Návod k použití PANASONIC SC-HTB680EG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-HTB680EG. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-HTB680EG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-HTB680EG.


PANASONIC SC-HTB680EG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3763 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC SC-HTB680EG (14703 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-HTB680EG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Audiosystém domácího kina Model SC-HTB680 Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej pečlivě uschovejte. Obsahuje návod k instalaci Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. ( 13 až 18) Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a návod k obsluze, abyste se ujistili, že je instalace provedena správně. Můžete je později potřebovat při údržbě nebo přesunu systému. ) M-SCHTB680-CS Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ Přístroj  Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku: – Chraňte tento přístroj před deštěm, vlhkostí, postříkáním nebo politím. [. . . ]  V závislosti na typu použitého zařízení někdy připojení jedním dotykem nemusí správně fungovat. 20 Používání systému Příprava  Zapněte aktivní subwoofer.  Zapněte televizor nebo připojené zařízení.  Nastavení hlasitosti systému Stiskněte [+ VOL -].  Rozsah hlasitosti: 0 až 100  Vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko [MUTE] (Vypnout zvuk).  Když je zvuk vypnutý, na displeji je zobrazeno „MUTE“.  Vypnutí zvuku zrušíte opětovným stisknutím tlačítka nebo nastavením hlasitosti.  Vypnutím hlavní jednotky se vypnutí zvuku zruší. Pokud systém nefunguje podle očekávání nebo je zvuk nezvyklý, může se problém vyřešit vrácením nastavení na tovární přednastavené hodnoty. ( 26)  Pokud vychází zvuk z reproduktorů televizoru, snižte hlasitost televizoru na minimum. Stisknutím tlačítka [] zapněte hlavní jednotku. Zvolte zdroj. Stiskněte [INPUT] [ ] Pro výběr „TV“ „BD/DVD“ „BLUETOOTH“ Začínáme „BLUETOOTH“  Tento dálkový ovladač nelze používat pro ovládání připojených zařízení.  Když je jako zdroj zvoleno BLUETOOTH Na zařízení s Bluetooth®: Zvolte tento systém jako výstupní zdroj připojeného zařízení s Bluetooth® a spusťte přehrávání. Na televizoru a připojeném zařízení: Zvolte na televizoru vstup pro tento systém a na připojeném zařízení spusťte přehrávání.  Když je jako zdroj zvoleno BD/DVD 21 Ovládání 3D zvuk Tento systém poskytuje dojem jednolitého zvuku a obrazu.  Chcete-li změnit použitý efekt, přečtěte si část „Nabídka Sound (Zvuk)“. ( vpravo) Vyobrazení příkladu 3D zvukového pole Nabídka Sound (Zvuk) Opakovaným stisknutím tlačítka [SOUND] (Zvuk) vyberte zvukový efekt. Opakovaným stisknutím tlačítek [▲, ▼] vyberte požadované nastavení a pak stiskněte tlačítko [OK]. STANDARD (Standardní): Nejvhodnější pro dramatické a komediální pořady. STADIUM (Stadion): Vytváří realistický zvuk pro živé sportovní přenosy. MUSIC (Hudba): Vylepšuje zvuk hudebních nástrojů SOUND MODE a písní. (Režim zvuku) CINEMA (Kino): Vytváří jedinečný trojrozměrný zvuk filmů. NEWS (Zprávy): Zvýrazňuje hlas zpravodajských a sportovních komentátorů. Tento systém automaticky zvolí nejvhodnější nastavení podle typu přehrávaného zdroje. LEVEL 1 (Úroveň 1) LEVEL 2 (Úroveň 2): Výchozí pro zdroj dvoukanálového zvuku SUBWOOFER LEVEL 3 (Úroveň 3): Výchozí pro zdroj vícekanálového zvuku LEVEL 4 (Úroveň 4) Nastavení, které provedete, zůstane zachováno a bude opět vyvoláno, jakmile zvolíte stejný typ zdroje. LEVEL 1 (Úroveň 1) LEVEL 2 (Úroveň 2) LEVEL 3 (Úroveň 3) DIALOG LEVEL 4 (Úroveň 4) (Dialogy) Když je možnost 3D CLR DIALOG nastavena na OFF (Vypnuto), „DIALOG“ se na displeji nezobrazí. 3D zvuk Dolby® Virtual Speaker (Reproduktor s virtuálním Dolby®) Díky tomuto efektu si můžete vychutnat prostorový zvuk podobný zvuku 5. 1 kanálů. Jako doplnění efektu Dolby Virtual Speaker použila společnost Panasonic svou vlastní technologii pro ovládání zvukového pole, aby zvukové pole rozšířila směrem dopředu, dozadu, nahoru a dolů. Tím je dosaženo zvuku s lepší hloubkou a intenzitou, který lépe odpovídá 3D obrazu. Sportovní komentování a dialogy z televizních dramatických pořadů budou slyšet tak, jakoby vycházely z televizoru, takže vzniká dojem jednolitého zvuku a obrazu. Navíc budou dialogy při přehrávání normální hlasitostí a při snížené hlasitosti pro sledování v nočních hodinách více vystupovat z ostatních zvuků. 3D surround effect (3D prostorový efekt) Clear-mode dialog (Jasné dialogy)  Efekt Dolby Virtual Speaker není zapnutý v režimu STEREO.  Chcete-li vypnout efekt Dolby Virtual Speaker a 3D prostorový efekt, zvolte režim zvuku STEREO. ( vpravo)  Chcete-li vypnout 3D prostorový efekt a efekt jasných dialogů, přečtěte si informace o možnosti „3D CLR DIALOG“. [. . . ] Při bezdrátovém přenosu dat do tohoto systému zachovávejte opatrnost.  Tento systém neumí přenášet data do zařízení s Bluetooth®.  Tento systém je určen pouze pro normální, běžné používání.  Nepoužívejte tento systém poblíž zařízení nebo v prostředí citlivém na rušení vysokofrekvenčním signálem (např. letiště, nemocnice, laboratoře apod. ). Péče o přístroj  Systém čistěte měkkým a suchým hadříkem  Omezení používání  V případě silného znečištění použijte hadřík namočený ve vodě a dobře vyždímaný a pak otřete suchým hadříkem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-HTB680EG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-HTB680EG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag