Návod k použití PANASONIC VWVMS2E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC VWVMS2E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC VWVMS2E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC VWVMS2E.


PANASONIC VWVMS2E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1135 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC VWVMS2E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] (Zatlačte na značku [ ] ve směru šipky 1 a kryt posuňte ve směru šipky 2. ) Baterii vložte záporným pólem (—) napřed, jak je vidět na obrázku. (Dbejte na správnou orientaci (-) a (+) baterie. ) Nasaďte kryt baterie. Když se baterie vybije, kupte si novou baterii typu „AAA“, „UM4“ nebo „R03“ a vyměňte ji výše uvedeným postupem. [. . . ] Proto je vhodné před přepnutím nahrávání přerušit. Kontrolní indikátor baterie [BATTERY] 2  Po přepnutí režimu z polohy [OFF] do polohy [MONO] nebo [STEREO] se krátkodobě rozsvítí kontrolní indikátor, pokud je baterie ještě dostatečně nabitá. Jestliže se indikátor krátkodobě nerozsvítí, vyměňte baterii za novou. [OFF]: SLOVENSKY Prepnutie hlavného vypínača a prepínača režimov Hlavný vypínač a prepínač režimov [OFF/ MONO/STEREO] 1 [OFF]: [MONO]: Slúži na vypnutie mikrofónu. Slúži na nahrávanie monofónneho zvuku spredu videokamery. [STEREO]: Slúži na nahrávanie stereofónneho zvuku zo širokého priestoru.  Aj napriek tomu, že počas nahrávania môžete zmeniť nastavenie hlavného vypínača a prepínača režimov, je možné, že sa nahrá aj zvuk spôsobený prepnutím. Pred zmenou nastavenia tohto prepínača nahrávanie pozastavte. Kontrolka stavu batérie [BATTERY] 2  Keď sa nastavenie hlavného vypínača a prepínača režimov zmení z [OFF] na [MONO] alebo [STEREO], kontrolka stavu batérie [BATTERY] bude dočasne svietiť, ak je ešte stále dostatočne nabitá. Ak kontrolka stavu batérie [BATTERY] dočasne nesvieti, batériu vymeňte za novú. 7 ČESKY Přepínač funkce [WIND CUT OFF/ ON (Vliv větru Vyp. /Zap)] Přepínač [WIND CUT OFF/ON] 1 Tento mikrofon je opatřen ochranou, která omezuje hluk působený větrem, ale někdy může být vítr tak silný, že ani tato ochrana není dostatečná. V takovém případě přesuňte přepínač [WIND CUT OFF/ON (vliv větru Vyp. / Zap. )] do polohy [ON (Zap. )], čímž se hluk zaviněný větrem ještě více sníží. [OFF]: Mikrofon by se měl běžně používat s přepínačem v této poloze. [ON ]: Přepněte přepínač [WIND CUT OFF/ON] do této polohy, aby se snížil hluk působený větrem, případně ostatní hluboké tóny.  Ačkoliv lze polohu přepínače [WIND CUT OFF/ON] měnit i během nahrávání, je možné, že se zvuk přepnutí ozve i v nahrávce. Proto je vhodné před přepnutím nahrávání přerušit. SLOVENSKY Prepnutie prepínača [WIND CUT OFF/ ON] (Veterná ochrana vypnutá/zapnutá) Prepínač [WIND CUT OFF/ON] 1 (Veterná ochrana vypnutá/zapnutá) Tento mikrofón je vybavený ochranou proti vetru, ktorá slúži na elimináciu šumu spôsobeného vetrom, ale v prípade, že ochrana proti vetru nestačí potlačiť šum spôsobený silným vetrom, prepínač [WIND CUT OFF/ON] (Veterná ochrana vypnutá/zapnutá) prepnite na [ON] (ZAP. ), aby sa ešte viac potlačil šum spôsobený vetrom. [OFF]: Mikrofón by mal byť bežne nastavený v tejto polohe. [ON]: Prepínač [WIND CUT OFF/ON] (Veterná ochrana vypnutá/zapnutá) prepnite do tejto polohy, aby sa potlačil šum spôsobený vetrom alebo basové zvuky.  Aj napriek tomu, že počas nahrávania môžete zmeniť nastavenie prepínača [WIND CUT OFF/ON ] (Veterná ochrana vypnutá/zapnutá), je možné, že sa nahrá aj zvuk spôsobený prepnutím. [. . . ] Zástrčku mikrofonu nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je videokamera zapnutá. Nepoužívejte mikrofon v bezprostřední blízkosti rozhlasových vysílačů nebo vedení vysokého napětí, protože mohou být zdrojem rušení, které se objeví v nahrávce.  SLOVENSKY Poznámky týkajúce sa používania (pokračovanie) Mikrofón neskladujte na teplom (viac ako 60 °C) ani na vlhkom mieste (viac 80 %). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC VWVMS2E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC VWVMS2E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag