Návod k použití PANASONIC SLC700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SLC700. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SLC700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SLC700.


PANASONIC SLC700 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1715 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SLC700

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Přehrávač kompaktních disků SL-C700 Hudba nezná čas ani hranice, dotýká se srdcí lidí napříč kulturami a generacemi. Každým dnem lze narazit na emotivní zkušenost z nepřeberné škály zvuků. Dovolte nám, abychom Vás při návratu k hudbě doprovodili. Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej pečlivě uschovejte.  Funkce tohoto přístroje Tento přístroj nabízí následující funkce: Remastering s vysokým rozlišením Funkce remasteringu s vysokým rozlišením umožňuje velmi přesné zvětšení šířky pásma a bitové hloubky pro dosažení vysoké kvality reprodukce zvuku z hudebních CD a dalších komprimovaných zdrojů. [. . . ] Pro MP3/WMA: Zobrazené údaje se mění následovně: název souboru, název složky, název skladby, jméno interpreta, název alba, formát atd. 1 V zastaveném režimu stiskněte [PGM].  Zobrazí se „PGM“. 2 Pomocí číselných tlačítek zvolte skladby.  Další výběry proveďte opakováním tohoto kroku. 3 Stisknutím tlačítka [►/] spusťte přehrávání. Zastavení Kontrola naprogramovaného pořadí Přidání skladeb Vymazání poslední skladby Stiskněte [].  Naprogramovaný obsah je zachován. V zastaveném režimu stiskněte [] nebo []. V zastaveném režimu stiskněte [CLEAR].  Není možné vybrat a vymazat požadovanou naprogramovanou skladbu. Zrušení V zastaveném režimu stiskněte [PGM]. vaného režimu (Naprogramovaný obsah se zachová. )  Naprogramovaná paměť se vymaže:  Nastavení naprogramovaného přehrávání není možné provést, když se přehrává CD.  Během naprogramovaného přehrávání není možné náhodné opakované přehrávání.  Naprogramovaný režim můžete zrušit také pomocí dotykového panelu tohoto přístroje. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [MENU] zvolte možnost „Play Mode (Režim přehrávání)“. 2 Pomocí tlačítek [, ] vyberte položku a pak stiskněte [►/]. – při otevření podavače disků, – při přepnutí přístroje do pohotovostního režimu nebo jeho vypnutí. 12 Výběr složek a souborů na CD s MP3/WMA Na CD se soubory MP3/WMA mohou být soubory (MP3/WMA) uspořádány hierarchicky ve složkách, které obsahují soubory a podsložky, jak je vidět níže. Kořenová složka Složka č. 14  Výběr souborů v režimu složek V režimu složek jsou všechny složky obsahující soubory zobrazeny na stejné úrovni, abyste mohli soubory vybrat bez ohledu na strukturu složek.  Ovládání pomocí dotykového panelu na přístroji: 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [MENU] vyberte m ­ ožnost „Folder (Složka)“ a pak stiskněte [►/]. (Pokud jde o kořenovou s ­ ložku, zobrazí se „Root“. ) 2 Stiskněte [, ].  Pomocí tlačítek [, ] zobrazíte soubory ve s ­ ložce.  Stisknutím tlačítka [] umožníte výběr jiné složky, kde můžete vybrat jiné soubory.  Spustí se přehrávání vybrané složky nebo souboru.  Stisknutím tlačítka [] přehrávání zastavíte.  Ovládání pomocí dálkového ovladače pro SU-C700/ST-C700: 1 Stiskněte [CD]. 3 Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼] vyberte možnost „Folder (Složka)“ a pak stiskněte [OK]. (Pokud jde o kořenovou s ­ ložku, zobrazí se „Root“. ) 4 Stiskněte [▲, ▼] nebo [, ]. 5 Stiskněte [►] nebo [OK], abyste mohli vybrat soubory ve složce.  Pomocí tlačítek [▲, ▼] nebo [, ] zobrazíte soubory ve složce.  Stisknutím tlačítka [◄] nebo [RETURN] umožníte v ­ ýběr jiné složky, kde můžete vybrat jiné soubory.  Spustí se přehrávání vybrané složky nebo souboru.  Chcete-li postup kdykoli zrušit, stiskněte []. Pokud nezvolíte konkrétní soubor MP3/WMA nebo složku pro přehrávání, přehrají se všechny soubory MP3/WMA na CD v číselném pořadí počínaje souborem č. [. . . ]  Zástrčky připojovaných kabelů zasuňte zcela na doraz. Při přehrávání je slyšet „bzučivý“ zvuk Žádný zvuk 17 Zvuk je přerušovaný Zprávy Na displeji přístroje se mohou zobrazit následující z ­ právy nebo servisní čísla.  V závislosti na prostředí může být zvuk během přehrávání přerušovaný. Zkontrolujte návod k obsluze připojeného zařízení a připojení k zařízení. Přehrávání se nespustí „Full“ (Plné)  V závislosti na prostředí nebo připojených zařízeních může spuštění chvíli trvat.  Připojte systémový propojovací kabel ke zdířce [CONTROL2] na zesilovači SU-C700.  Připojte koaxiální digitální kabel ke zdířce vstupu digitálního zvuku [COAX2 IN] na zesilovači SU-C700. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SLC700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SLC700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag