Návod k použití PANASONIC SC-HC39DB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-HC39DB. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-HC39DB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-HC39DB.


PANASONIC SC-HC39DB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5199 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-HC39DB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Návod k obsluze Návod k obsluze Kompaktní stereo systém Kompaktní stereo systém Model SC-HC39DB Model No. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto Přiložené pokyny k instalaci (l 2 a 18, 19) pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. Instalační práce musí být provedeny Přiložené pokyny k instalatérským odborníkem. [. . . ] zapnutí časovače. 2 3 4 2 *  Pokud byla upravena poloha antény, proveďte automatické vyhledání a aktualizujte paměť stanic. ( 10) Hodnota jako zdroj zvuku lze nastavit “CD”, “USB”, “FM” a “AUX”. Časovač spánku Časovač spánku zařízení po uplynutí nastavené doby vypne. ≥ Při výpadku elektrického proudu nebo při vytažení  napájecího kabelu dojde k1resetování hodin. bloku Ruční naladění frekvenčního ≥ Pro větší přesnost hodiny pravidelně seřizujte. 1 2 Stisknutím tlačítka [SETUP] vyberte možnost “SLEEP”. Stiskem tlačítka [3, 4] nastavte čas (v minutách) a pak stiskněte [OK]. Pomocí této funkce můžete vyhledat 1 frekvenční blok po úpravě polohy antény DAB. Příprava Poznamenejte si frekvenční blok (kanál), který lze ve vaší oblasti přijímat (např. “OFF” (Zrušit) (------------------J ≥ Pokud neprobíhají jiné operace, na displeji tohoto zařízení je zobrazen zbývající čas. ≥ Časovač přehrávání a časovač automatického vypnutí lze použít současně. Hlavním časovačem tohoto zařízení je vždy časovač automatického vypnutí. 1 Když se zobrazuje „SCAN FAILED“ (Vyhledání se nezdařilo): Upravte polohu antény DAB. RQT9944 ČESKY 1 ≥ Výchozí tovární nastavení je Tlačítkem [Í] přepněte zařízení do 0 (slabá) – 8 (vynikající) pohotovostního režimu. 11 ≥ Ujistěte se, že je anténa připojena. ≥ Stisknutím [RADIO/AUX] vyberte “FM”. 2 Poslech rádia Příprava ≥ Ujistěte se, že je anténa připojena. přednastavení stanic Automatické ≥ Stisknutím [RADIO/AUX] vyberte “FM”. ≥ Dříve předvolit až 30 kanálů. Můžeteuložená stanice bude přepsána, pokud jinou stanici uložíte pod stejnou předvolbu kanálu. Stisknutím [3, 4] zvolte “MANUAL” a poté stiskněte [OK]. 3 Ruční ladění a ukládání předvoleb ∫ Pro naladění požadované stanice stiskněte [:/6] nebo [5/9]. Zvolte rozhlasové vysílání. 1 2 1 Stisknutím [PLAY MENU] vyberte “A. PRESET”. 2Dříve uložená stanice bude přepsána, pokud jinou stanici Stisknutím tlačítka [3, 4] vyberte “LOWEST” ≥ uložíte pod stejnou předvolbu kanálu. nebo “CURRENT” a poté stiskněte [OK]. Stisknutím [3, 4] zvolte “MANUAL” a poté Předvolení kanálu stiskněte [OK]. 3 Pro naladění požadované stanice stiskněte 5 [:/6] nebo [5/9]. 4] a poté stiskněte Zvolte kanál stisknutím [3, [OK]. ≥ Chcete-li zahájit automatické ladění, stiskněte a podržte nezačne rychle měnit. Ladění se zastaví po FM ∫ Pro lepší kvalitu zvuku vysílání nalezení stanice. Při příjmu FM vysílání opakovaně stiskněte tlačítko [PLAY Předvolení kanálu MENU] a zvolte režim “FM MODE”. 4 Při poslouchání4] zvolte “MONO” a poté stiskněte [OK]. 5 Zvolte kanál stisknutím [3, 4] a poté stiskněte [OK]. Abyste tak učinili, pokračujte ke kroku 4 “Ruční ∫ladění a ukládání předvoleb”. [. . . ] Při vyřazení, likvidaci nebo postoupení zařízeníjinému majiteli postoupení jinému majiteli proveďte postup pro nastavení přednastavených informace V zařízení mohou být uchovány hodnot z výrobního závodu za účelem vymazání uživatelských nastavení. Při vyřazení, likvidaci nebo (l 15, “Obnovení všech nastavení proveďte postup postoupení zařízení jinému majiteli na výchozí tovární”) pro nastavení přednastavených hodnot z výrobního ≥ V paměti tohoto vymazání uživatelských nastavení. závodu za účelem zařízení může být zaznamenán přehled o jeho činnosti. (l 15, “Obnovení všech nastavení na výchozí tovární”) ≥ V paměti tohoto zařízení může být zaznamenán přehled o jeho činnosti. RQT9944 17 18 4 Změřte a označte si polohu konzol na zdi na obou stranách. ≥ Pomocí následujících obrázků vyhledejte místa přišroubování. 6 Oběma rukama zařízení opatrně zavěste na konzoly pro montáž na zeď. ≥ Před zavěšením zařízení na zeď připojte anténu a přívodní kabel. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-HC39DB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-HC39DB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag