Návod k použití PANASONIC TX-P42STW50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC TX-P42STW50. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC TX-P42STW50 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC TX-P42STW50.


PANASONIC TX-P42STW50 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4278 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC TX-P42STW50

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Císlo modelu TX-P42STW50 TX-P50STW50 TX-P55STW50 Návod k obsluze Plazmový televizor Dkujeme za nákup tohoto výrobku Panasonic. Pectte si prosím pozorn tyto pokyny ped obsluhou tohoto výrobku a uschovejte si je pro budoucí nahlédnutí. Obrázky pouzité v tomto návodu k obsluze slouzí pouze pro názornost. Pokud potebujete kontaktovat místního prodejce spolecnosti Panasonic, prosím pouzijte informace v brozue Celoevropská záruka. [. . . ] , , !" znací, ze dv nebo více událostí casovace nahrávání se pekrývají. [Externí rek. ] a [USB HDD rek. ] mají pednost ped mozností [Upomínka]. V pípad pekrývajících se událostí, první událost zacne a skoncí, jak bylo naprogramováno. Nahrávání z casovace nahrávání se automaticky zmní na naprogramovaný kanál nkolik vtein ped dobou spustní. Chcete-li zrusit nahrávání pomocí casovace nahrávání, mze být nutné zastavit rekordér rucn. Záznam z casovace nahrávání se provede, i kdyz TV nahrává v rezimu [REW LIVE TV] (str. V takovém pípad bude nahrávání [REW LIVE TV] nebo [Pause Live TV] zruseno. Casovac nahrávání 56 Dtský zámek Specifické kanály / vstupní konektory AV lze uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje. Pokud je vybrán uzamcený kanál / vstup, zobrazí se zpráva. Zadejte císlo PIN pro sledování. 1 Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastavení] vybrat Nastavení vstoupit 2 Vyberte [Dtský zámek] vybrat Dtský zámek Pístup vstoupit Kontrola divák kanálu [Dtský zámek] 1 Zadejte císlo PIN (4 císlice) Dtský zámek - zadání PIN Zadejte nový PIN PIN **** Pi prvním nastavení vlozte PIN dvakrát. Jako výchozí kód PIN mze být ulozeno císlo , , 0000", které závisí na vybrané zemi (str. vybrat 2 Vyberte [Dtský zámek / seznam] Dtský zámek Zmnit PIN Dtský zámek / seznam Úrove omezení Pístup Bez omezení vstoupit 3 Vyberte kanál / vstup, který má být uzamcen Dtský zámek / seznam - TV a AV 101 7 14 VCR 1 2 Název BBC 1 Wales BBC THREE E4C BBC1 ***** AV1 Vstup DVB-C DVB-T DVB-T Analogový Analogový Analogový Externí Tídní 123. . . Zámek Typ Neplacené TV Neplacené TV Neplacené TV Analogový Analogový Analogový AV vybrat zamknout : Objeví se, je-li kanál / vstup uzamcen Tídní jmen kanál v abecedním poadí (Cervená) Zrusení veskerých uzamcení (Zlutá) Uzamcení vsech kanál (Zelená) Skok na zacátek dalsího vstupu (Modrá) Dtský zámek Zrusení uzamcení Vyberte uzamcený kanál / vstup Pro zmnu PIN kódu 1. Vyberte [Zmnit PIN] Dtský zámek Zmnit PIN Pístup 2. Zadejte dvakrát nový PIN kód vybrat vstoupit Nastavení úrovn omezení Pokud chcete sledovat program DVB, který má hodnocení pro vyssí nez zvolený vk, je sledování podmínno zadáním císla PIN (závisí na vysílací stanici). Vyberte moznost [Úrove omezení] a nastavte vk pro omezení program. Dostupnost této funkce závisí na zemi, Dtský zámek vybrat kterou jste zvolili (str. vstoupit / ulozit Úrove omezení Bez omezení Poznámka Nastavení moznosti [Expedicní nastavení] (str. 60) vymaze kód PIN a veskerá nastavení. 57 Pouzívání aplikace datové sluzby Máte moznost vyuzívat aplikaci HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), která patí mezi interaktivní sluzby pro digitální vysílání. Chcete-li pln vyuzívat aplikaci HbbTV, potebujete sirokopásmové pipojení k síti. Ujistte se, zda jsou síová pipojení a nastavení sít dokoncena. 79 - 82) V závislosti na zemi, oblasti a vysílací stanici nemusí být k dispozici vsechny datové sluzby. Internetové pipojení mze být v závislosti na prostedí pipojení pomalé nebo neúspsné. 1 2 Vyberte DVB-S, DVB-C nebo DVB-T (str. 20) Zobrazte menu a vyberte moznost [Nastavení] vybrat Nastavení vstoupit 3 Vyberte [Nastavení zobrazení] vybrat Nastavení zobrazení Pístup vstoupit 4 Pouzívání aplikace datové sluzby Vyberte polozku [Aplikace datových sluzeb] a nastavte moznost [Auto start Zap. ] Nastavení zobrazení Aplikace datových sluzeb Auto start Zap. vybrat vstoupit / nastavit Pokud je aplikace k dispozici, zobrazí se upozornní. [. . . ] Vyuzívání nebo rozsiování této technologie mimo rámec tohoto produktu je nepípustné bez udlení píslusné licence ze strany spolecnosti Microsoft. (b) Vlastníci obsahu vyuzívají k ochran svého dusevního vlastnictví, vcetn obsahu chránného autorským právem, technologii správy pístupu k obsahu Microsoft PlayReadyTM. Toto zaízení vyuzívá technologii PlayReady pro pístup k obsahu chránnému pomocí technologií PlayReady nebo WMDRM. Pokud zaízení nebude ádn zajisovat píslusná omezení, pokud jde o vyuzívání obsahu, mohou vlastníci obsahu pozadovat po spolecnosti Microsoft zrusení moznosti zaízení pistupovat k obsahu chránnému technologií PlayReady. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC TX-P42STW50

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC TX-P42STW50 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag