Návod k použití PANASONIC TX-48CX300E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC TX-48CX300E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC TX-48CX300E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC TX-48CX300E.


PANASONIC TX-48CX300E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2012 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC TX-48CX300E (6346 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC TX-48CX300E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TX-48CX300E BAREVNÝ TELEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM Česky - 1 - Obsah Bezpečnostní informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Označení na produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Montáž / Demontáž podstavce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Při použití držáku pro zavěšení na zeď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Environmentální informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vlastnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Zahrnuté příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oznámení o režimu pohotovosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tlačítka ovládání televizoru a obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vložení baterií do dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Připojení napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Připojení antény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oznámení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dálkové ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Připojení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zapínání/vypínání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 První instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Přehrávání médií přes USB vstup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Menu Prohlížeč médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 CEC a CEC RC průchod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Obsah menu televizoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Obsluha televizoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ovládání seznamu kanálů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Konfigurace Rodičovského nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Elektronický Programový průvodce (EPG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Teletextové služby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Aktualizace softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Řešení Problémů a Tipy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Typické zobrazovací režimy PC vstupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kompatibilita AV a HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Podporované formáty videa pro režim USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podporované formáty obrázků pro režim USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podporované formáty zvuku pro režim USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Podporovaná DVI rozlišení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Česky - 2 - Bezpečnostní informace • Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu televizoru. • Pokud chcete připevnit zařízení na stěnu, pro zabránění úrazu je nutno opatrně následovat montážní pokyny (pokud je tato možnost k dispozici). • Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik neaktivních stálých bodů modré, zelené či červené barvy. Dbejte na to, abyste nepoškrábali obrazovku nehtem nebo jiným tvrdým předmětem. [. . . ] Stisknutí tlačítka Menu v Prohlížeči médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Opětovným stisknutím Menu opustíte tuto obrazovku. Použitím menu Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče médií. Provoz ve smyčce/náhodně Přehrávání spustíte pomocí tlačítka Přehrát a aktivujte Přehrávání spustíte pomocí tlačítka OK a aktivujte Přehrávání spustíte pomocí tlačítka Přehrát a aktivujte Přehrávání spustíte pomocí tlačítka Přehrát a aktivujte , Všechny soubory v seznamu se naráz přehrají v původním pořadí. Všechny soubory v seznamu se jednou přehrají v náhodném pořadí. Všechny soubory v seznamu se budou nepřetržitě přehrávat ve stejném náhodném pořadí. CEC a CEC RC průchod Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, která jsou připojena přes HDMI porty, pomocí dálkového ovládání televizoru. Nejprve nastavte možnost CEC v nabídce Nastavení>Další jako Povolené. Stiskněte tlačítko Zdroj a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky Seznam Zdrojů. Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (jako DVD přehrávač, rekordér 1 apod. ). Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje HDMI. Pokud chcete ukončit operaci a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte tlačítko Rychlé Menu na dálkovém ovladači, zvýrazněte CEC RC Průchod a nastavte jako Vypnuté stisknutím Levého nebo Pravého tlačítka. Tuto funkci můžete také povolit nebo zakázat v nabídce Nastavení> Další. Tato funkce je audio spojením s cílem nahradit další kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V přijímač nebo reproduktorový systém). Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí své další audio výstupy. Pokud budete chtít slyšet jen zvuk z připojeného zvukového zařízení, musíte snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně (to stejné platí v případě jiných optických nebo koaxiálních audio výstupů). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené zvukové zařízení. Poznámka: ARC je podporováno pouze prostřednictvím vstupu HDMI3. Kontrola zvuku systému Umožňuje použití audio zesilovače/přijímače s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost Reproduktory v menu Nastavení>Další jako Zesilovač. Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vysílán z připojeného zvukového systému. Poznámka: Zvukové zařízení by mělo podporovat funkci Kontrola zvuku systému a možnost CEC by měla být nastavena jako Zapnutá. Česky - 12 - Obsah menu televizoru Obsah menu Obraz Režim Kontrast Jas Ostrost Barva Úspora energie Zadní podsvícení Pokročilá nastavení Dynamický kontrast Redukce šumu Teplota barev Bílý bod Zoom obrazu Filmový režim Tón pleti Barevný posun Plný rozsah HDMI Pozice PC Automatická pozice Pozice H Pozice V Bodové hodiny Fáze Resetovat Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu. Pokud je vysílací signál slabý a obraz je se zašuměn, použijte nastavení Redukce šumu ke snížení šumu. K dispozici jsou volby Studená, Normální, Teplá a Vlastní. Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní. [. . . ] • Špatný obraz může způsobovat slabý signál. • Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci. • Kvalita obrazu se může zhoršit, pokud jsou k televizoru připojena dvě zařízení. V takovém případě odpojte jedno z nich. Teletextové služby Stiskněte tlačítko Text pro vstup. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC TX-48CX300E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC TX-48CX300E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag