Návod k použití PANASONIC TX-40CX300E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC TX-40CX300E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC TX-40CX300E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC TX-40CX300E.


PANASONIC TX-40CX300E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4464 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC TX-40CX300E (6346 ko)
   PANASONIC TX-40CX300E (6346 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC TX-40CX300E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K OBSLUZE TX-40CX300E BAREVNÝ TEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Bezpečnostní upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Označení na výrobku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sestavení/demontáž podstavce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Použití nástěnného držáku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Informace k životnímu prostředí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Dodané příslušenství. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Informace k pohotovostnímu režimu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Ovládací tlačítka TV a ovládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vložení baterií do dálkového ovladače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Připojení napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Připojení antény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Dálkový ovladač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Konektory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Zapnutí/vypnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 První instalace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Přehrávání médií prostřednictvím vstupu USB. . . . . 11 Menu prohlížeče médií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 CEC a CEC RC přenos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Obsah TV menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Všeobecné ovládání TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Použití seznamu kanálů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Konfigurace rodičovských nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Elektronický průvodce programy (EPG). . . . . . . . . . . . . . . . 17 Teletext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Upgrade softwaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Odstraňování potíží a doporučení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Typické režimy zobrazení pro vstup počítače. . . . . . . 19 Kompatibilita signálů AV a HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Podporované formáty video souborů pro režim USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podporované formáty souborů obrázků pro režim USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Podporované formáty audio souborů pro režim USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Podporované rozlišení DVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Česky  - 2 - Bezpečnostní upozornění UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍRAT UPOZORNĚNÍ:  BY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, A NESUNDÁVEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ KRYT). [. . . ] V  takovém případě doporučujeme použít USB hub s vlastním napájením. Budete-li však připojovat externí pevný disk, připojte jej do USB vstupu televizoru raději přímo. Poznámka: Budete-li si prohlížet obrázky, Media Player (přehrávač médií) dokáže zobrazit pouze prvních 1000 souborů obrázků uložených v paměťovém USB zařízení. Analogové: Bude-li zapnuté vyhledávání Analogue (analogové), bude televizor po dokončení úvodních nastavení vyhledávat kanály analogového vysílání. Typ vysílání si také můžete nastavit jako váš oblíbený. V průběhu vyhledávání bude mít prioritu zvolený typ vysílání a jeho nalezené kanály budou uvedené Česky  - 11 - Menu prohlížeče médií Po připojení USB disku k televizoru můžete přehrávat fotky, hudbu a filmy. USB disk připojte do některého z  postranních USB vstupů. Stisknutí tlačítka Menu při aktivním režimu Media Player zpřístupní volby Picture (obrázek), Sound (zvuk) a  Setup (nastavení) menu. Dalším stisknutím tlačítka Menu tuto stránku zavřete. Své preference režimu Media Player můžete upravit pomocí menu Setup (nastavení). Použití režimu Loop/Shuffle (smyčka/náhodně) Spusťte přehrávání tlačítkem Play (přehrávání) a aktivujte funkci Spusťte přehrávání tlačítkem OK a aktivujte funkci Spusťte přehrávání tlačítkem Play (přehrávání) a aktivujte funkci Spusťte přehrávání tlačítkem Play a aktivujte funkci , Všechny soubory v seznamu se budou souvisle přehrávat v původním pořadí Bude se souvisle přehrávat jeden a ten samý soubor (opakování) Všechny soubory v seznamu se přehrají jednou v náhodném pořadí Všechny soubory v seznamu se budou souvisle přehrávat ve stejném náhodném pořadí. CEC a CEC RC přenos Tato funkce dovoluje ovládat CEC kompatibilní zařízení, která jsou připojená prostřednictvím HDMI portů dálkovým ovladačem televizoru. Volba CEC v  menu Setup>More (nastavení>další) by měla být nejprve nastavena na Enabled (povoleno). Stiskněte tlačítko Source (zdroj) a  vyberte HDMI vstup, k  němuž je CEC zařízení připojené, ze seznamu Sources List (seznam zdrojů). Když připojíte nové CEC zařízení, bude v nabídce zdrojů uvedené pod svým vlastním jménem, místo jména HDMI vstupu (např. Dálkový ovladač televizoru bude automaticky schopný ovládat základní funkce po výběru HDMI zdroje. Budete-li chtít toto ovládání ukončit a dálkovým ovladačem opět ovládat televizor, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Quick Menu (rychlé menu), zvýrazněte CEC RC Passthrough a nastavte na Off (vyp. ) pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci lze rovněž povolit nebo zakázat v  menu Setup>More (nastavení>další). Tato funkce vytváří audio připojení, které nahradí další kabely mezi televizorem a audio systémem (A/V receiver nebo systém reproduktorů). Když je funkce ARC aktivní, televizor nemůže automaticky vypínat své ostatní audio výstupy. Proto budete muset snížit hlasitost televizoru ručně, budete-li chtít slyšet jen zvuk z připojeného audio zařízení (totéž platí pro optický nebo koaxiální výstup digitálního zvuku). Budete-li chtít upravit hlasitost připojeného zařízení, musíte vybrat zařízení v  seznamu zdrojů. V takovém případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrována na připojené audio zařízení. Poznámka: Funkce ARC je podporována pouze přes vstup HDMI3. Systémové ovládání zvuku Umožňuje použít s  televizorem audio zesilovač nebo receiver. Hlasitost půjde ovládat dálkovým ovladačem televizoru. Chcete-li aktivovat tuto funkci, nastavte volbu Speakers (reproduktory) v menu Setup>More (nastavení>další) jako Amplifier (zesilovač). Reproduktory televizoru se vypnou a zvuk sledovaného zdroje bude reprodukován připojeným audio systémem. Poznámka: Audio zařízení musí podporovat funkci systémového ovládání zvuku a  volba CEC musí být nastavená na Enabled (povoleno). Česky  - 12 - Obsah TV menu Obsah menu Picture (obrázek) Režim Contrast (Kontrast) Brightness (Jas) Sharpness (Ostrost) Colour (Barva) Energy Saving (úsporný režim) Backlight (podsvícení) Advanced settings (Podrobné nastavení) Dynamic Contrast (dynamický kontrast) Noise Reduction (omezení šumu) Colour Temp (barevná teplota) White Point (bílý bod) Picture Zoom (zvětšení obrázku) Film Mode (filmový režim) Skin Tone (odstín pokožky) Colour Shift (posun barev) HDMI Full Range (plný rozsah) PC Position (PC poloha) Autoposition (automatická poloha) H Position (horizontální poloha) V Position (vertikální poloha) Režim obrázků můžete změnit tak, aby vyhovoval vašim preferencím či požadavkům. [. . . ] Pokud se televizor po upgradu nepodaří zapnout, odpojte napájecí kabel, počkejte dvě minuty a zase ho připojte. Odstraňování potíží a doporučení Televizor nejde zapnout Zkontrolujte, jestli je napájecí kabel spolehlivě připojený do zásuvky. Stiskněte tlačítko Power na televizoru. Špatný obraz Teletext Stisknutím tlačítka Text vstoupíte do teletextu. Dalším stisknutím se aktivuje smíšený režim, v němž uvidíte stránky teletextu a televizní vysílání zároveň. Pokud to poskytovatel textových služeb umožňuje, budou teletextové stránky barevně označené a bude je možné vybírat barevnými tlačítky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC TX-40CX300E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC TX-40CX300E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag