Návod k použití PANASONIC SUR1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SUR1. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SUR1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SUR1.


PANASONIC SUR1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3581 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SUR1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Síťový audio přehrávač Hudba nezná čas ani hranice, dotýká se srdcí lidí napříč kulturami a generacemi. Každým dnem lze narazit na emotivní zkušenost z nepřeberné škály zvuků. Dovolte nám, abychom vás při návratu k hudbě doprovodili. Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej pečlivě uschovejte. ■ Vlastnosti tohoto přístroje Tento přístroj disponuje následujícími vlastnostmi: Technics Digital Link Konstruktéři přístrojů Technics minimalizovali cestu signálu tím, že síťový audio přehrávač a vstupní volič, které zpracovávají velice slabé signály, uložili do společné skříňky. [. . . ] Přístroj nemusí správně rozpoznat připojené USB zařízení v následujících případech: – zařízení je připojené přes USB rozbočovač, – zařízení je připojené pomocí prodlužovacího USB kabelu.  Přehrávač není schopný hudbu zapisovat do USB zařízení.  Podrobnosti o podporovaných formátech najdete v části „Formát souborů“ ( 28)     Můžete přehrávat hudbu uloženou v USB zařízení. Poslech hudby pomocí AirPlay Příprava  Dokončete síťové nastavení. ( 14)  Počítač nebo zařízení s iOS připojte do sítě, jejíž součástí je i tento přehrávač. 1 : Spusťte aplikaci „Music“ (nebo iPod). : Spusťte aplikaci „iTunes“. Poslech hudby uložené na USB zařízení 1 Připojte USB zařízení k přehrávači. Příklad 2 Vyberte „Technics SU-R1 _ _ _ _ _ _“* pomocí ikony AirPlay . 1, 2  Než spustíte přehrávání, zkontrolujte nastavení hlasitosti. (Když použijete funkci AirPlay poprvé, může být hlasitost nastavená na maximum. ) Přehrávač (přední strana) 3 Spusťte přehrávání.  Přehrávání začne s mírným zpožděním. Ovládání dálkovým ovladačem Zastavení Pauza Stiskněte []. Stiskněte [►/].  Dalším stisknutím znovu spustíte přehrávání. USB zařízení Přeskočení Skladbu přeskočíte stisknutím tlačítka [] nebo [].  Přehrávání z jiných zdrojů se zastaví a prioritu získá výstup AirPlay.  Změny hlasitosti na zařízení iOS nebo iTunes se použijí i na tento přehrávač. (Požadovaná nastavení iTunes viz nápověda aplikace iTunes. )  U některých verzí iOS a iTunes se může stát, že nebude možné restartovat přehrávání AirPlay po přepnutí voliče nebo po vypnutí přehrávače při běžícím přehrávání AirPlay. V tom případě vyberte pomocí ikony AirPlay aplikace Music nebo iTunes jiné zařízení a potom znovu vyberte tento přístroj jako výstupní reprosoustavu.  AirPlay nebude fungovat, když se na iTunes přehrává video. *1 „ _ “ zastupuje číslo, které je pro každou sestavu jedinečné. *2 Jméno zařízení lze změnit podle postupu v části „Síťové nastavení“. 3 Pomocí tlačítek [▲, ▼] vyberte položku a pak stiskněte [OK].  Pokud na ni navazují další položky, opakujte tento krok. Ovládání dálkovým ovladačem Zastavení Pauza Stiskněte []. Stiskněte [►/].  Dalším stisknutím znovu spustíte přehrávání. Skladbu přeskočíte stisknutím tlačítka [] Přeskočení nebo [].  Stisknete-li některé z těchto tlačítek během pauzy, přehrávání se znovu spustí. Vyhledání Během přehrávání nebo pauzy stiskněte a podržte [] nebo [].  Tato operace nemusí být u některých formátů dostupná. 17  Přehrávání s náhodným opakováním Stiskněte [RND]. Po každém stisknutí tlačítka: On (Zapnuto) Off (Vypnuto) Všechny stopy ve složce se přehrají v náhodném pořadí.  Zobrazí se „RND “. Přehrávání programu Tato funkce umožňuje naprogramovat až 24 skladeb. Příprava  Naprogramování skladeb nelze provést přesouváním složek. Všechny skladby, které chcete naprogramovat přesuňte předem do jedné složky. Náhodné přehrávání bude vypnuté. 1 Při zastaveném přehrávání stiskněte [PGM].  Zobrazí se stránka „Program Mode“.  Opakované přehrávání Stiskněte [ ]. 2 Stiskněte [OK], aby se zobrazila stránka programování. Po každém stisknutí tlačítka: 1 Track (1 skladba) All (Vše) Off (Vypnuto) Vybraná skladba se bude opakovat.  Zobrazí se „1  Zobrazí se „ “. “. 3 Pomocí [▲, ▼] vyberte požadovanou skladbu. Všechny stopy ve složce se budou opakovat. Režim opakování je vypnutý. 4 Stiskněte [OK].  Ostatní skladby naprogramujte opakováním kroků 3 a 4.  Přehrávání s náhodným opakováním nelze kombinovat s jinými režimy přehrávání.  Přehrávání s opakováním lze kombinovat s naprogramovaným přehráváním. 5 Stisknutím tlačítka [►/] spusťte přehrávání.  Chcete-li se vrátit na stránku „Program Mode“, stiskněte []. Ovládání dálkovým ovladačem Zastavení Kontrola naprogramovaného pořadí Přidání skladeb Vymazání poslední skladby Zrušení naprogramovaného režimu Stiskněte [].  Naprogramovaný obsah zůstane zachován.  Chcete-li se vrátit na stránku „Program Mode“, stiskněte [RETURN]. Při zastaveném přehrávání stiskněte [◄, ►]. Při zastaveném přehrávání proveďte kroky 3 až 4. Při zastaveném přehrávání stiskněte [CLEAR].  Není možné vybrat a vymazat libovolnou naprogramovanou skladbu. 1 Při zastaveném přehrávání stiskněte [PGM].  Zobrazí se „Program Clear“ (vymazání programu). 2 Pomocí [▲, ▼] vyberte „Yes“ a stiskněte [OK].  Paměť programu se vymaže.  Naprogramovaný obsah zůstane zachován, dokud bude jako vstupní zařízení nastavené „USB“. [. . . ]  Informace o souboru (vzorkovací frekvence atd. ) zobrazené přehrávačem a přehrávacím softwarem se od sebe mohou lišit. USB-A Formát souboru MP3 AAC WMA WAV FLAC AIFF ALAC DSD Přípona . mp3 . m4a/. aac . wma . wav . flac . aiff . m4a . dff/. dsf Vzorkovací frekvence 32/44, 1/48 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96 kHz 32/44, 1/48 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 32/44, 1/48/88, 2/96 kHz 2, 8224/5, 6448 MHz Přenosová rychlost Počet kvantizačních bitů 16 kb/s až 320 kb/s 16 kb/s až 320 kb/s 16 kb/s až 320 kb/s 16/24 bitů 16/24 bitů 16/24 bitů 16/24 bitů PC (USB-B)*1 Formát souboru PCM DSD Přípona . dff/. dsf Vzorkovací frekvence 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192/352, 8/384 kHz 2, 8224/5, 6448 MHz Přenosová rychlost Počet kvantizačních bitů 16/24/32 bitů LAN (DLNA)*2 Formát souboru Přípona Vzorkovací frekvence Přenosová rychlost Počet kvantizačních bitů MP3 . mp3 32/44, 1/48 kHz 16 kb/s až 320 kb/s AAC . m4a/. aac 32/44, 1/48/88, 2/96 kHz 16 kb/s až 320 kb/s WMA . wma 32/44, 1/48 kHz 16 kb/s až 320 kb/s WAV . wav 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 16/24 bitů FLAC . flac 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 16/24 bitů AIFF . aiff 32/44, 1/48/88, 2/96/176, 4/192 kHz 16/24 bitů ALAC . m4a 32/44, 1/48/88, 2/96 kHz 16/24 bitů DSD . dff/. dsf 2, 8224/5, 6448 MHz *1 Pokud si stáhnete a nainstalujete speciální aplikaci, budete moci přehrávat soubory velkého počtu formátů. *2 Jestli půjde jednotlivé hudební soubory přehrávat po síti, je dáno síťovým serverem, i když je uvedený formát souboru uvedený v tabulkách výše. Na příklad, když budete používat Windows Media® Player 11, ne všechny hudební soubory na počítači bude možné přehrát. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SUR1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SUR1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag