Návod k použití PANASONIC SC-BTT400EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-BTT400EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-BTT400EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-BTT400EP.


PANASONIC SC-BTT400EP : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6194 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC SCBTT400EP (776 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-BTT400EP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Usazený prach zvyšuje spotřebu energie: - Chladicí agregát s výměníkem tepla - kovovou mřížku na zadní stěně spotřebiče - zbavte jednou ročně prachu. Úspora energie Popis spotřebiče Zámek Ovládací a kontrolní prvky Vnitřní osvětlení (LED-osvětlení) Upozornění Krátký rošt vsadit jen do nejvyšší pozice. Rošty na láhve Aktivní uhlíkový filtr Typový štítek 2 Seřizovací patky Bezpečnostní pokyny a upozornění • Vybalení a instalaci by měly provádět dvě osoby, aby se tak zabránilo možnému zranění a poškození spotřebiče. • Při poškození spotřebiče ihned - ještě před připojením - informovat dodavatele. Instalace CZ • Spotřebič neinstalujte na místa vystavená přímým slunečním p ­ aprskům, vedle sporáku a topení apod. • Podlaha na místě instalace by měla být vodorovná a rovná. • Je třeba vždy dbát na správné odvětrání! • Pro zaručení bezpečného provozu spotřebiče montovat a připojovat pouze podle údajů v návodu k použití. [. . . ] • U spotřebičů se zámkem nenechávejte klíč v blízkosti spotřebiče a v dosahu dětských rukou. • Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou. • LED-osvětlení v  spotřebiči slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. • Při přepravě nebo provozu spotřebiče nad 1500 metrů nadmořské výšky může snížený tlak vzduchu zapříčinit prasknutí nebo rozbití skla dveří spotřebiče. Skleněné úlomky mají ostré hrany a můžou zapříčinit těžká zranění. Spotřebič provozovat jen střídavým proudem. Přípustné napětí a  frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A. Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a  musí být lehce přístupná. Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek. Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý/třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Vypnout Napřed stisknout tlačítko Alarm a následně a současně tlačítko Light. Upozornění U příliš nízké teplotě na místě postavení spotřebiče může ventilátor běžet i když nebude aktivován. Aktivovaní ventilátoru Pro dlouhodobé skladování vína se doporučuje teplota od 10 °C do 14 °C. U těchto teplot, které odpovídají teplotám vinného sklepu, může víno optimálně dozrávat. Doporučují se následující teploty k pití různých druhů vína: červené víno od +14 °C do +18 °C růžové víno od +10 °C do +12 °C bílé víno od +8 °C do +12 °C sekt, prosecco od +7 °C do +9 °C šampaňské od +5 °C do +7 °C Skladování vína 4 Přes modus nastavení můžete využít dětskou pojistku a změnit jas ukazatele. S dětskou pojistkou můžete zamezit neúmyslné vypnutí spotřebiče. Přídavné funkce CZ Nastavení světlosti displeje stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Zvolit tlačítkem nebo tlačítkem žádané nastavení. h1 = minimální světlost h5 = maximální světlost Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Vypnout dětskou pojistku stisknout na dobu 5 vteřin. Ukazatel = Nastavená světlost bude aktivována po jedné minutě. Upozornění Stiskne-li se některé tlačítko, pak bude svítit displej na dobu 1 minuty s maximální světlostí. Ukazatel = Ukazatel = Modus prezentace se dá aktivovat, aby se spotřebič prezentoval na výstavě nebo v prodejně jako v normálním provozu. Zapne-li se tento modus neúmyslně, pak se dá vypnout následujícím postupem. Chladící okruh je v tomto modusu mimo provoz! Modus prezentace Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Ukazatel = Chladící agregát se spustí. Spotřebič se nyní nachází v normálním pracovním režimu. 5 Skice uložení (pro 0, 75 l Bordeaux láhve) Udané uložení je možné jen při tomto rozdělení roštů. [. . . ] 3. Vytáhnout čep uložení. 4 4. Dveře naklonit zlehka na stranu a vybrat je směrem nahoru. 9 8 8. Uvolnit vepředu přítlačné desky  1 a  vyndat je směrem dozadu 2. 9. Madlo odšroubovat a  přišroubovat ho na protilehlé straně. 5. Kryt uvolnit malým šroubovákem a sundat ho. 5 10 10. Nasunout přítlačné desky až pokud nezapadnou. 8 CZ 11 16 11 17 16. Kryt (s menším otvorem) vsunout zvenčí dovnitř a nechat ho zapadnout. 11. Uvolnit vnitřní strany krytů, vysunout je směrem ven a odebrat je. 17. Kryt s větším otvorem vsunout nad úhelníkem závěsu směrem zvenčí dovnitř a nechat ho zapadnout. 12 18 13 12. Odšroubovat úhelník závěsu. 13. Odšroubovat úhel uzávěru. 18. Seřizovací patku uvolnit přiloženým klíčem. 14 19 19. Čep vytáhnout směrem nahoru a seřizovací patku odšroubovat. 20. Seřizovací patku vytáhnout směrem dolu. 20 14. Úhel uzávěru znovu našroubovat na protilehlé straně. 15 15. Úhelník závěsu znovu našroubovat na protilehlé straně. 3 šrouby zašroubovat do označených otvorů. 22 21 21. Odšroubovat úhelník závěsu. 22. Přesadit kryt na protilehlou stranu. 9 23 27. Nasadit dveře na čep a dveře přisunout nahoře k úhelníku závěsu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-BTT400EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-BTT400EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag