Návod k použití PANASONIC NVGS60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NVGS60. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NVGS60 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NVGS60.


PANASONIC NVGS60 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3636 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NVGS60

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS60EP Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. LSQT1171 A ČESKY Bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI, VLHKOSTI, KAPÁNÍ NEBO STŘÍKÁNÍ A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, JAKO JSOU VÁZY. [. . . ] Při snímání na obzvláště světlých místech může dojít ke změně barvy scény nebo ke kmitání obrazu. V takovém případě nastavte rychlost závěrky manuálně na hodnotu 1/50 nebo 1/100. Manuální nastavování clony/zisku Při manuálním nastavování otevření a rychlosti závěrky nastavte rychlost závěrky a teprve poté otevření (clonu/zisk). Pokud se hodnota nezmění na “OPEN”, nemůžete měnit hodnotu zisku. Při zvýšení zisku dojde také ke zvýšení šumu na displeji. V závislosti na použitém zoomovém zvětšení existují některé hodnoty clony, které nebudou zobrazeny. AUTO MANUAL FOCUS 2 Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte ikonu otevření [ závěrky [ ]. MNL ] nebo rychlosti 3 Nastavte rychlost závěrky nebo její otevření pohybem joysticku doleva nebo doprava. MNL 1/50 OPEN OdB 1) MNL 2) MNL 1/1000 1/50 F2. 0 0dB Rozsah rychlosti závěrky 1/50 až 1/8000 sekundy: Režimu záznamu na pásek Rychlost je tím vyšší, čím je blíže hodnotě 1/8000. 1) Rychlost závěrky 2) (Otevření) Hodnota clony/zisku Rozsah hodnoty clony/zisku CLOSE (Zavřena), F16, . . . , F2. 0, OPEN (Otevřena: F1. 8) 0dB, . . . , 18dB Čím je clona blíže k hodnotě [CLOSE], tím je obraz tmavší. Čím je clona blíže k hodnotě [18dB], tím je obraz světlejší. Hodnoty uvedené v dB jsou hodnoty zisku. 124 LSQT1171 Režim přehrávání Režim přehrávání Přehrávání pásku Nastavení režimu přehrávání pásku. (Na LCD monitoru bude automaticky zobrazena příslušná ikona. ) Nastavení hlasitosti Nastavte hlasitost reproduktoru pro přehrávání. 1 Nastavte hlasitost pohybem páčky [ VOLUME ]. VOLUME W T 1 Používání joysticku. Směrem k [ ]: zvýšení hlasitosti Směrem k [ ]: snížení hlasitosti (Čím je pruh blíže k [ ], tím bude vyšší hlasitost. ) : Přehrávání/Přerušení Převíjení dozadu bez prohlížení/s prohlížením (Přepnutí zpět na přehrávání se provádí prostřednictvím ikony / . ) : Rychlé převíjení dopředu/do označeného bodu (Přepnutí zpět na přehrávání se provádí prostřednictvím ikony / . ) : Zastavení : Napájení nebude vypnuto, když je během přehrávání pásku zavřený LCD monitor a zatažený hledáček. Během převíjení do označeného bodu/při převíjení dozadu s prohlížením může být rychle se pohybující obraz provázen šumem mozaikového typu. Před a po převíjení do označeného bodu/při převíjení dozadu s prohlížením může být na displeji na chvíli černý obraz nebo může být zobrazený obraz rušen. / Po ukončení nastavování označení hlasitosti zmizí. Když neslyšíte zvuk, zkontrolujte nastavení [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK]. Opakování přehrávání Po dosažení konce pásku bude pásek převinut a přehrán zpátky. (Za účelem zrušení režimu opakovaného přehrávání nastavte [OPAK. PŘEHR. ] >> [VYPNOUT] nebo vypněte napájení. ) Nastavení audia Jestliže při přehrávání pásku neslyšíte požadované audio, zkontrolujte nastavení v [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK]. Když při záznamu audia nebo během audiodabingu v [12bitový] nastavíte [NASTAVENÍ] >> [12bit ZVUK] >> [MIX], audio bude přehráváno v podobě stereozvuku bez ohledu na nastavení v [VÝSTUP ZVUKU]. 125 LSQT1171 Režim přehrávání Přehrávání snímek po snímku Nastavte režim přehrávání pásku. Přehrávání na televizoru Snímky nasnímané touto videokamerou mohou být přehrávány na televizoru. Při použití režimu nápovědy není možný záznam ani nastavování funkcí. 1 Připojte videokameru k televizoru. 1 Přehrávání můžete přerušit pohybem joysticku nahoru za účelem volby ikony [ / ]. 2 Zatlačte páčku [ VOLUME ]. A/V VOLUME [VIDEO IN] [AUDIO IN] 1 Připojte videokameru k televizoru prostřednictvím AV kabelu . Zapněte videokameru a otočným ovladačem režimu nastavte režim přehrávání pásku. Pohybem joysticku nahoru zvolte ikonu [ / ] sloužící ke spuštění přehrávání. Při zastavení přehrávání zvolte pohybem joysticku dolů ikonu [ ]. [. . . ] Výsledkem je více než 99, 99% funkčních bodů a méně než 0, 01% tmavých bodů nebo stále rozsvícených bodů. Nejedná se však o funkční poruchu a zaznamenaný obraz tímto není nijak ovlivněn. 2 000K LCD monitor/Hledáček Objasnění pojmů Automatické vyvážení bílé Nastavování automatického vyvážení bílé rozezná barvy světla a upraví je tak, aby byla zachována čistá bílá barva. Videokamera určí barevný tón světla přicházejícího do objektivu a snímač vyvážení bílé nastaví podmínky záznamu a zvolí co nejpřesnější nastavení. Tato regulace se nazývá automatické vyvážení bílé. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NVGS60

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NVGS60 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag