Návod k použití PANASONIC SC-HTB580EG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-HTB580EG. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-HTB580EG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-HTB580EG.


PANASONIC SC-HTB580EG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3680 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC SC-HTB580EG (14443 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-HTB580EG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Audiosystém domácího kina Model SC-HTB580 Děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej pečlivě uschovejte. Včetně instalačních pokynů Instalaci by měl provádět kvalifikovaný instalační technik. ( 13 až 18) Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tyto instalační pokyny a návod k obsluze, abyste se ujistili, že je instalace provedena správně. Můžete je později potřebovat při údržbě nebo při přesunu systému. ) EG M-SCHTB580-CZ Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ Přístroj • Abyste omezili riziko vzniku požáru, zásah elektrickým proudem nebo poškození přístroje: – Chraňte tento přístroj před deštěm, vlhkostí, postříkáním nebo politím. [. . . ] • Po navázání spojení se může přehrávání spustit automaticky - záleží na typu použitého zařízení. • Připojení jedním dotykem někdy správně nefunguje, záleží na typu připojovaného zařízení. 20 Používání tohoto systému Příprava • Zapněte aktivní subwoofer. • Zapněte TV a/nebo připojené zařízení.  astavení hlasitosti tohoto systému N Stiskněte [+ VOL –]. • Rozsah hlasitosti: 0 až 100  plné ztlumení zvuku Ú Stiskněte tlačítko [MUTE] (ztlumení zvuku). • Pokud je zvuk vypnutý, na displeji je zobrazeno „MUTE“. • Funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka nebo nastavením hlasitosti. • Ztlumení zvuku se vypne spolu s vypnutím přístroje.  Pokud tento systém nefunguje očekávaným způsobem nebo zní neobvykle, vraťte nastavení na tovární přednastavené hodnoty, což může problém vyřešit. ( 26) • Pokud z reproduktorů televizoru zní zvuk, zeslabte úplně hlasitost televizoru. .  tisknutím [] přístroj zapněte. Z Stisknutím [INPUT] (vstup) [  Zvolte „TV“ „BD/DVD“ „BLUETOOTH“ „BLUETOOTH“  ] • Tento dálkový ovladač nelze používat pro ovládání připojených zařízení. Na zařízení Bluetooth®: Zvolte tento systém jako výstupní zdroj připojeného zařízení Bluetooth® a spusťte přehrávání.  okud jako zdroj zvolíte „BD/DVD“ P Na TV a připojeném zařízení: Zvolte vstup televizoru pro tento systém a spusťte přehrávání na připojeném zařízení. 21 Ovládání  Pokud jako zdroj zvolíte „BLUETOOTH“ Začínáme Trojrozměrný (3D) zvuk Tento systém poskytuje dojem jednolitého zvuku a obrazu. • Pokud chcete změnit použitý efekt, otevřete menu zvuku „Sound menu“. ( vpravo) Menu zvuku (Sound)  pakovaným stisknutím [SOUND] O  pakovaným stisknutím tlačítka O zvolte efekt zvuku. [▲, ▼] zvolte požadované nastavení a potom stiskněte [OK]. STANDARD (standardní): Nejvhodnější pro drama a komedie. STADIUM (stadion): Vytváří realistický zvuk sportovních přenosů. MUSIC (hudba): Zdůrazňuje zvuk hudebních nástrojů a písní. CINEMA (kino): Vytváří 3D zvuk unikátní pro filmy. NEWS (zprávy): Zdůrazňuje hlas redaktorů a sportovních komentátorů. STEREO: Přehrává zvuk jakéhokoli zdroje stereofonně. Tento systém automaticky zvolí nejvhodnější nastavení podle typu přehrávaného zdroje. úroveň): Výchozí nastavení pro 2kanálový audio zdroj LEVEL 3 (3. úroveň): Výchozí nastavení pro vícekanálový audio zdroj LEVEL 4 (4. úroveň) Nastavení, které provedete, zůstane zachováno a bude opět vyvoláno, jakmile zvolíte stejný typ zdroje. úroveň) Na displeji se nezobrazí „DIALOG“, pokud je nastavení „3D CLR DIALOG“ vypnuté („OFF“). např. : Obraz 3D zvukového pole SOUND MODE (režim zvuku) Trojrozměrný (3D) zvuk Dolby® Virtual Díky tomuto efektu si můžete vychutnat prostorový (surround) zvuk podobný 5. 1kan. Jako doplnění efektu Dolby Virtual použila společnost Panasonic svou vlastní technologii pro ovládání zvukového pole pro rozšíření zvukového pole směrem dopředu, dozadu, nahoru a dolů, čímž je dosažen zvuk s lepší hloubkou a intenzitou, který lépe odpovídá 3D obrazu. Sportovní komentování a dialogy z televizních dramatických pořadů budou slyšet tak, jakoby vycházely z televizoru, což poskytuje dojem jednolitého zvuku a obrazu. [. . . ] • Všechna zařízení musí vyhovovat standardům stanoveným společností Bluetooth SIG, Inc. • Na základě technických parametrů a konfigurace zařízení se spojení nemusí podařit navázat, případně se některé operace budou chovat jinak. • Tento systém podporuje bezpečnostní prvky funkce Bluetooth®. Avšak s ohledem na provozní prostředí a konfiguraci toto zabezpečení pravděpodobně nebude dostatečné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-HTB580EG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-HTB580EG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag