Návod k použití PANASONIC SER1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SER1. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SER1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SER1.


PANASONIC SER1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2066 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SER1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] – Používejte jen doporučené příslušenství. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům. – Dbejte, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty. – Na výrobek nepokládejte těžké předměty. Likvidace použitého zařízení Likvidace v Evropské unii a zemích se zavedeným systémem recyklace Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické výrobky se nemají likvidovat společně s běžným domovním odpadem. [. . . ] Zesilovač je v pohotovostním režimu. ● Budete-li chtít zesilovač zapnout z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko vypínače do polohy [ ] a pak je stiskněte znovu do polohy [ ]. qd Systémový konektor [Technics Digital Link IN] ( 10) qf Vypínač funkce automatického vypínání [AUTO OFF] Zapíná a vypíná funkci automatického vypínání. ● Funkce automatického vypnutí: Zesilovač je postavený s ohledem na úspory energie. Automaticky se přepne do pohotovostního režimu, pokud na vstupu nemá audio signál a asi 20 minut se nepoužívá. – Budete-li chtít funkci zrušit, přepněte do polohy [OFF]. 3 Ukazatel okamžitého výkonu Zobrazuje úroveň výstupního výkonu. 4 Indikátor LAPC ( 13) 5 [DIMMER] (stmívač) Upravuje úroveň jasu osvětlení a indikátorů. Každým stisknutím tlačítka se jas změní. 6 [LAPC] ( 13) Měří charakteristiky zesilovače a koriguje jeho výstup. ● Tato funkce není k dispozici, když je volič reproduktorů v poloze [OFF]. qg Identifikační označení výrobku Zde je uvedené označení modelu. qh Konektor napájení [AC IN ~] ( 12) 7 Knoflík voliče vstupu ( 13) Vybírá zdroj vstupního signálu nebo velikost zisku. 8 Knoflík voliče reproduktorů ( Vybírá výstupní reprosoustavy. 13) 7 Začínáme ● ● ● ● Před připojováním vypněte všechna zařízení a pečlivě se seznamte s pokyny k jejich obsluze. Napájecí kabel připojte až po dokončení všech ostatních zapojení. Kabely neohýbejte v ostrých úhlech. Připojení reprosoustav ■ Jednoduché připojení příklad SB-R1 Kabel k reprosoustavě Kabel k reprosoustavě SB-R1 Zesilovač (zadní strana) ● Budete-li používat jednoduché připojení, nastavte volič reproduktorů do polohy [A] nebo [B]. ( 13) 1 Povolte knoflíky svorek a zasuňte odizolované konce vodičů. 2 Knoflíky utáhněte. 8 ■ Zdvojené připojení SB-R1 Zesilovač (zadní strana) SB-R1 Kabel k reprosoustavě Kabel k reprosoustavě 13)  Budete-li používat zdvojené připojení, nastavte volič reproduktorů do polohy [A+B]. ( ● Až dokončíte zapojení, vyzkoušejte mírným tahem za vodiče, jestli je spojení pevné. ● Dejte pozor, abyste vodiče nespojili (nezkratovali) nebo neobrátili jejich polaritu, protože by se tím mohl zničit zesilovač. Nesprávná polarita připojení může negativně ovlivnit stereo efekt nebo zavinit poruchu. ● Podrobnosti si vyhledejte v dokumentaci reprosoustav. NESPRÁVNĚ 9 Připojení systémového ovládání k SU-R1 ● Na vstup zesilovače můžete přivést digitální audio signál a přehrávat hudbu. ● Zesilovač i SU-R1 můžete pohodlně ovládat dálkovým ovladačem SU-R1. ( 14) Zesilovač (zadní strana) SU-R1 Kabel pro systémové ovládání (není součástí dodávky) ● ● ● ● Budete-li využívat funkci systémového ovládání, přepněte volič vstupu do polohy [DIGITAL]. ( Na připojení periferních zařízení používejte kabely kategorie 7 nebo vyšší (STP). Síťový přehrávač SU-R1 nezapojujte žádným jiným způsobem, než uvádíme výše. 13) 10 Připojení k analogovým audio zařízením Na vstup zesilovače můžete přivést analogový audio signál a přehrávat hudbu. Zesilovač (zadní strana) Předzesilovač apod. *1 Audio kabel (není součástí dodávky) XLR kabel*2 (není součástí dodávky) *1 Přepněte na [BALANCED] nebo [UNBALANCED] (symetrický nebo nesymetrický). Přepínač analogových audio vstupů přepněte do polohy, která odpovídá typu připojovaného zařízení. [. . . ] ( 10, 14) ● Součástí zesilovače je ochranný obvod, který jej chrání před přehřátím. Budete-li zesilovač provozovat delší dobu při vysoké hlasitosti, může se automaticky vypnout. Než jej znovu zapnete, počkejte, dokud nevychladne (asi 3 minuty). 14 Technické údaje ■ VŠEOBECNÉ 220 V až 240 V, 50/60 Hz Příkon Příkon v pohotovostním režimu Příkon ve vypnutém stavu Rozměry (Š×V×H) Hmotnost Rozsah provozní teploty Vlhkost okolí za provozu 210 W Přibližně 0, 7 W Přibližně 0, 3 W 480 mm×241 mm×567 mm Přibližně 54 kg 0 °C až +40 °C 35 % až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) Napájení ■ ZESILOVAČ 150 W + 150 W (1 kHz, celk. harmonické zkreslení 0, 5 %, 8 Ω, dolní propust 20 kHz) 300 W + 300 W (1 kHz, celk. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SER1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SER1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag