Návod k použití PANASONIC RP-BTD10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC RP-BTD10E. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC RP-BTD10E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC RP-BTD10E.


PANASONIC RP-BTD10E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3127 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC RP-BTD10E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 312 ~ Hledání v seznamu menu „Seznam menu“ str. 316 ~ [Zázn. ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 316 [Video]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 319 [Vlastní]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. [. . . ] 37) [MENU] → [MENU] [Zázn. ] → [Blesk] › Tlačítky ▲/▼ zvolte položku [Režim blesku] a stiskněte tlačítko [MENU/SET] [Wi-Fi] (Menu/Nastavit). Tlačítky ▲/▼ zvolte položku a stiskněte tlačítko [MENU/SET] (Menu/Nastavit). ([Nucený blesk]) ([Nuc. zap. /červ. očí]) Blesk [MENU] se aktivuje vždy, bez ohledu na podmínky při fotografování. [Wi-Fi] • Vhodné pro fotografování objektů v protisvětle nebo při Œ ([Pom. synchr. ]) ([Pom. synch. /červ. očí]) [MENU] Œ Při fotografování krajiny na slabě osvětleném pozadí se použije blesk k osvětlení popředí a delší čas závěrky k prokreslení pozadí. • Tuto možnost využívejte v situacích, kdy fotografujete osoby stojící před tmavým pozadím. › • Při delších časech může dojít k rozmazání pohybu. Pro zlepšení záběrů raději použijte stativ. Blesk se aktivuje dvakrát. Objekt by se Interval mezi prvním a druhým zábleskem je při nastavení [ ] nebo [ ¦ neměl pohnout, dokud se neaktivuje blesk podruhé. • Efekt redukce červených očí[MENU] se u různých osob liší. Potlačení jevu červených › se nemusí [MENU] › očí projevit, pokud byl fotografovaný objekt daleko od fotoaparátu nebo se nedíval přímo do prvního záblesku. „„ Čas závěrky v jednotlivých režimech blesku ‰ Nastavení blesku Čas závěrky (v sekundách) 1/50 Nastavení blesku Čas závěrky (v sekundách) 1 až 1/16000 ‰ Œ Œ  Œ Œ [MENU] 60 až 1/16000 [Wi-Fi] Tento čas bude 60 sekund až 1/50 sekundy v režimu AE priority závěrky a v režimu manuální expozice. • Jestliže je aktivován blesk, je nejkratší čas závěrky, který lze zvolit, 1/50 sekundy. • V inteligentním automatickém režimu ( nebo ) se rychlost závěrky mění podle identifikované scény. Œ 203 [MENU] 9. • Podrobnější informace o korekci[MENU] najdete na str. expozice [MENU] › › Korekce červených očí Použitelné režimy: Pokud zvolíte redukci červených očí ([ ], [ ]), proběhne redukce červených očí při každém použití blesku. Fotoaparát automaticky detekuje červené oči a provede korekci snímku. [MENU] [MENU] [Wi-Fi] [Wi-Fi] [MENU] [MENU] → [MENU] [Zázn. ] → [Red. červ. očí] › [Wi-Fi] [Wi-Fi] Nastavení: [Zap. ]/[Vyp. ] • Při nastavení na hodnotu [Zap. ] se na ikoně zobrazí symbol [ Není k dispozici v následujících případech: [MENU] [MENU] ]. • Za určitých okolností nelze korekci červených očí provést. [Wi-Fi] [Wi-Fi] [MENU] [MENU] › › › › 207 [MENU] [MENU] 10. Záznam videosekvencí Záznam videosekvence Použitelné režimy: Tento fotoaparát umožňuje záznam full HD videosekvencí kompatibilních s formátem AVCHD nebo záznam videosekvencí ve formátu MP4. Funkce dostupné při záznamu videosekvencí se liší podle použitého objektivu a v záznamu zvuku může být slyšet zvuk činnosti objektivu. 19. 1 A Uplynulá doba záznamu B Dostupná doba záznamu Spusťte záznam stisknutím tlačítka videosekvence. [MENU] [MENU] • Záznam videosekvence je možný ve všech režimech. [Wi-Fi] [Wi-Fi] • Indikátor stavu záznamu (červený) C bude v průběhu záznamu videosekvence blikat. • Pokud uplyne přibližně 1 minuta bez provedení jakékoliv operace, část displeje zmizí. Zobrazení znovu vyvoláte stisknutím tlačítka [DISP. ] nebo dotykem displeje. ¦ ¦ • Tlačítko videosekvence uvolněte ihned po jeho stisknutí. A 3s C [MENU] [Wi-Fi] s R1m37 B 2 • Během záznamu videosekvence je rovněž možné pořizovat statické snímky, pokud stisknete spoušť na doraz. 214) [MENU] [MENU] Opětovným stisknutím téhož tlačítka záznam ukončíte. › › [MENU] 208 [MENU] [Wi-Fi] 10. Záznam videosekvencí  [MENU] [Wi-Fi] Aktivace/deaktivace tlačítka videosekvence [MENU] → [Vlastní] → [Tlačítko Video] → [Zap. ]/[Vyp. ] [MENU] [Wi-Fi] funkce slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím tohoto tlačítka. [. . . ] • Značky loga Four Thirds™ a Four Thirds jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Olympus Imaging Corporation v Japonsku, USA, Evropské unii a dalších zemích. • Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. • HDMI, logo HDMI a slova High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a v dalších zemích. • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC RP-BTD10E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC RP-BTD10E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag