Návod k použití PANASONIC STC700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC STC700. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC STC700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC STC700.


PANASONIC STC700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3023 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC STC700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Síťový audio přehrávač ST-C700 Hudba nezná čas ani hranice, dotýká se lidských srdcí napříč kulturami a generacemi. Každým dnem lze narazit na emotivní zkušenost z nepřeberné škály zvuků. Dovolte nám, abychom Vás při návratu k hudbě doprovodili. Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej pečlivě uschovejte.  Funkce tohoto přístroje Tento přístroj nabízí následující funkce: Architektura Digital Noise Isolation (digitální odstranění šumu) Vzhledem k tomu, že se u většiny úložišť digitálního obsahu předpokládá využití s počítači, nenavrhují se s ohledem na minimalizaci šumu, která je pro dosažení čisté reprodukce zvuku kritická. [. . . ] Vyhledání Během přehrávání nebo pozastavení stiskněte a podržte [] nebo [].  Na přehrávači stiskněte a podržte [] nebo [].  Použijte „Mode 1“ (režim), dochází-li k přerušování zvuku. Odpojení Bluetooth® zařízení 1 Stiskněte [NWP]. 3 Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼]  Přehrávač může být v jednu chvíli připojený jen k jednomu Bluetooth®, zařízení Bluetooth® by muselo podporovat profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Některé funkce možná nebudou fungovat při určitých stavech zařízení.  Aby bylo možné použít dálkový ovladač přehrávače i k zařízení zařízení. vyberte možnost „Disconnect?“ (Odpojit?) a stiskněte [OK]. 4 Pomocí [▲, ▼] vyberte „Yes“ a stiskněte [OK].  Zařízení Bluetooth® se odpojí, pokud přepnete na jiný zdroj zvuku. 19 Poslech FM rádia Můžete přednastavit až 30 kanálů. Příprava Zlepšení kvality zvuku 1 Stiskněte [NWP]. 3 Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼]  Stiskněte [NWP] a potom opakovaně [> INPUT <] pod [NWP] a vyberte „FM“. Automatické vyhledání 1 Stiskněte [NWP]. 3 Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼] vyberte možnost „FM Mode“ (režim FM) a stiskněte [OK]. 4 Pomocí [▲, ▼] vyberte „Mono“ a stiskněte [OK].  Zobrazí se upozornění „MONO“. Uložení nastavení  Pokračujte s kroky 2 a 3 části „Manuální ladění a nastavení předvoleb“. vyberte možnost „Auto Preset“ (automatické vyhledání) a stiskněte [OK]. 4 Pomocí tlačítek [▲, ▼] vyberte „Lowest“ (nejnižší) nebo „Current“ (aktuální) a stiskněte [OK]. Lowest (nejnižší):  Zahájení automatického vyhledávání a uložení stanic od nejnižší frekvence (FM 87, 50). Current (aktuální):  Zahájení automatického vyhledávání a uložení stanic od aktuální frekvence.  Chcete-li se vrátit ke stereo vysílání, vyberte v kroku 4 volbu  Režim „Mono“ se při změně frekvence zruší. Pro Spojené království a Irsko „Stereo“. Manuální ladění a nastavení předvoleb 1 Stisknutím [] nebo [] nalaďte stanici. 3 Stisknutím numerických tlačítek nastavte  Další stanice nalaďte opakováním kroků 1 až 3.   by ladění probíhalo automaticky, podržte tlačítko A stisknuté, dokud se frekvence nezačne rychle měnit. Vysílání RDS Přehrávač dokáže zobrazit textové informace vysílané systémem RDS (Radio Data System), který je v některých lokalitách k dispozici.  Vysílání RDS je dostupné, jen když lze příslušnou stanici přijímat  Informace systému RDS při nekvalitním příjmu nebudou  Funkci RDS nelze použít, pokud jste při příjmu FM vysílání vybrali režim „Mono“. v režimu stereo. číslo předvolby.  Dříve uložená stanice se přepíše, pokud uložíte novou stanici na stejné číslo předvolby. Výběr přednastavené stanice Pomocí numerických tlačítek, [] nebo [] vyberte přednastavenou stanici. 20 Poslech vysílání DAB/DAB+ Můžete přednastavit až 20 kanálů. (➮ 10)  Stiskněte [NWP] a potom opakovaně [N INPUT O] pod [NWP] a vyberte „DAB/DAB+“*. – Jestliže jste zvolili „DAB/DAB+“* poprvé, systém provede tzv. „DAB auto scan“, automatické vyhledání kanálů. * Příprava Výběr přednastavené stanice Pomocí numerických tlačítek, [] nebo [] vyberte přednastavenou stanici. Pro Austrálii a Nový Zéland „DAB+“ Zobrazení dostupných informací Informace o DAB vysílání, jako je typ programu, jméno skupiny a frekvence, si můžete zobrazit. DAB auto scan 1 Stiskněte [NWP]. 3 Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼] Stisknutím [INFO] se zobrazí dostupné informace. Sekundární DAB Některé stanice DAB/DAB+ poskytují vedle primární služby ještě službu sekundární. Pokud stanice, kterou posloucháte, poskytuje sekundární službu, zobrazí se „ “. vyberte možnost „Auto Scan“ (automatické vyhledání) a stiskněte [OK]. 4 Pomocí [▲, ▼] vyberte „Yes“ a stiskněte [OK].  Zobrazí se upozornění „Auto Scan“. Manuální naladění DAB Potřebujete-li najít nejlepší umístění antény, použijte k prohledání vybraného frekvenčního bloku DAB manuální ladění. 1 Stiskněte [NWP]. 3 Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼] vyberte možnost „Secondary“ (sekundární) a stiskněte [OK]. [. . . ]  Tento systém nepoužívejte poblíž zařízení nebo v prostředí citlivém na rušení vysokofrekvenčním signálem (např. letiště, nemocnice, laboratoře apod. ). „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ (vyrobeno pro. . . ) znamená, že elektronické příslušenství je určené pro připojení specificky k zařízení iPod, iPhone nebo iPad a má osvědčení výrobce, že vyhovuje standardů společnosti Apple. Společnost Apple není zodpovědná za funkci tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Mějte na paměti, že použití tohoto příslušenství s iPodem, iPadem nebo iPhonem může ovlivnit chování v bezdrátovém prostředí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC STC700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC STC700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag