Návod k použití PANASONIC SC-PM250B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-PM250B. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-PM250B bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-PM250B.


PANASONIC SC-PM250B : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2446 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-PM250B

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] CD Stereo systém Model Návod k obsluze SC-PM250B Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Chcete-li co nejlépe využít funkce tohoto zařízení při zachování všech bezpečnostních pokynů, pozorně si přečtěte jeho návod k obsluze. Návod k obsluze si dobře uložte k pozdějšímu nahlédnutí. „EB“ je označení modelu pro Velkou Británii. Výrobce: Dovozce pro Evropu: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany Panasonic Corporation Webová adresa: http://www. panasonic. cz © Panasonic Corporation 2015 RQT0A08-B L0215CH0 Dodávané příslušenství Zkontrolujte si dodávané příslušenství. [. . . ] Do síťové zásuvky Nepoužívejte napájecí kabel od jiných zařízení. Úspora energie Systém spotřebovává malé množství elektrické energie ( „Technické údaje“), i když je přepnutý do pohotovostního režimu. Nebudete-li systém používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Po odpojení napájení se některá nastavení ztratí. Budete je muset obnovit. Umístění reprosoustav 1 Připojte anténu DAB. Anténu přilepte páskou ke stěně v poloze s nejmenším rušením. Lepicí páska (není v balení) Pokud příjem signálu špatný, použijte venkovní anténu. Obě (levá i pravá) reprosoustavy jsou shodné. Když použijete jiné reprosoustavy, může se nejen zhoršit kvalita zvuku, ale poškodit celý výrobek. Poznámka: • Reprosoustavy postavte nejméně 10 mm od hlavní jednotky kvůli ventilaci. • Reprosoustavy nemají magnetické stínění. Nedávejte k televizoru, počítači a jiným zařízením, která jsou citlivá na vliv magnetismu. • Budete-li dlouhodobě přehrávat při velké hlasitosti, můžete snížit životnost reprosoustav, případně je poškodit. • Abyste předešli podobným škodám, snižte úroveň hlasitosti: – Pokud je zvuk zkreslený. – Když upravujete kvalitu zvuku. 2 Připojte reproduktory. Červená Černá Dejte pozor, abyste nezkratovali nebo neobrátili polaritu vodičů kabelu reprosoustav, protože by se mohly poškodit. POZOR! • • Reprosoustavy používejte jen s doporučeným systémem. Jinak byste mohli poškodit zesilovač i reprosoustavy a vyvolat požár. Pokud došlo k poškození nebo pokud si povšimnete náhlé změny výkonu přístroje, obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka. Při připojování reprosoustav postupujte podle pokynů v tomto návodu. 8 Přehled ovládacích prvků Následující operace dělejte dálkovým ovladačem. Můžete rovněž použít tlačítka na hlavní jednotce, pokud jsou stejná. 1 Pohotovostní režim/Zapnuto [], [/] Stisknutím přepnete přístroj ze zapnutého stavu do pohotovostního režimu a naopak. Přístroj odebírá malé množství elektrické energie i v pohotovostním režimu. Na dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko, které odpovídá vybranému zdroji. Na hlavní jednotce: qf Snímač signálu dálkového ovladače qg USB port ( ) Vzdálenost: Asi do 7 m Úhel: asi 20° nahoru a dolů a 30° doleva a doprava 2 Výběr zdroje zvuku qh Zásuvka na disk Výběr „BLUETOOTH“ jako zdroje zvuku Chcete-li spustit párování Bluetooth® zařízení, podržte tlačítko stisknuté. 3 Základní tlačítka přehrávání 4 Zobrazení menu nastavení 5 Zobrazení údajů o obsahu 6 Výběr a potvrzení volby 7 Otevření nebo zavření zásuvky disku Příprava dálkového ovladače 8 Snížení jasu displeje 9 Nastavení hlasitosti Dalším stisknutím tlačítka se funkce zruší. R6/LR6 AA (není v balení) Používejte alkalické nebo manganové baterie. Baterie vložte tak, aby kontakty (+ a –) odpovídaly značkám v dálkovém ovládači. 0 Dočasné vypnutí zvuku Dalším stisknutím tlačítka se funkce zruší. Funkce „MUTE“ se také zruší změnou hlasitosti nebo vypnutím systému. qa Zobrazení menu přehrávání qs Výběr zvukových efektů qd Displej 9 Příprava média Disc (Disk) 1 Stiskněte [CD ] (hlavní jednotka: [ OPEN/ CLOSE]), chcete-li otevřít zásuvku disku. [. . . ] Další frekvenční bloky můžete vybrat pomocí [▲, ▼]. Frekvenční Frekvence blok Kvalita příjmu 0 (nízká) – 8 (vynikající) 2 Stisknutím tlačítka [OK] kontrolu ukončíte. Automatické nastavení hodin Hodiny můžete nastavit na automatickou aktualizaci. vyberte „AUTO CLOCK ADJ“ (Automatické nastavení hodin). Poznámka: Nelze nastavit předvolbu stanice, která momentálně nevysílá, nebo pokud jste vybrali sekundární službu. 1 Opakovaným mačkáním tlačítka [PLAY MENU] 2 Pomocí tlačítek [▲, ▼] zvolte možnost „ON █ Výběr přednastavené stanice 1 Opakovaným mačkáním tlačítka [PLAY MENU] vyberte „TUNEMODE“ (Režim ladění). Budete-li chtít funkci zrušit, vyberte „OFF ADJUST“ (vypnout nastavení). Hodiny a časovače Nastavení hodin Hodiny jsou 24hodinové. Časovač přehrávání (Kromě zdroje Bluetooth®) Časovač můžete nastavit tak, aby vás v určenou dobu vzbudil. Příprava Nastavte správný čas. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] (Nastavení) vyberte „CLOCK“ (Hodiny). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-PM250B

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-PM250B bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag