Návod k použití PANASONIC SC-PM50D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-PM50D. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-PM50D bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-PM50D.


PANASONIC SC-PM50D : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4773 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-PM50D

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SC-PM50D Obsah Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Referenční příručka pro ovládání . . . . . . . . . 6 Příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Stiskněte tlačítko i. Hlavní jednotka Dálkové ovládání 2. Zvolte číslo programu. Stiskem tlačítka o, p, a nebo b zvolte číslo požadovaného programu. Dálkové ovládání Přehrávání programu se spustí podle pořadí naprogramovaného čísla stopy. Pokud nebyla nastavena čísla stop programu, přehrávání je přeskočí. K TV 1 2 3 4 __ __ __ __ __ __ __ __ 5 6 7 8 __ __ 9 _ _ _ _ 13 _ _ _ _ 14 _ _ _ _ 15 _ _ _ _ 16 __ __ __ __ __ __ __ __ 6. Zastaví přehrávání. Stiskněte jednou tlačítko n. Hlavní jednotka Dálkové ovládání _ _ _ _ 10 __ __ 11 _ _ _ _ 12 PROGRAM PLAY CLEAR K hlavnímu přístroji PROG. Při nastavení přehrávání programu se zobrazí „PROG. “. - Když stisknete tlačítko b nebo a na dálkovém ovládání, může dojít k přeskočení čísla programu na displeji hlavního přístroje (příklad:1v 5) v souladu se sekvencí čísel na displeji televizoru. 3. Zadejte číslo stopy. Dálkové ovládání Chcete-li zrušit přehrávání programu, stiskněte v režimu zastavení tlačítko n. Číslicové tlačítko můžete využít k výběru stopy během přehrávání programu. Při přehrávání programu můžete stiskem tlačítka PLAY MODE zvolit jednu stopu nebo všechny naprogramované stopy a přehrávat je opakovaně. (Viz strana 16). VQT4T40 15 PM50DCzech20121030. indd 15 2012-11-21 9:43:49 Ovládání disku/USB (pokračování) Opakované/náhodné přehrávání Při přehrávání opakovaným stiskem tlačítka PLAY MODE zvolíte požadovaný režim přehrávání. Dálkové ovládání PLAY MODE Režim zvuku Můžete poslouchat zvuk z reproduktorů s využitím oblíbeného tónu. Opakovaným stiskem tlačítka PRESET EQ zvolte požadovaný režim zvuku. 03 CH 001/035 Hlavní jednotka 001/035 ovládání 03 CH 03 CHDálkové 001/035 Zobrazí se zvolenýCH 001/035 PRESET EQ 03 režim PRESET EQ přehrávání. REPEAT 1 03 CH 001/035 REPEAT 1 GROUP REPEAT Opakování jedné stopy (kapitoly) 01 Opakování všech stop v aktuální 01 složce (titul). USB pop Zobrazí se zvolený režim zvuku. 01 ROCK 01 Vylepší zvuk rockové hudby. Nepoužívá se žádný zvukový režim. REPEAT CLASSIC * U přehrávání programu je nelze 03 CH JAZZ 001/035 zvolit Opakovat všechny stopy (nebo 01 POP všechny naprogramované stopy) Ukazatel zmizí Ukazatel zmizí Normální přehrávání Náhodné přehrávání * U přehrávání souborů DivX a RAND. Ukazatel zmizí Náhodné přehrávání vypnuto (normální přehrávání) D. Upraví efekt hloubek Zvuk z reproduktorů dokáže vysílat efekt D. BASS. Dálkové ovládání D. BASS Opakované přehrávání A-B Dálkové ovládání A-B REPEAT Stiskněte tlačítko při přehrávání na začátku části, kterou chcete zopakovat (bod A). Chcete-li se vrátit na normální přehrávání, stiskněte znovu totéž tlačítko. Poznámka: Opakované přehrávání nebo opakované přehrávání A-B možná nebude u některých disků funkční. Stiskem tlačítka D. BASS efekt zapnete. Dalším stiskem efekt zrušíte 16 VQT4T40 PM50DCzech20121030. indd 16 2012-11-21 9:43:50 Ovládání DVD/VCD Na obrazovce televizoru se během provozu může zobrazit „ERROR“ (Chyba). To znamená, že tato funkce nyní u tohoto disku není k dispozici. Výběr jazyka titulků Dálkové ovládání Výběr horní nabídky Dálkové ovládání Stiskněte opakovaně toto tlačítko během přehrávání, dokud se na obrazovce neobjeví požadovaný jazyk titulků. Poznámka: Tento krok je funkční pouze u disků, na nichž jsou nahrány titulky ve více jazycích. Stiskněte tlačítko DISC MENU. DVD-V : Na obrazovce se objeví horní nabídka. [. . . ] jiné spotřebiče a kabely mimo dosah kabelů tohoto systému. Stránka 8 12 13 8 Obrázek Obraz je zkreslený. • Může se stát, že se objeví deformace během „SEARCH“ (vyhledávání). • Systém a televizor používají odlišné systémy videa. Vadné zobrazení na televizoru • Systém a televizor používají odlišné systémy videa. - Používání multi-systému Obraz se zastaví. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-PM50D

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-PM50D bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag