62 21 75909053, 75909056, 7511530 080-600-6600 603 7953 3370 (9221) 2737411-16 (65) 6882 3999 Hong Kong / Macau NA India Indonesia South Korea Malaysia Pakistan Singapore NA NA NA NA NA NA PCCW Teleservices Taiwan NA NA NA NA NA Taiwan 0800-231-099 Thailand South Africa Emirates Israel Vietnam (662) 934-5498 086 0000 888 00971 4 2276525 1-800-567000 +84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113. 562666 Danang City +84 5113. 562666 Can tho Province (02) 633-4533 to 34, (02) 637-6559 to 60 Philippines Sri Lanka Bangladesh Nepal NA NA NA NA provider currently 880-2-9141747, 9127592 880-2-8128848 / 52 977-1-4222395 NA Pte Ltd (Singapore) (warranty 855-023-999992 30 8. 8. 1 Attention Check cable connection 31 8. 2 32 ® 33 34 M3166V1T [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PHILIPS 166V3LAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PHILIPS 166V3LAB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag