Návod k použití PANASONIC NR-BN34AW1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NR-BN34AW1. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NR-BN34AW1 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NR-BN34AW1.


PANASONIC NR-BN34AW1 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (13265 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NR-BN34AW1 (17447 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NR-BN34AW1

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Položka příslušenství Nabíjecí baterie Náhlavní souprava Číslo modelu CGA-LB102 R Lithium iontová (Li-Ion) baterie KX-TCA94EX Obecné informace R Tento telefon je určen pro síť GSM s duálním pásmem 900/1800 MHz. Pokud není uvnitř tunelu, v suterénu nebo uvnitř budovy dostatečně silný signál, přesuňte se na jiné místo. R Toto zařízení je určeno k použití v Polsku, České republice, Slovenské republice a Rumunsku. R V případě jakýchkoliv problémů byste měli nejdříve kontaktovat dodavatele zařízení. [. . . ] R Telefon umí odesílat a přijímat SMS zprávy delší než je maximální počet znaků na jednu zprávu. Delší zprávy jsou odesílány jako série 2 a více zpráv. Indikátor délky v horní části obrazovky zobrazuje počet zbývajících znaků a počet SMS zpráv, který se odešle. R Znaky, které nelze zobrazit, se nahradí symbolem “?”. Výběr režimu zadávání znaků a symbolů K dispozici jsou tyto režimy zadávání znaků: abeceda (abc), čísla (123), řecká abeceda ( ), rozšířený 1 ( ) a rozšířený 2 ( ). Ve všech režimech kromě čísel můžete vybrat opakovaným stisknutím tlačítka klávesnice požadovaný režim zadávání znaků. Jakmile telefon zobrazí obrazovku pro zadávání znaků: n Výběr režimu zadávání znaků: ® MbN: “Režim zadávání” ® MbN: Vyberte požadovaný režim zadávání znaků. ® ® Napsání a odeslání nové zprávy 1 2 ® ® MbN: “Vytvořit zprávu” ® R Na displeji se zobrazí nedokončený nebo neuložený text, na kterém můžete pokračovat. ® R Chcete-li změnit zadávané písmeno, stiskněte tlačítko M N (strana 18). R Změna režimu zadávání znaků: ® MbN: “Režim zadávání” ® ® MbN: Vyberte požadovaný režim zadávání znaků (strana 18). ® 3 n Výběr symbolů: M#N ® Stisknutím tlačítka MDN, MCN, MFN nebo MEN vyberte požadovaný symbol. ® R se používá pouze pro zadávání textových zpráv (SMS). 18 TU301PDME(cs-cs)_0901_ver011 Zprávy R Chcete-li uložit zprávu: ® MbN: “Uložit” ® R Když je paměť SMS zpráv plná, nemůžete přijímat žádné nové SMS zprávy. na zprávu”: Odpověď na SMS zprávu R “Přeposlat zprávu”: Úprava a odesílání SMS zpráv ze složky doručených R “Editovat zprávu”: Úprava a odesílání SMS zpráv ze složky odeslaných nebo z konceptů 19 TU301PDME(cs-cs)_0901_ver011 Zprávy R “Přidat záznam”: Úprava a uložení telefonního čísla příjemce, odesílatele nebo čísla z SMS zprávy do seznamu kontaktů R “Smazat”: Smazání SMS zprávy R “Smazat vše”: Smazání všech SMS zpráv z vybrané složky 4 Zadejte přístupové číslo k hlasové poště (max. ® Poslech hlasových zpráv Když budete mít nové hlasové zprávy, v závislosti na operátorovi sítě se zobrazí ikona nebo obdržíte textovou zprávu (SMS). Nastavení SMS V nabídce SMS můžete měnit následující nastavení. Změna nastavení: ® ® ® MbN: “Nastavení” ® R “Centrum služeb”: Změna a uložení čísla centra služeb R “Doba platnosti”: Nastavení doby, během které bude centrum služeb opakovaně zasílat SMS zprávu, pokud nebyla doručena. R “Zpráva o stavu”: Zprávy o stavu doručení informující o tom, zda zaslané SMS zprávy byly úspěšně doručeny či nikoli. R “Cesta odpovědi”: Pokud je tato funkce zapnuta, mohou být SMS zprávy odeslány pomocí jiného čísla centra služeb. R “Paměťová media”: Výběr paměti pro SMS zprávy (SIM karta nebo telefon) R “Stav paměti”: Kontrola aktuálního počtu SMS zpráv 1 2 V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko M N. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka M N. Poznámka: R Variace kroku 1: ® ® ® MbN: “Hlasová pošta” ® ® MbN: “Volat hlas. poštu” ® Služba hlasové pošty Hlasová pošta je automatická záznamová služba nabízená operátorem sítě. Podrobné informace a informace o dostupnosti této služby vám poskytne operátor sítě. Uložení přístupového čísla k hlasové poště Abyste si mohli vyslechnout hlasové zprávy, musíte vytočit přístupové číslo k hlasové poště operátora sítě. 1 2 3 ® ® MbN: “Hlasová pošta” ® MbN: “Číslo hlas. pošty” ® 20 TU301PDME(cs-cs)_0901_ver011 Telefonní seznam Telefonní seznam Přidání kontaktů V seznamu kontaktů v telefonu můžete uložit 100 jmen a telefonních čísel. Maximální počet jmen a telefonních čísel, které lze uložit na SIM kartě závisí na dané SIM kartě. [. . . ] Deaktivujte nastavení blokování příchozích hovorů (strana 27). R Je přijímán hovor odpovídající nastaveným omezením pro příchozí hovory (strana 25). Vypněte funkci omezení příchozích hovorů. Telefon nezvoní. Nelze uskutečnit hovor. Nelze přijmout hovor. Zprávy Problém Nelze odeslat textovou zprávu (SMS). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NR-BN34AW1

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NR-BN34AW1 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag