Návod k použití PANASONIC SC-HC17EC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-HC17EC. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-HC17EC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-HC17EC.


PANASONIC SC-HC17EC : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1543 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC SC-HC17EC (1571 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-HC17EC

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Operating Instructions Instrucciones de funcionamiento Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instrukcja obsługi Návod k obsluze Compact Stereo System Sistema estéreo compacto Kompakt stereosystem Kompakt stereo-system Kompakti stereojärjestelmä Kompaktowy zestaw stereo Kompaktní stereo systém Model No. Thank you for purchasing this product. For optimum performance and safety, please read these instructions carefully. Lea con atención estas instrucciones para obtener las máximas prestaciones y seguridad. Läs igenom bruksanvisningen noga för bästa resultat och för säkerhets skull. [. . . ] Ændre frekvensen, se "Manuel indstilling af stationer og programmering". Tuneren lagrer alle de stationer, den kan modtage, i kanaler med stigende frekvens. For at annullere, tryk på [8]. Sådan gengives indstillingen Fortsæt med trin 4 til 6 af "Manuel indstilling af stationer og programmering". Kontrol af signalstatus Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "FM STATUS" og tryk derefter på [OK]. "MONO" er valgt som "FM MODE". 3 DANSK Manuel indstilling af stationer og programmering RDS-udsendelser Dette system kan vise tekstdata, som sendes via radioens datasystem (RDS) i visse områder. PS PTY FREQ Stationsnavn Programtype Frekvens 1 2 3 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "TUNEMODE". Tryk på [R, T] for at vælge "MANUAL" og tryk derefter på [OK]. For at indstille automatisk, tryk og hold knappen nede, indtil frekvensen begynder at skifte hurtigt. "STEREO" bliver vist, når systemet er stillet ind på en stereoudsendelse. Bemærk: Det er ikke sikkert, at RDS er tilgængelig, hvis modtagelsen er dårlig. Sådan forindstilles stationen 4 5 6 Tryk på [OK]. Udfør trin 3 til 6 igen for at forindstille flere stationer. Lydeffekter 1 2 Tryk på [SOUND] for at vælge en lydeffekt. Tryk på [R, T] for at vælge den ønskede indstilling. "ON SURROUND" eller "OFF SURROUND". Bemærk: En station, der tidligere er blevet gemt, bliver overskrevet, når en anden station bliver gemt i det samme forindstillede nummer. PRESET EQ Valg af en forvalgt station 1 2 RQT9678 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "TUNEMODE". Tryk på [R, T] for at vælge "PRESET" og tryk derefter på [OK]. Tryk på [2/3] eller [5/6] for at vælge den forindstillede station. BASS TREBLE D. BASS SURROUND 3 7 34 HC17_EC1_4da. indd 7 5/16/2012 5:19:55 PM Ur og timere Indstilling af ur Dette system er udstyret med et 24-timers digitalur. Sleep-timer Sleep-timeren slår systemet fra efter den indstillede tid. SLEEP 30 → SLEEP 60 → SLEEP 90 → SLEEP120 OFF Bemærk: • Den resterende tid vises på displayet. Displayet ændres midlertidigt, når du udfører andre handlinger. Sørg for at tidspunkterne ikke overlapper hinanden. 1 2 3 Tryk på [SETUP] for at vælge "CLOCK". Tryk på [OK]. Vise uret i nogle få sekunder Tryk på [SETUP] for at vælge "CLOCK" og tryk derefter på [OK]. Bemærk: Stil uret regelmæssigt, så det går præcist. Afspilnings-timer Du kan sætte timeren til at starte på et bestemt tidspunkt for at vække dig. Automatisk slukning CD USB Klargøring Stil uret. 1 2 3 4 Tryk på [SETUP] for at vælge "TIMER ADJ". Udfør trin 2 og 3 igen for at indstille afslutningstidspunktet. 1 2 Tryk på [SETUP] for at vælge "AUTO OFF". Tryk på [R, T] for at vælge "ON" (tændt) eller "OFF" (slukket) og tryk derefter på [OK]. Start af timeren 1 2 3 Klargør den lydkilde, du vil lytte til, og indstil lydstyrken. Tryk på [R, T] for at vælge "SET" og tryk derefter på [OK]. Tryk på [R, T] for at vælge "OFF" og tryk derefter på [OK]. Kontroller indstillingerne Annullere Bemærk: • Timeren starter med en lav lydstyrke, og den stiger gradvist til det forindstillede niveau. [. . . ] – Po zobrazení „REMOTE 2“ stiskněte a přidržte [OK] a [R] nejméně na 4 sekundy. „–VBR–“ • Přístroj nemůže zobrazit zbývající čas přehrávání u skladeb s proměnnou přenosovou rychlostí skladby (VBR). Resetování paměti (inicializace) Dojde-li k následujícím situacím, resetujte paměť: • Stisknutí tlačítek nevyvolá žádnou odezvu. • Chcete vymazat a resetovat obsah paměti. Rádio Je slyšet dunění. • Dochází-li k zjevnému rušení, umístěte mobilní telefony na jiné místo. 1 2 3 Odpojte kabel síťového napájení (AC). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-HC17EC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-HC17EC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag