Návod k použití PANASONIC SC-ALL5CDEG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC SC-ALL5CDEG. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC SC-ALL5CDEG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC SC-ALL5CDEG.


PANASONIC SC-ALL5CDEG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5802 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC SC-ALL5CDEG (5013 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC SC-ALL5CDEG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze Kompaktní stereo systém Model SC-ALL5CD Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před uvedením přístroje do provozu si důkladně prostudujte tento návod a po přečtení si jej uschovejte. Obsažený návod k instalaci ( 2, 3 a 26, 27) Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a návod k obsluze, abyste se ujistili, že je instalace provedena správně. Můžete jej později potřebovat při údržbě nebo při přesunu přístroje. ) RQT0A22-1B Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ  Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku: –  Chraňte tento přístroj před deštěm, vlhkostí, postříkáním nebo politím. [. . . ] frekvenčních bloků: Pomocí tlačítek [▲, ▼] opět zvolte požadovanou frekvenci.  Chcete-li funkci automatického nastavení hodin vypnout, zvolte možnost „OFF ADJUST“ (Nastavení vypnuto). Ověření nebo zlepšení kvality příjmu signálu Chcete-li zkontrolovat kvalitu příjmu signálu, musí být úspěšně uložený alespoň jeden frekvenční blok.  Pokud se po zvolení možnosti „DAB+“ nebo po automatickém vyhledání zobrazí „SCAN FAILED“ (Vyhledání se nezdařilo), přejděte na část „Ruční naladění 1 frekvenčního bloku“ ( níže).  Pokud již v tomto přístroji jsou uložené stanice, přejděte na část „Kontrola kvality příjmu signálu DAB+“ ( vpravo). 4 Stisknutím tlačítka [OK] kontrolu ukončíte.  Pokud byla upravena poloha antény, proveďte automatické vyhledání a aktualizujte paměť stanic ( 14).  Ruční naladění 1 frekvenčního bloku Pomocí této funkce můžete vyhledat 1 frekvenční blok po úpravě polohy antény DAB. Příprava Poznamenejte si frekvenční blok (kanál), který lze ve vaší oblasti přijímat (např. 12B 225, 648 MHz). 15 Poslech FM rádia Můžete přednastavit až 30 kanálů. Příprava  Zkontrolujte, zda je připojena anténa ( 5).  Opakovaným stisknutím tlačítka [RADIO/EXT-IN] (Rádio / Externí vstup) zvolte možnost „FM“.  Při uložení nové stanice na stejné číslo předvolby dojde k přepsání dříve uložené stanice. Přednastavení kanálu: 4 Během poslechu rozhlasového vysílání stiskněte [OK]. 5 Pomocí tlačítek [▲, ▼] zvolte kanál a stiskněte [OK].  Zlepšení kvality zvuku FM vysílání 1 Během příjmu FM vysílání opakovaným Automatické přednastavení stanic 1 Stisknutím tlačítka [PLAY MENU] (Nabídka 2 Pomocí tlačítek [▲, ▼] zvolte možnost * stisknutím tlačítka [PLAY MENU] (Nabídka přehrávání) zvolte možnost „FM MODE“ (Režim FM). 2 Pomocí tlačítek [▲, ▼] zvolte možnost „MONO“ a stiskněte [OK]. Chceteli to provést, pokračujte na krok 4 části „Ruční ladění a nastavení předvoleb“.  Chcete-li se vrátit ke stereofonnímu vysílání, vyberte v kroku 2 možnost „STEREO“.  Pokud změníte frekvenci, možnost „MONO“ se zruší. přehrávání) zvolte možnost „A. PRESET“ (Automatické přednastavení). „LOWEST“ (Nejnižší) nebo „CURRENT“ (Aktuální) a stiskněte [OK]. LOWEST (Nejnižší): Zahájí se automatické vyhledávání a uložení stanic od nejnižší frekvence (FM 87, 50). CURRENT (Aktuální): Zahájí se automatické vyhledávání a uložení stanic od aktuální frekvence. * přijímat, na předvolby ve vzestupném pořadí.  Zobrazení aktuálního stavu signálu FM ↳ Tuner zahájí ukládání všech stanic, které je schopen Chcete-li změnit frekvenci, přečtěte si část „Ruční ladění a nastavení předvoleb“. Stiskněte tlačítko [DISPLAY] (Zobrazení).  Pro kontinentální Evropu: Opakovaným stisknutím tlačítka [DISPLAY] (Zobrazení) zvolte možnost „FM STATUS“ (Stav FM). FM - - - -:  Není naladěný žádný signál nebo je signál FM monofonní. FM MONO:  V kroku 2 části „Zlepšení kvality zvuku FM vysílání“ je zvolena možnost „MONO“ ( výše).  Když tento přístroj naladí stereofonní vysílání, zobrazuje se „STEREO“. Poslech přednastaveného kanálu 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [PLAY 2 Pomocí tlačítek [▲, ▼] zvolte možnost zvolte kanál. MENU] (Nabídka přehrávání) zvolte možnost „TUNEMODE“ (Režim ladění). „PRESET“ (Přednastavené) a stiskněte [OK].  Zobrazení dat RDS (Pouze pro kontinentální Evropu) Tento systém dokáže zobrazit textové informace vysílané systémem RDS (Radio Data System), který je v některých lokalitách k dispozici. PS: PTY: FREQ: Programová služba Typ programu Frekvence 3 Stisknutím tlačítka [/] nebo [/]  Ruční ladění a nastavení předvoleb Zvolte rozhlasové vysílání. 1 Opakovaným stisknutím tlačítka [PLAY MENU] (Nabídka přehrávání) zvolte možnost „TUNEMODE“ (Režim ladění). 2 Pomocí tlačítek [▲, ▼] zvolte možnost „MANUAL“ (Ruční) a stiskněte [OK]. 3 Stisknutím tlačítka [/] nebo [/] nalaďte požadovanou stanici. 16   Chcete-li zahájit automatické ladění, stiskněte a podržte tlačítko [/] nebo [/], dokud se frekvence nezačne posouvat. Ladění se zastaví, když se najde stanice.  Vysílání RDS je dostupné, jen když lze příslušnou stanici přijímat v režimu stereo. [. . . ] Podstavec Příslušenství k instalaci  1 bezpečnostní držák  1 šroub  2 nástěnné montážní konzoly  Dodané příslušenství:  Další potřebné příslušenství (běžně dostupné):  4 šrouby pro upevnění nástěnných montážních konzol  1 šroub pro upevnění bezpečnostního držáku  1 jisticí lanko proti pádu*  1 šroub s okem * Použijte lanko, které unese alespoň 33 kg (s průměrem asi 1, 5 mm). Upevňovací šroub Měkká deka nebo utěrka 2 Pomocí šroubu k přístroji připevněte  Utahovací moment šroubu: 50 N • cm až 70 N • cm. Šroub (součást balení) bezpečnostní držák (součást balení).  Bezpečnostní držák uložte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jeho spolknutí.  Šrouby uložte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí.  Nástěnné montážní konzoly uložte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí. Bezpečnostní opatření Je vyžadována profesionální instalace. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC SC-ALL5CDEG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC SC-ALL5CDEG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag