Návod k použití PANASONIC SCHTB770EG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SCHTB770EG. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SCHTB770EG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SCHTB770EG.


PANASONIC SCHTB770EG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (12755 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC SCHTB770EG (1584 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SCHTB770EG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Drücken Sie [i VOL j], um die Lautstärke anzupassen. ≥Ist auch über die Lautsprecher des Fernsehers ein Ton zu vernehmen, muss die Fernbedienung des Fernsehers benutzt werden, um die Lautstärke auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Wandmontage und für andere Einzelheiten siehe in der Bedienungsanleitung. RQCA2150 5 Deutsch SC-HTB770EG-RQCA2150. book 6 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Étape 1: Choisissez la configuration qui Placez les enceintes horizontalement Pour éviter des dommages et des éraflures, effectuez l’assemblage sur un chiffon doux. i: Blanc j: Ligne bleue Vert Blanc Rouge 6 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 7 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 vous convient Positionnez les enceintes avant verticalement Pour éviter des dommages et des éraflures, effectuez l’assemblage sur un chiffon doux. ≥ Serrez fermement les vis. Vert Positionnement de l'enceinte Enceinte avec, Connecteur rouge : Connecteur blanc : Connecteur vert : Au centre A gauche A droite  Appuyez 1 Insérez le fil à fond. [. . . ] (Přečtěte si návod k použití televizoru. ) TV (ARC) AV OUT 6 R 6 CENTER 6 L AC IN DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS AV OUT Hlavní přístroj Bílý Zelená Červený HDMI (ARC) Audio Return Channel (Zpětný audio kanál): Umožňuje systému domácího kina přijímat a přehrávat audio signál z televizoru prostřednictvím kabelu HDMI bez jakýchkoli dalších kabelů. Pokud televizor není kompatibilní s HDMI ARC HDMI IN Televizor OPTICAL OUT Kabel HDMI DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) TV (OPT1) AV OUT Optický digitální audiokabel AC IN 6 R 6 CENTER 6 L DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS TV (OPT1) AV OUT Hlavní přístroj Bílý Zelená Červený Pro VIERA Link “HDAVI Control” je vyžadován HDMI kabel. 20 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 21 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Použití tohoto systému Pokud je televizor kompatibilní s VIERA Link “HDAVI ControlTM” nebo HDMI CEC např. dálkové ovládání televizoru Zapněte aktivní basový reproduktor. Na televizoru zvolte v menu VIERA Link za reproduktory televizoru tento systém domácího kina. ≥Pokud televizor není televizor Panasonic, nastavte “Přijímač” či “Externí reproduktory” na “Zapnuto”. Stiskněte [i VOL j] na dálkovém ovládání televizoru a nastavte hlasitost. ≥ Fungování se zařízením jiných výrobců podporujícím HDMI CEC nelze zaručit. např. dálkové ovládání televizoru INPUT SELECTOR Zapněte hlavní jednotku, aktivní basový reproduktor a televizor. Pro nastavení hlasitosti stiskněte [i VOL j]. ≥Pokud zvuk vychází i z reproduktorů televizoru, použijte dálkové ovládání televizoru a snižte hlasitost na minimum. Pro montáž na stěnu a další podrobnosti si přečtěte návod k použití. RQCA2150 21 Česky Pokud televize není kompatibilní s VIERA Link “HDAVI ControlTM” nebo HDMI CEC SC-HTB770EG-RQCA2150. book 22 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Paso 1: Elija la configuración que Ubique los altavoces de forma horizontal Para evitar daños o rayones, coloque un paño suave y realice el armado sobre él. ≥ Ajuste los tornillos firmemente. Empuje Presione para que encaje en la ranura. i: Blanco j: Línea azul Verde Blanco Rojo 22 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 23 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 es correcta para usted Ubique los altavoces delanteros de forma vertical Para evitar daños o rayones, coloque un paño suave y realice el armado sobre él. ≥ Ajuste los tornillos firmemente. Verde Ubicación del altavoz Altavoz con, Conector rojo: A la derecha Conector blanco: A la izquierda Conector verde: En el centro 1 Inserte completamente el cable. i: Blanco j: Línea azul 2 Presione el cable en la ranura.  Empuje  Empuje  Español  Rojo o Blanco RQCA2150 23 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 24 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Paso 2: Conecte los cables No conecte el cable de alimentación de CA a la unidad principal y el subwoofer activo hasta que todas las conexiones estén completas. Cuando el TV es compatible con HDMI (ARC) Televisor HDMI IN (ARC) Cable HDMI Asegúrese de conectar al terminal compatible con ARC del TV. (Consulte las instrucciones operativas del TV. ) TV (ARC) AV OUT 6 R 6 CENTER 6 L AC IN DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS AV OUT Unidad principal Blanco Verde Rojo HDMI (ARC) Audio Return Channel (Canal de retorno de audio): Permite a un sistema “Home Theater” recibir y reproducir audio desde el TV mediante un cable HDMI sin cableado adicional. Cuando el TV no es compatible con HDMI (ARC) HDMI IN Televisor OPTICAL OUT Cable HDMI DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) TV (OPT1) Cable de audio digital óptico AV OUT 6 R 6 CENTER 6 L AC IN DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS TV (OPT1) AV OUT Unidad principal Blanco Verde Rojo Se requiere un cable HDMI para VIERA Link “HDAVI Control”. 24 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 25 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Uso de este sistema Cuando el TV es compatible con VIERA Link “HDAVI ControlTM” o HDMI CEC por ej. En el TV, seleccione este sistema “Home Theater” como los altavoces del TV desde el menú VIERA Link. ≥Si el TV no es un televisor Panasonic, fije “Receptor” o “Altavoces externos” en “Encendido”. Presione [i VOL j] en el mando a distancia del TV para ajustar el volumen. ≥ No se puede garantizar el funcionamiento con equipo de otros fabricantes que admite HDMI CEC. Cuando el TV no es compatible con VIERA Link “HDAVI ControlTM” o HDMI CEC por ej. mando a distancia del TV Español INPUT SELECTOR Encienda la unidad principal, el subwoofer activo y el TV. Pulse [i VOL j] para ajustar el volumen. ≥Si también hay sonido desde los altavoces del TV, entonces use el mando a distancia del TV para bajar el volumen al mínimo. Para el montaje en la pared y otros detalles, asegúrese de consultar las Instrucciones de funcionamiento. RQCA2150 25 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 26 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Stap 1: Kies de configuratie die Plaats de luidsprekers horizontaal Om schade of krassen te voorkomen, verricht u de assemblage op een zachte doek. ≥ Draai de schroeven stevig vast. Duwen Druk de kabel in de groef. Draad volledig insteken. i: Wit j: Blauwe streep Groen Wit Rood 26 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 27 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 geschikt voor u is Plaats de voorluidsprekers verticaal Om schade of krassen te voorkomen, verricht u de assemblage op een zachte doek. ≥ Draai de schroeven stevig vast. Groen Luidsprekerplaatsing Luidspreker met Rode connector: Op de rechterkant Witte connector: Op de linkerkant Groene connector: In het midden  Duwen 1 Draad volledig insteken. i: Wit j: Blauwe streep 2 Druk de kabel in de groef.  Duwen   Rood of Wit RQCA2150 27 Nederlands SC-HTB770EG-RQCA2150. book 28 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Stap 2: Sluit de kabels aan Sluit de netvoedingskabel niet op het hoofdtoestel en de actieve subwoofer aan tot alle andere aansluitingen tot stand gebracht zijn. Als de TV compatibel is met HDMI (ARC) Televisie HDMI IN (ARC) HDMI-kabel Zorg ervoor dat u op de ARC-compatibele aansluiting van de TV aansluit. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de TV. ) TV (ARC) AV OUT 6 R 6 CENTER 6 L AC IN DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS AV OUT Hoofdtoestel Wit Groen Rood HDMI (ARC) Audio Return Channel (Audioterugkeerkanaal): Stelt een home theater systeem in staat om audio via de HDMI-kabel van de TV te ontvangen en af te spelen, zonder dat extra bedrading nodig is. Als de TV niet compatibel is met HDMI (ARC) HDMI IN Televisie OPTICAL OUT HDMI-kabel DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) TV (OPT1) Optische digitale audiokabel AC IN AV OUT 6 R 6 CENTER 6 L DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS TV (OPT1) AV OUT Hoofdtoestel Wit Groen Rood De HDMI-kabel wordt vereist voor VIERA Link “HDAVI Control”. 28 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 29 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Gebruik van dit systeem Als de TV compatibel is met VIERA Link “HDAVI ControlTM” of HDMI CEC b. v. [. . . ] r: Valkoinen s: Sininen johto Vihreä Valkoinen Punainen 38 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 39 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 joka sopii sinulle Sijoita etukaiuttimet pystyasentoon Vaurioiden tai naarmujen estämiseksi aseta tasolle pehmeä kangas ja suorita kokoaminen sen päällä. ≥ Kiristä ruuvit tiukasti. Vihreä Kaiuttimen sijoitustapa Kaiutin, jossa Punainen liitin: Oikealle Valkoinen liitin: Vasemmalle Vihreä liitin: Keskelle 1 Laita johdin kokonaan. r: Valkoinen s: Sininen johto 2 Paina johto uraan.  Työnnä  Työnnä   Punainen tai valkoinen Suomi RQCA2150 39 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 40 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Vaihe 2: Liitä johdot Älä liitä verkkokaapelia päälaitteeseen ja aktiiviseen alibassokaiuttimeen ennen kuin kaikki muut liitännät on suoritettu loppuun. Kun televisio on HDMI (ARC) -yhteensopiva Televisio HDMI IN (ARC) HDMI-kaapeli Varmista, että liität television ARC-yhteensopivaan liitäntään. (Katso television käyttöohjeita. ) 6 R 6 CENTER 6 TV (ARC) AV OUT L AC IN DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS AV OUT Päälaite Valkoinen Vihreä Punainen HDMI (ARC) Audio Return Channel (Äänen paluukanava): Sallii sen, että kotiteatteri vastaanottaa ja toistaa ääntä televisiosta HDMI-kaapelilla ilman lisäjohdotusta. Kun televisio ei ole HDMI (ARC) -yhteensopiva HDMI IN Televisio OPTICAL OUT HDMI-kaapeli DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) TV (OPT1) Optinen digitaalinen audiojohto AV OUT 6 R 6 CENTER 6 L AC IN DIGITAL AUDIO IN TV (ARC) SPEAKERS TV (OPT1) AV OUT Päälaite Valkoinen Vihreä Punainen Tarvitaan HDMI-kaapeli toiminnolle VIERA Link “HDAVI Control”. 40 RQCA2150 SC-HTB770EG-RQCA2150. book 41 ページ 2013年2月25日 月曜日 午前10時21分 Tämän järjestelmän käyttö Kun televisio on VIERA Link “HDAVI ControlTM” tai HDMI CEC -yhteensopiva esim. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SCHTB770EG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SCHTB770EG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag