Návod k použití PANASONIC NN-SD452W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce PANASONIC NN-SD452W. Doufáme, že uživatelská příručka pro PANASONIC NN-SD452W bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku PANASONIC NN-SD452W.


PANASONIC NN-SD452W : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (986 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   PANASONIC NN-SD452W (871 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze PANASONIC NN-SD452W

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] English Deutsch Nederlands Operating Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Mode d’emploi Manuale d’istruzioni Instrucciones de funcionamiento Instrukcja obs ugi Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Návod k obsluze Instruc iuni de operare Kezelési útmutató Français Italiano Español Svenska Dansk Microwave Oven Mikrowellengerät Magnetron Four à Micro-ondes Forno a Microonde Horno Microondas Kuchenka Mikrofalowa Kombinationsugn med Mikrovågor Mikrobølgeovn Mikrobølge Mikroaaltouuni Mikrovlnná trouba Cuptor cu microunde Mikrohullámú sütö Norsk Suomi Polski esky Magyar Românã NN-SD452W IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: Before operating this oven, please read these instructions carefully and keep for future reference. Bitte sorgfältig durchlesen und zur weiteren Bezugnahme aufbewahren. zorgvuldig door en bewaar ze zodat u ze opnieuw kunt raadplegen wanneer nodig. Avant d’utiliser le four à micro-ondes, lisez attentivement les recommandations d’utilisation et conservez-les soigneusement. [. . . ] Po d chcete z n ja ého d od zo azo an jaz z nit odpojte t o ze z s a post p zopa jte. Po d 4 t stis nete tla ít o aso a e p odce inností t o se pne. Po dete chtít zno zapno t 4 t stis n te tla ít o la ít o aso a e. d jej 14 CZ Nastavení hodin u trouby 88 88 a ne li at d ojte a. a displeji se zo azí as p i e de li at d ojte a. ojte a p estane li at displej zo az je a t lní as. Poznámka 1. 2 p 14. 00 a ni oli 2. 00. Dětská pojistka u trouby as zo azen na displeji z izí a a není az n. a displeji se o je í . a displeji se zno o je í as. * POZNÁMKA 1. ts o pojist a ti jete t ojí stis n tí tla ít a ta t he 10 se nd. 15 CZ Režimy Mikrovlny a Rozmrazování Při používání trouby musí být skleněný talíř vždy na svém místě. 1 stis n tí 2 stis n tí 1 stis n tí 2 stis n tí 1 stis n tí 2 stis n tí 1000 W 600 W 440 W 300 W 270 W 100 W a . t ední íz ín oz on on on on azo ní e n oh e so on do 30 in t ostatní on do 90 in t . p o a se sp stí a na displeji se za ne odpo ít at as. UPOZORNĚNÍ o a de a to atic p aco at na st pe p edtí z olili o e on . po d nasta íte as ani ste Poznámka íce zo é a ení iz st ana 18 . o odsta ení lze nap o a o at po nasta ení on In o ace aso a i najdete na st an 17 . asta eno dél ete he a ení p odlo it po z tit ne o p odlo it dél a ení oto te oli e as sni o at po jedné in t a do deseti in t. as lze z o at oli e na n l on íte 16 CZ Použití časovače Oddálení spuštění přípravy pokrmu např. tis n te aso a oli e as hmotnosti nastavte do odd lení a 9 hod . astavte po adovan p o am a do p íp av po m . tis n te tla ít o sp t ní. 1. Poznámka ze nap o amovat t í zovo p íp av po m t ní 1 hod so v v etn odd lení sp la v on d t ní p íp av . ení 20 min např. o a odd lení spo on 10 min 2. 3. e-li nap o amov na do a odd lení del í ne 1 hodina as se de odpo ít vat v min t ch. e-li at í ne jedna hodina de se as odpo ít vat v se nd ch. dd lení sp t ní p íp av po m nelze nap o amovat p ed a tomatic mi p o am . Prodleva např. asta te po ado an p o a a do p íp a po . tis n te asova oli em as hmotnosti nastavte po adovano do t v ní a 9 hod . tis n te tla ít o sp t ní. 1. Poznámka ze nap o amovat on 4 in zovo p íp av po m v etn do P odleva 5 min p odlev . so v on 2 min např. so 2. 4. ojde-li he do p odle ne o p i nap o a o ní t o ja o in to ého aso a e ote ení d í e t o de se as na displeji i nad le odpo ít at. ta o é p ípad stis n te aso a nasta te as a stis n te ta t. dsta no do nelze nap o a o at po a to atic é p o a . 17 CZ Vícefázové vaření vaření o dvou nebo třech fázích Pomocí voli e as hmotnosti nastavte dél do p íp av Pomocí voli e as hmotnosti nastavte dél do p íp av ím je sp t n p o am p íp av a na displeji se za ne odpo ít vat as. 1000 300 1000 300 600 100 600 100 Poznámka 1. P o t oj zové va ení zvolte dal í p o am p ed stis n tím tla ít a ta t. tis n tím tla ít a top z it za p ovoz zastavíte innost. Po dvojím stis n tí top z it se nap o amovan innost zastaví a v ma e. [. . . ] P i išt ní ovl dacího panel nepo ívejte a esivní ani a azivní m cí p ost ed . P i išt ní ovl dacího panel ponechejte dví a otev en a nedošlo n hodném zapn tí to . Po o išt ní t o stis n tím tla ít a ST P R IT v ma ete displej ne o nastavte oto n S V SP do poloh . estli e se v s í p a na vnit ní st an dví e ne o na vn jším pov ch olem dví e set ete ji m m had í em. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky PANASONIC NN-SD452W

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu PANASONIC NN-SD452W bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag