Návod k použití PANASONIC TY-CC20W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC TY-CC20W. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC TY-CC20W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC TY-CC20W.


PANASONIC TY-CC20W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (281 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC TY-CC20W (8802 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC TY-CC20W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Mohlo by dojít ke znečištění objektivu, což se může projevit rozmazáním obrazu. Mohlo by se stát, že by kamera nebo televizor přestaly správně pracovat. V takovém případě jednou odpojte a opět připojte síťový napájecí kabel televizoru z/do síťové zásuvky, pak opět připojte kabel USB kamery a opět zapněte napájení televizoru. V opačném případě by mohlo dojít k poškození kamery. [. . . ] 0, 5 W Šířka 180 mm Rozměry Výška 47 mm Hloubka 28 mm Hmotnost Rozsah provozní teploty Objektiv Mikrofon Senzor Rozlišení Zaostření Výstup obrazu Výstupní formát Maximální frekvence snímkování Rozhraní Přibližně 100 g (včetně kabelu USB) 0 °C – 40 °C Objektiv F/2. 0 4P; FOV (D) 56, 8° (v režimu HD) 4 směrové mikrofony CMOS senzor 1/4 palce 1280 x 720 bodů S pevnou ohniskovou vzdáleností (přibližně 60 cm – ∞) Max. 1280 x 720 bodů (HD) H. 264, YUV 30 snímků za sekundu USB 2. 0 8 Odstraňování potíží / Otázky a odpovědi Nejprve zkontrolujte následující body. Pokud se tím problém nevyřeší, obraťte se na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Kamera nefunguje. • Je kabel USB kamery správně připojen k portu USB na televizoru?( stránka 6) Stiskněte tlačítko na televizoru pro vypnutí napájení televizoru a znovu připojte kabel USB kamery. • Spustili jste službu (jako například Skype), která používá komunikační kameru?( stránka 7) Pokud je spuštěna a správně ovládána služba, která podporuje komunikační službu, pracuje kamera automaticky. ( stránka 2) Obraz, snímaný kamerou, je tmavý nebo zrnitý. • Pravděpodobně jsou špatné světelné podmínky. Při používání kamery zajistěte, aby byla místnost jasná. Obraz, snímaný kamerou, je rozmazaný. • Kamera je pravděpodobně příliš blízko. Při používání buďte vzdáleni alespoň 60 cm od kamery. Pokud je tato vzdálenost kratší, může být obraz rozmazaný. 9 Obraz, přijatý od druhé osoby, se jeví jako zastavený. • V závislosti na prostředí pro připojení k internetu se může stát, že nelze dosáhnout rychlosti komunikace, která je nutná pro používání kamery. Zlepšete prostředí pro připojení nebo zkuste změnit denní dobu pro používání kamery. 10 Informace o likvidaci pro uživatele elektrických spotřebičů a elektronických zařízení (v domácnosti) Tento symbol, uvedený na výrobcích a/nebo v doprovodné dokumentaci, znamená, že tento použitý elektrický spotřebič nebo elektronické zařízení by neměl/o být dáván/o do společného všeobecného domovního odpadu. Tento výrobek prosím zlikvidujte pouze v souladu s národními předpisy pro sběr elektronického odpadu (nikoli vyhozením do běžného odpadkového koše). Pro kancelářské použití v Evropské unii Budete-li chtít provést likvidaci elektrických spotřebičů nebo elektronického zařízení, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na dodavatele s žádostí o další informace. Informace o likvidaci pro země mimo Evropskou unii Tento symbol je platný pouze v rámci Evropské unie. Budete-li chtít provést likvidaci tohoto výrobku, obraťte se prosím na vaše místní úřady nebo na prodejce a dotažte se na správný způsob likvidace. 11 Návod na obsluhu Komunikačná kamera Model TY-CC20W M-TYCC20W-CS Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Panasonic. ● • Predtým, ako začnete obsluhovať tento výrobok, si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a odložte si ho pre prípad, že by ste ho v budúcnosti ešte potrebovali. Predtým, ako začnete tento výrobok používať, si prečítajte predovšetkým časť „Bezpečnostné upozornenia“ a „Upozornenia týkajúce sa manipulácie“ ( strany 2–3). ● Tento výrobok sa používa na uskutočňovanie video hovorov a audio hovorov cez internet prostredníctvom televízora s vysokým rozlíšením značky Panasonic, ktorý je vybavený USB portmi*. Televízor sa musí pripojiť k internetu pomocou širokopásmového pripojenia. Niektoré modely televízorov nepodporujú tento výrobok. Podrobnosti o modeloch televízorov, ktoré podporujú tento výrobok, nájdete uvedené na webovej stránke spoločnosti Panasonic. http://panasonic. jp/support/global/cs/tv/compatibility/usb/ index. html • * Bezpečnostné upozornenia Výstraha Rozoberanie  Túto kameru nerozoberajte ani neupravujte. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k zasiahnutiu osôb elektrickým prúdom. Pozor! Zabránenie pádu  Zabezpečte, aby bola kamera nainštalovaná pevne. [. . . ] ( strana 2) Obraz snímaný touto kamerou je tmavý alebo zrnitý. • Pravdepodobne nie je dostatočné osvetlenie. Pri používaní kamery zabezpečte dostatočné osvetlenie miestnosti. Obraz snímaný touto kamerou je rozmazaný. • Kamera je pravdepodobne príliš blízko. Kameru používajte vo vzdialenosti aspoň 60 cm od snímaného objektu. Ak je táto vzdialenosť menšia, obraz môže byť rozmazaný. 9 Obraz prijímaný od druhej osoby vyzerá, ako keby sa zastavil. • V závislosti od prostredia pripojenia k internetu sa nemusí dať získať rýchlosť prenosu vhodná pre použitie tejto kamery. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC TY-CC20W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC TY-CC20W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag